Nieuws

 • Lef en investering kabinet in sociaal domein nodig!

  De Tweede Kamer spreekt in de laatste week van oktober over de begroting van het ministerie van VWS. De RIBW Alliantie en Federatie Opvang hebben de Tweede Kamer in een brief laten weten dat sprake is van volstrekt onaanvaardbare gevolgen van de decentralisaties en de bezuinigingen op begeleiding. Er is een gevaarlijk gebrek aan plaatsen voor vrouwen en kinderen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld. Teveel mensen met een ernstige psychische aandoening staan op eindeloze wachtlijsten voor beschermd en begeleid wonen. Er is een onvoorstelbare toename van het aantal dakloze mensen, in tijden waarin miljarden euro’s op de Rijksbegroting overblijven.

 • dnoDoen maakt boekjes voor kinderen in de opvang

  Lara de Jonge en Natalie van Boxtel van stichting dnoDoen (Alkmaar, Hoorn, Den Helder) namen dit jaar het initiatief om twee boekjes te maken voor kinderen die in de maatschappelijke opvang terecht komen. Wethouder Biersteker uit Den Helder heeft op 10 oktober tijdens een feestelijke bijeenkomst bij dnoDoen, officieel de eerste boekjes in ontvangst genomen.

 • De Nza verkent uw ervaringen met de inkoopprocedure voor de forensische zorg

  De Nederlandse Zorgautoriteit voert een verkenning uit naar de forensische zorg. Als eerste stap hield de Nza daarvoor afgelopen zomer gesprekken met de betrokken zorgbranches. De volgende stap is, dat men beter inzicht wil krijgen in de ervaringen met het inkoopproces.

 • Inkoopprocedure forensische zorg voor 2020 gestart

  De inkoopprocedure 2020 van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie is gestart.

 • Wonen alleen is niet genoeg

  Deze week lanceert MIND Ypsilon in het kader van het project ‘Wonen alleen is niet genoeg’ samen met een tiental medestanders de website www.desleutelinhanden.nl.

 • WMO-abonnementstarief 2020

  Het Ministerie van VWS, Het Ketenbureau i-Sociaal domein en Het CAK hebben een factsheet uitgebracht over het abonnementstarief voor eigen bijdrage WMO 2020.

 • Oudere artikelen
Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.