Nieuws

 • Reactie internetconsultatie wetsvoorstel ‘Huur en inkomensgrenzen’

  Op 7 augustus 2019 sluit de internetconsultatie over het wetsvoorstel 'Huur en inkomensgrenzen'. Hierin kan worden gereageerd op voorstellen die zijn gedaan met betrekking tot het wijzigen van het inkomensplafond en huurverhogingen in de sociale huursector. De Federatie Opvang en RIBW Alliantie vinden het noodzakelijk dat voor sociale huurwoningen goede afspraken bestaan. Juist het belang van betaalbare woningen wordt vanuit onze branches steeds benadrukt. Daarbij is ook toewijzing zeker een aandachtspunt. Het huidige wetsvoorstel levert knelpunten op. We hebben ons hierbij gebaseerd op de analyse van Aedes en de Woonbond en ondersteunen hun gezamenlijke inbreng op de consultatie.

 • Actieprogramma (ont)regel de zorg

  In 2018 heeft het ministerie van VWS in afstemming met betrokken partners een actieprogramma (ont)regel de zorg opgesteld. Dit actieprogramma bestaat uit verschillende deelplannen voor diverse sectoren in de zorg (ziekenhuizen, huisartsen, langdurige zorg, sociaal domein, etc.). Een van de deelplannen gaat over het verminderen van de regeldruk in de uitvoering van de Jeugdwet en Wmo, waaronder de instellingen voor maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en beschermd wonen.

 • Handreiking privacy en integrale toeleiding en dienstverlening sociaal domein

  De Informatiebeveiligingsdienst (IBD) heeft een handreiking opgesteld over meervoudige hulpvragen en integrale toeleiding en dienstverlening in het sociaal domein.

 • Praktijkvoorbeelden gezocht van extra kosten bij invordering schulden

  De Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR), aangesloten bij Sociaal Werk Nederland doet onderzoek naar de rol van de schuldeiser bij de invordering van schulden en de kosten die hiervoor door de deurwaarder bij de debiteur in rekening wordt gebracht. Aan de hand van de bevindingen zal de LOSR een rapport schrijven met daarin conclusies en aanbevelingen.

 • E-magazine Kennis & Praktijkdagen ‘Contracteren in het sociaal domein’

  Op 13 tot en met 15 mei 2019 waren de Kennis en Praktijkdagen ‘Contracteren in het Sociaal domein’. U vindt hier de informatie over alle presentaties die tijdens de workshops zijn gegeven. Ook is er een e-magazine uitgebracht over deze dagen.

 • Directe ondersteuning voor aanbieders van forensische zorg

  De Taskforce Forensische Zorg heeft de afgelopen periode hard gewerkt aan de doelstellingen van de meerjarenafspraken. Klik hier voor een weergave van de resultaten.

 • Nieuwere artikelen Oudere artikelen
Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.