Nieuws

 • Tweede Kamer debat maatschappelijke opvang en beschermd wonen

  Op 20 december 2018 spreekt de Tweede Kamer met staatssecretaris Blokhuis over de maatschappelijke opvang en beschermd wonen. De Federatie Opvang maakt zich grote zorgen over de toename van het aantal dakloze mensen. Zelfredzaamheid wordt steeds vaker verondersteld, ook als iemand op straat moet slapen bij gebrek aan een woning of opvang. Voor mensen met een psychische aandoening is er vooral een wachtlijst om op te gaan staan, naast de straat. Er moet nu een oplossing komen voor de woningnood, vindt de Federatie Opvang!

 • Optreden Federatie Opvang tijdens conferentie Schulden

  “De Aanpak van Problematische Schulden (APS)”
  Op 13 december vond deze grote conferentie plaats. Schuldhulpverleners, bewindvoerders en vertegenwoordigers van rechtbanken namen gezamenlijk deel aan een interessant programma.

 • Veilig Thuis verbetert werkwijze

  De 26 Veilig Thuis organisaties hebben meer eenduidigheid en een kwaliteitsimpuls gegeven aan de wijze waarop ze hun wettelijke taken uitvoeren.
  Met de verbeterde werkwijze draagt Veilig Thuis bij aan het effectiever stoppen van geweld en aan het doorbreken van intergenerationele overdracht van geweld in gezinnen en huishoudens.

 • Mensenrechtenmens 2018: Edo Paardekooper Overman

  De 70-jarige ervaringsdeskundige Edo Paardekooper Overman, die zich al jaren inzet voor dak- en thuisloze mensen, verslaafde mensen en GGz-cliënten, heeftt de titel Mensenrechtenmens 2018 gewonnen. De twee andere genomineerden waren Beau van Erven Dorens en de Nederlandse Straatdokters Groep. Dit maakte het College voor de Rechten van de Mens bekend op 10 december 2018. Deze prijs is in het leven geroepen omdat mensenrechten in Nederland nog te vaak onder druk staan. Het recht op huisvesting en bescherming tegen dakloosheid stond dit jaar centraal. Jan Laurier, voorzitter van de Federatie Opvang, en Sylvia MacGillavry, ervaringsdeskundige, maakten deel uit van de jury.

 • Resultaten actieprogramma Weer Thuis: elkaar begrijpen vormt de basis

  Zo’n anderhalf jaar geleden startte het Actieprogramma Weer Thuis. Acht corporaties, gemeenten en organisaties voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen gingen aan de slag om mensen uit opvang of beschermd wonen te laten doorstromen naar een zelfstandige woning met voldoende begeleiding. De resultaten werden vrijdag 7 december gepresenteerd tijdens de slotbijeenkomst in Ede.

 • 16 redenen om naar de Wereldconferentie Vrouwenopvang te gaan

  De organisatie van de vierde Wereldconferentie Vrouwenopvang geeft tijdens de 16 days of activism against gender based violence, 16 redenen om naar de conferentie te gaan. Deze wordt georganiseerd in het kader van het Global Network of Women's Shelters (GNWS).

 • Oudere artikelen
Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.