• Aanbesteden in het sociaal domein

    Minister De Jonge heeft op 4 juli een brief aangeboden aan de Tweede Kamer over aanbesteden in het sociaal domein. Deze brief gaat specifiek over de inkoop van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning.

    Wanneer er sprake is van een overheidsopdracht voor een bedrag groter dan € 750.000,- moet een gemeente overgaan tot Europees aanbesteden. Het probleem is daarbij dat zo’n aanbestedingsprocedure in veel gevallen niet aansluit bij de doelstellingen van het sociaal domein. Een aanbestedingsprocedure wakkert de concurrentie aan tussen aanbieders, terwijl de aanbieders juist intensief moeten samenwerken om de beleidsdoelstellingen binnen het sociaal domein te halen. Er moet lokaal maatwerk worden geleverd en er is niet of nauwelijks sprake van een Europese markt.

    Een aanbestedingsprocedure gaat gepaard met veel administratieve lasten en maakt de inkoopprocedure (onnodig) complex. Burgers zijn gebaat bij een stabiele langdurige relatie met de betrokken behandelaars en begeleiders. Investeringen in middelen en mensen moeten op de lange termijn terugverdiend kunnen worden.

    De Minister werkt in zijn brief een tweesporenbeleid uit. Hij zoek aan de ene kant oplossingen binnen de huidige regelgeving. Aan de andere kant verkent hij in Europa de ruimte om de regels voor het Europees aanbesteden aan te passen. Federatie Opvang heeft aansluiting gevonden bij de ambtelijke overleggen die over dit onderwerp plaatsvinden en heeft ook input geleverd voor de genoemde brief. Federatie Opvang is geïnteresseerd in de ervaring die u heeft met de aanbestedingsprocedures of andere vormen van inkoop en contracteren. Zie voor meer informatie ook het nieuwsbericht van VWS.

    Voor vragen of het delen van uw ervaringen mag u contact opnemen met Tonny van Hensbergen, t.vanhensbergen@opvang.nl.

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.