Nieuws

 • Internetconsultatie abonnementstarief WMO 2020

  Op Overheid.nl is informatie te vinden over de internetconsultatie over het Besluit abonnementstarief Wmo 2020 en bevoegdheid kwijtschelding CAK bij tekortkomingen keten.
  De einddatum van deze consultatie is 17 april 2019.
  De aangekondigde maatregelen zijn van belang voor (vrijwel) alle aanbieders van WMO zorg en hun cliënten.

 • Gedwongen opname ggz-instelling en bijstandsuitkering

  Als iemand gedwongen wordt opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis (Wet Bopz) heeft die persoon geen recht op algemene bijstand. Als een persoon kosten heeft die doorlopen, zoals huur en energielasten, kan de gemeente die uit de bijzondere bijstand (Participatiewet) vergoeden. De invoering van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz), die de BOPZ vervangt, maakt nieuwe afspraken tussen gemeenten en aanbieders ggz hierover noodzakelijk.

 • Oproep Ombudsman: “Laat ‘zelfredzame’ dakloze mensen niet verder afglijden”

  De Nationale ombudsman ontvangt steeds meer signalen van en over 'zelfredzame' adresloze mensen. Mensen die dak- of thuisloos zijn geraakt door ontslag, te weinig zzp-inkomsten, een echtscheiding of ernstige schulden. Gemeenten zien hen als voldoende zelfredzaam, omdat zij geen psychiatrische of verslavingsproblemen hebben. Daardoor krijgen zij vaak geen toegang tot voorzieningen zoals daklozenopvang.

 • Week van het geld: extra aandacht schulden van cliënten

  Deze week is het de week van het geld. In deze week wordt aandacht gevraagd voor thema’s als armoede en schulden. Voor vrijwel alle cliënten in maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en beschermd wonen geldt, dat zij - vaak forse - financiële problemen hebben. Voor een groot aantal van hen is sprake van problematische schulden. Graag willen we hiervoor juist in deze week nog eens speciaal aandacht vragen.

 • Schaarste aan betaalbare woningen vraagt om Deltaplan

  In het NOS journaal van 24 maart 2019 heeft de Federatie Opvang gevraagd om een Deltaplan om te zorgen dat de enorme schaarste aan betaalbare en kleinere (eenpersoons) woningen wordt teruggedrongen. Een plan om jaarlijks 15.000 extra woningen, flexwoningen vooral, te realiseren, is ook het voorstel in de aangenomen motie van Erik Ronnes c.s. (CDA). Veel mensen, waaronder kwetsbare groepen, kunnen nu niet instromen op de woningmarkt en dat moet anders.

 • Huisvesting bijna niet te betalen voor arme Nederlanders

  In Brussel is het rapport Fourth Overview of Housing Exclusion in Europe 2019 verschenen. Het rapport laat zien, dat Nederlanders die in armoede leven, een steeds groter deel van hun inkomen aan huisvesting moeten uitgeven. Het gemiddelde Nederlandse huishouden dat in armoede leeft, spendeert ruim meer dan 40% van haar inkomen aan wonen. Voor jongeren tussen de 18 en 24 jaar is dat 63%. Slechts twee van de 28 EU landen presteren slechter dan Nederland op dit punt.

 • Nieuwere artikelen Oudere artikelen
Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.