Nieuws

 • Weer Thuis zoekt per direct een Projectassistent

  Het Actieprogramma Weer Thuis krijgt een vervolg in tien nieuwe regio’s. Om te zorgen dat regio’s goed worden ondersteund zal de projectleiding een actieve rol spelen. Bestuurders van gemeenten, corporaties en opvang/zorg instellingen worden bijeengebracht en ondersteund om te zorgen dat de uitstroom uit opvang en Beschermd Wonen verbetert. We zijn op zoek naar een initiatiefrijke projectassistent voor het maken van afspraken, het ondersteunen van de projectleider en de stuurgroep en dus het actief meedraaien in het project.

 • Inwerkingtreding Wet forensische zorg per 1 januari 2019

  De Wet forensische zorg (Wfz) is ingegaan per 1 januari 2019. U kunt zich tot 14 januari aanmelden voor de informatiebijeenkomst op 21 januari.

 • Vacature medewerker communicatie & verhalenverteller

  De landelijke verenigingen RIBW Alliantie en Federatie Opvang bundelen hun krachten in het nieuwe netwerk Sociale Inclusie & Participatie. Onze ambitie is dat ieder mens met psychische- en/of sociale problemen erbij hoort en meedoet aan de samenleving. Wij zoeken een collega die voor ons de verhalen gaat vertellen! Hier vind je alle informatie.

 • Wetsvoorstel aangenomen voor vermindering administratieve lasten Wmo 2015 en Jeugdwet

  De Tweede Kamer heeft op 18 december een wetsvoorstel aangenomen die een gemeente kan verplichten informatie standaarden voor de Wmo 2015 en de Jeugdwet toe te passen. Aanbieders voor de Wmo 2015 en Jeugdwet zijn gebaat bij uniformiteit in financieringswijze en informatie-uitwisseling met gemeenten. Na behandeling in de Eerste Kamer kan deze verplichting worden ingevoerd. De Federatie Opvang heeft al in januari 2017, met zes andere brancheorganisaties, aangedrongen op regelgeving voor het terugdringen van administratieve lasten bij zorgaanbieders.

 • Meer mensen dan ooit in daklozenopvang en beschermd wonen

  De Federatie Opvang constateert op basis van registratiecijfers van leden over 2017, dat meer mensen dan ooit een beroep doen op maatschappelijke opvang en beschermd of begeleid wonen. In 2011 ging het om in totaal 54.000 mensen, in 2015 om 58.000 mensen, in 2016 om ruim 60.000 mensen en in 2017 om iets meer dan 70.000 mensen. Meer mensen dan ooit zijn aangewezen op een opvang- of zorginstelling om te kunnen wonen en leven. Donderdag 20 december 2018 spreekt de Tweede Kamer met staatssecretaris Blokhuis over beschermd wonen en maatschappelijke opvang. De Federatie Opvang luidt daarom de noodklok. Het overheidsbeleid veroorzaakt dakloosheid.

 • Nieuwe regio’s gezocht voor Actieprogramma Weer Thuis!

  Anderhalf jaar geleden startte het Actieprogramma Weer Thuis. Belangrijkste doelstelling is de uitstroom uit opvang, beschermd wonen en GGZ te verbeteren. De resultaten van het actieprogramma Weer Thuis! zijn positief. In bijna alle acht deelnemende regio’s zijn afspraken gemaakt over het aantal te reserveren woningen, de spreiding ervan en de begeleiding die nodig is.

 • Nieuwere artikelen Oudere artikelen
Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.