Nieuws

 • Deskundigheidsbevordering forensische psychiatrie

  In 2017 is, in samenwerking met Federatie Opvang en de RIBW Alliantie, door het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP) het project Deskundigheidsbevordering BW/MO gestart. Dit project heeft als doel om zowel de kennis als kunde op het gebied van forensisch werken binnen de BW/MO instellingen te bevorderen.

 • Uitspraak rechtbank over ‘zelfredzaamheid’ bij dakloosheid

  Op 13 september 2019 heeft de Rechtbank Amsterdam uitspraak gedaan in een zaak van een dakloze moeder met kind. De gemeente Amsterdam heeft - na screening met behulp van de Zelfredzaamheidsmatrix - geoordeeld dat de moeder voldoende zelfredzaam is. De gemeente hanteert de eis dat sprake moet zijn van psychiatrie of verslaving, wil er sprake zijn van onvoldoende zelfredzaamheid. De rechtbank heeft geoordeeld dat dit een te beperkte uitleg is van het Wmo criterium 'zich niet op eigen kracht kunnen handhaven in de samenleving'. De rechtbank oordeelt de eis van de gemeente in strijd met de Wmo 2015.

 • Actieprogramma “Weer Thuis!” helpt cliënten naar zelfstandig wonen in regio Nijmegen

  Actieprogramma Weer Thuis ging ruim een jaar geleden aan de slag in regio Nijmegen. Gisteren werd het convenant ondertekend door wethouders van regiogemeenten (wethouder De Klein van Beuningen en wethouders Frings en Tiemens van Nijmegen), woningcorporaties (Woonwaarts - Esther Lamers en Talis -Ronald Leushuis) en zorgaanbieder (RIBW Nijmegen & Rivierenland - Edwin ten Holte). Hierbij vertegenwoordigen zij een veel grotere achterban van gemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders uit de regio, welke op een eerder moment hun handtekening hebben gezet onder het convenant.

 • Nieuwe callronde Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ)

  Het programma Kwaliteit Forensische Zorg heeft weer een interessante nieuwe calls uitgezet. We vragen daarbij vooral uw aandacht voor de call nummer 2019-115 ‘Ontwikkeling checklist en semigestructureerd interview BW/MO instellingen’.

 • Regiobijeenkomsten i-Sociaal Domein

  Eind september en begin oktober worden zeven regiobijeenkomsten georganiseerd voor zorgaanbieders en gemeenten over ontwikkelingen in de administratieve keten, Wmo abonnementstarief, standaard administratieprotocollen en het PGB. Daarnaast is er een verdiepingssessie reductie administratieve lasten in het i-Sociaal Domein. Inschrijven is nog mogelijk en deelname is gratis.

 • Start Actieprogramma “Weer Thuis!” in de regio Emmen

  Gemeente Emmen, de Emmer woningcorporaties (Domesta, Lefier en Woonservice) en zorginstellingen hebben afgesproken dat ze mensen vanuit een zorginstelling sneller zelfstandige woonruimte willen aanbieden.

 • Oudere artikelen
Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.