• 5,5 procent van meerderjarige Nederlanders heeft te maken met huiselijk geweld

    Ruim 700 duizend Nederlandse meerderjarigen zijn in de afgelopen vijf jaar minimaal één keer het slachtoffer geweest van huiselijk geweld. En 5,5% van de Nederlandse 18+ bevolking heeft de afgelopen vijf jaar te maken gehad met ten minste één voorval van fysiek of seksueel geweld dat werd gepleegd door iemand uit de huiselijke kring. Daarnaast wordt naar schatting zeker 3% van de kinderen mishandeld – veel daarvan betreft ernstige verwaarlozing.

    Grootschalig onderzoek
    Dit blijkt uit grootschalig prevalentieonderzoek naar huiselijk geweld en kindermishandeling uitgevoerd onder regie van het WODC. Het onderzoek bevestigt de resultaten van eerdere onderzoeken dat huiselijk geweld en kindermishandeling tot de grootste geweldsmisdrijven in ons land behoort.

    Eenmalig versus structureel geweld
    Bij een derde van de volwassen slachtoffers bleef het bij een eenmalig voorval. Bij een grotere groep vond echter enkele malen (41%) of zelfs structureel (20%) geweld plaats. Het grootste deel van het geweld in huiselijke kring betreft (ex-)partnergeweld. Vrouwen worden duidelijk vaker slachtoffer van geweld in huiselijke kring dan mannen en dat geldt des te sterker bij structureel geweld. Vrouwen zijn ruim vijf keer zo vaak slachtoffer van structureel geweld door een partner of ex-partner.

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.