• Aan de slag met flexwonen - handreiking

    'Aan de slag met flexwonen!' is de titel van een handreiking die is opgesteld door Expertisecentrum Flexwonen en Platform 31, mogelijk gemaakt door de provincie Zuid-Holland en het ministerie van Binnenlandse Zaken. De handreiking helpt gemeenten die aan de slag willen met flexwonen (tijdelijke woonruimte voor spoedzoekers) en biedt onder meer tools voor het in kaart brengen van deze groep.

    Vijf pilots
    De handreiking is het resultaat van een vijftal pilots die in verschillende gemeenten en regio’s zijn uitgevoerd, waaronder drie in Zuid-Holland. Die hadden tot doel om eerst zicht te krijgen op de omvang van de verschillende doelgroepen die behoefte hebben aan flexwonen en vervolgens kansen te verkennen voor concrete oplossingen. De aanpak en methodes die daarvoor zijn ontwikkeld, zijn te vinden in de handreiking en daarmee voor iedereen bruikbaar.

    Tevens verscheen de publicatie ‘Dwarsdoorsnede van het flexwonen’ die in negen korte factsheets de verscheidenheid laat zien aan thema’s en projecten rond het flexibele wonen. Deze publicatie biedt inspiratie en ondersteuning aan degenen die met flexwonen aan de slag willen.
    ‘Aan de slag met flexwonen’ en ‘Dwarsdoorsnede van het flexwonen’ zijn gratis te downloaden van de websites van Expertisecentrum Flexwonen en Platform31.

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.