Nieuws

 • Participatiewet: 4 weken wachttijd voor jongeren werkt niet

  Op 23 januari 2019 debatteert de Tweede Kamer met staatssecretaris van Ark over de Participatiewet. GGZ Nederland, Federatie Opvang en RIBW Alliantie vragen in een brief om de kansen op werk te versterken voor kwetsbare groepen en goede begeleiding bij het vinden van werk te stimuleren.

 • Tweede landelijke studiedag RIBW/MO over de forensische zorg

  Wegens het succes van de eerste Landelijke studiedag RIBW/MO over de forensische zorg, hebben het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie, de Federatie Opvang en RIBW Alliantie besloten een tweede studiedag te organiseren op 28 maart 2019. De studiedag is bedoeld voor professionals en ervaringsmedewerkers uit het RIBW/MO veld om met elkaar kennis te maken, kennis te delen én met elkaar in gesprek te gaan over de forensische zorg.

 • Stelselwijziging rechtsbijstand beperkt toegang tot het recht voor minima

  Op 23 januari 2019 spreekt de vaste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid met minister Dekker van rechtsbescherming. De Federatie Opvang en RIBW Alliantie maken zich grote zorgen over de gevolgen van de bezuinigingen op rechtshulp voor onder meer slachtoffers van huiselijk geweld, voor ggz cliënten en voor dakloze mensen, die vaak voor hun bestaanszekerheid (inkomen, wonen, zorg) naar de rechter moeten stappen.

 • Jaarkalender Financiën beschikbaar

  Er is weer een nieuw jaar van start gegaan. Een goed moment om aandacht te vragen voor een kalender. In deze speciale kalender staat per maand welke acties ondernomen moeten worden op het gebied van financiën. Zo staat januari voor: het maken van een nieuw overzicht van inkomsten en uitgaven. De kalender kan hier worden gedownload en geprint.

 • Nieuwe regio’s gezocht voor Actieprogramma Weer Thuis!

  De belangrijkste doelstelling van het programma dat anderhalf jaar geleden startte is de uitstroom verbeteren uit opvang, beschermd wonen en GGZ. In bijna alle acht deelnemende regio’s zijn afspraken gemaakt tussen bestuurders van gemeenten, corporaties en zorginstellingen over het aantal te reserveren woningen, de spreiding ervan en de begeleiding die nodig is.

 • Terugblik denktanks IZO 2018

  Een korte terugblik over de twee Denktanks die georganiseerd werden vanuit het Platform IZO (Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning)

 • Oudere artikelen
Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.