Nieuws

 • Nieuwe callronde Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ)

  Het programma Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ) heeft weer aantal een interessante nieuwe calls uitgezet. We vragen daarbij vooral uw aandacht voor de call nummer 2019-115 ‘Ontwikkeling checklist en semigestructureerd interview BW/MO instellingen’.

 • Regiobijeenkomsten i-Sociaal Domein

  Eind september en begin oktober worden zeven regiobijeenkomsten georganiseerd voor zorgaanbieders en gemeenten over ontwikkelingen in de administratieve keten, Wmo abonnementstarief, standaard administratieprotocollen en het PGB. Daarnaast is er een verdiepingssessie reductie administratieve lasten in het i-Sociaal Domein. Inschrijven is nog mogelijk en deelname is gratis.

 • Start Actieprogramma “Weer Thuis!” in de regio Emmen

  Gemeente Emmen, de Emmer woningcorporaties (Domesta, Lefier en Woonservice) en zorginstellingen hebben afgesproken dat ze mensen vanuit een zorginstelling sneller zelfstandige woonruimte willen aanbieden.

 • Nieuwe Wmcz aangenomen door de Eerste Kamer

  De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) regelt de rechten van cliëntenraden. Op 21 mei 2019 nam de Eerste Kamer de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten aan. Op de website van het LOC kunt u hierover de nodige informatie vinden.

 • Steeds meer jongeren dakloos in Nederland

  Uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag heeft gepubliceerd blijkt dat het aantal dakloze jongeren (18-30 jaar) tussen 2009 en 2018 is verdriedubbeld. Het totaal aantal geregistreerde dakloze mensen in 2018 komt volgens het CBS uit op ruim 40.000. In 2015 was dat nog 31.000. De Federatie Opvang ziet het overheidsbeleid op het gebied van volkshuisvesting, sociale zekerheid en hervorming van de zorg als oorzaken van deze aanhoudende toename.

 • Het Open Huis in Haarlem: ‘Hier ben ik voor het eerst weer mens geworden’

  Fusie - In 2020 gaan Federatie Opvang en RIBW Alliantie samen verder als één vereniging voor maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, en beschermd en begeleid wonen. In aanloop daarnaartoe laten we elke maand iets zien van wat de vereniging en haar leden doen. In augustus: Het Open Huis, de Haarlemse locatie van stichting Ontmoeting.

 • Nieuwere artikelen Oudere artikelen
Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.