• De Federatie Opvang is de brancheorganisatie voor instellingen voor maatschappelijke opvang, beschermd & begeleid wonen en vrouwenopvang.
  De maatschappelijke opvang en vrouwenopvang ondersteunen mensen in een maatschappelijk kwetsbare of onveilige situatie.

  Het gaat daarbij onder meer om opvang en ondersteuning van dak- en thuislozen, slachtoffers van huiselijk en eergerelateerd geweld, tienermoeders, kinderen met traumatische ervaringen,
  slachtoffers van mensenhandel, ex-gedetineerden en dakloze jongeren.

  Onze 70 leden met honderden locaties en duizenden enthousiaste medewerkers staan ieder dag klaar om cliënten te helpen bij opvang, zorg en begeleiding.
  Wat cliënten wel kunnen staat centraal. Een traject gericht op het weer mee kunnen doen in de samenleving.

  Wat doet de Federatie Opvang?
  • De Federatie Opvang behartigt de belangen van leden, onder meer door goede contacten te onderhouden met diverse partijen, zoals ministeries en andere landelijke organisaties
  • De Federatie Opvang denkt mee met departementen, ketenpartners en natuurlijk met de eigen leden. Hoe kunnen we gezamenlijk kwetsbare mensen nog beter helpen en ondersteunen, daar zijn innovatieve ideeën voor nodig
  • Vragen van individuele leden worden snel en accuraat beantwoord. Als bepaalde vragen voor meerdere leden van belang zijn, vindt de dienstverlening collectief plaats, vaak in de vorm van projecten
  • Een belangrijke taak voor de Federatie Opvang zijn voorlichtings- en communicatie-activiteiten, niet alleen met de leden en de overheid, maar ook met andere organisaties en instellingen die direct of indirect te maken hebben met de maatschappelijke opvang, begeleid en beschermd wonen en de vrouwenopvang in Nederland
  • De Federatie Opvang volgt de ontwikkelingen in het werkveld nauwlettend en signaleert trends en knelpunten. Deze ontwikkelingen worden besproken met bestuurders op Rijks- en gemeentelijk niveau en met beleidsmakers. Visieontwikkeling wordt gestimuleerd, waarbij een efficiënte en effectieve hulpverleningsaanpak centraal staat
  • De Federatie Opvang voert ook extern gefinancierde projecten uit. Voorbeelden hiervan zijn: Geef Opvang De Ruimte, Take Off, de Opvangatlas, het Verbeterplan vrouwenopvang en professionalisering eergerelateerd geweld.

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.