Nieuws

 • Veranderingen eigen bijdragen

  Met ingang van 2019 is er het e.e.a. veranderd voor eigen bijdrageheffing door het CAK voor:
  - het Wmo gefinancierd beschermd wonen en de Wlz
  - de ambulante begeleiding.

  Hieronder de belangrijkste wijzigingen.

 • Congres No Excuse - Oog en oor voor alle kinderen in de opvang

  Op 14 maart 2019 organiseren Stichting Kinderpostzegels en Federatie Opvang een congres over de positie van kinderen die met een ouder verblijven in maatschappelijke- of vrouwenopvang of beschermd wonen. Het congres is bedoeld voor bestuurders en professionals om te werken aan structurele verbeteringen en kennis te verdiepen op thema's die voor de begeleiding van kinderen en jongeren van belang zijn.

 • Aan de slag met flexwonen - handreiking

  'Aan de slag met flexwonen!' is de titel van een handreiking die is opgesteld door Expertisecentrum Flexwonen en Platform 31, mogelijk gemaakt door de provincie Zuid-Holland en het ministerie van Binnenlandse Zaken. De handreiking helpt gemeenten die aan de slag willen met flexwonen (tijdelijke woonruimte voor spoedzoekers) en biedt onder meer tools voor het in kaart brengen van deze groep.

 • Participatiewet: 4 weken wachttijd voor jongeren werkt niet

  Op 23 januari 2019 debatteert de Tweede Kamer met staatssecretaris van Ark over de Participatiewet. GGZ Nederland, Federatie Opvang en RIBW Alliantie vragen in een brief om de kansen op werk te versterken voor kwetsbare groepen en goede begeleiding bij het vinden van werk te stimuleren.

 • Tweede landelijke studiedag RIBW/MO over de forensische zorg

  Wegens het succes van de eerste Landelijke studiedag RIBW/MO over de forensische zorg, hebben het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie, de Federatie Opvang en RIBW Alliantie besloten een tweede studiedag te organiseren op 28 maart 2019. De studiedag is bedoeld voor professionals en ervaringsmedewerkers uit het RIBW/MO veld om met elkaar kennis te maken, kennis te delen én met elkaar in gesprek te gaan over de forensische zorg.

 • Stelselwijziging rechtsbijstand beperkt toegang tot het recht voor minima

  Op 23 januari 2019 spreekt de vaste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid met minister Dekker van rechtsbescherming. De Federatie Opvang en RIBW Alliantie maken zich grote zorgen over de gevolgen van de bezuinigingen op rechtshulp voor onder meer slachtoffers van huiselijk geweld, voor ggz cliënten en voor dakloze mensen, die vaak voor hun bestaanszekerheid (inkomen, wonen, zorg) naar de rechter moeten stappen.

 • Nieuwere artikelen Oudere artikelen
Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.