Nieuws

 • College Rechten van de Mens vraagt aandacht voor armoede en gender-ongelijkheid

  In de derde SDG-rapportage (Sustainable Development Goals) is te lezen hoe Nederland ervoor staat bij het behalen van de door de Verenigde Naties aangenomen doelen die wereldwijd voor 2030 een eind moet maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Deze zeventien doelen gelden ook voor Nederland. Gelijktijdig met de SDG-rapportage werd ook de CBS-monitor 'Brede welvaart' overhandigd aan de Tweede Kamer.

 • Materialen verbeterde meldcode huiselijk geweld

  Sinds het begin van dit jaar is de verbeterde Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is sinds 1 januari van kracht. Acht clusters van beroepsbeoefenaren hebben op verzoek van VWS een afwegingskader voor hun beroepsgroep opgesteld. De belangrijkste verbetering in de meldcode is dat je vermoedens van acute of structurele onveiligheid altijd meldt bij Veilig Thuis. De afwegingen wanneer je precies moet melden en of je daarnaast ook zelf hulp kunt bieden of organiseren zijn zorgvuldig beschreven.

 • Nationale ombudsman: ‘Langzaam beweging in aanpak problemen vrouwenopvang’

  Er komt langzaam beweging in de aanpak van de knelpunten rond de vrouwenopvang, schrijft Nationale ombudsman Reinier van Zutphen in zijn rapport 'Vrouwen uit de knel? Het vervolg'. Bij de aanmelding voor opvang en tijdens het verblijf knelt het iets minder. Maar vooral in de aanpak van knelpunten rond de uitstroom uit de opvang hebben Rijk en gemeenten nog stappen te zetten. Het tempo is te laag. De Ombudsman en ook de Federatie Opvang hebben daar zorgen over.

 • Rapport evaluatie prestatie-indicatoren forensische psychiatrie

  Het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP) heeft in samenwerking met de divisie ForZo/JJI van het Ministerie van Justitie en Veiligheid de huidige prestatie-indicatoren geëvalueerd aan de hand van een vragenlijst. De vragenlijst is door medewerkers van 58 aanbieders ingevuld. Daaronder zijn behoorlijk wat aanbieders van beschermd wonen en ambulante begeleiding.

 • Aanlevering jaarverantwoording over 2018 voor 1 juni 2019

  Voor de meeste aanbieders van (jeugd)zorg geldt, dat ze voor 1 juni aanstaande hun jaarverantwoording aangeleverd moeten hebben op DiGiMV. Van het Ministerie van VWS ontvingen we een informatiebulletin met nuttige informatie over onderwerpen als ongemerkte datalekken, normering topinkomens, meldingen bij gekoppelde velden en de nieuwe regeling voor jeugdhulpaanbieders.

 • Proef: toeslagen sneller naar slachtoffers in opvang

  Het kabinet wil dat slachtoffers in de opvang sneller inkomensvoorzieningen zoals zorgtoeslag en kinderbijslag krijgen. De uitkeringsinstanties van de overheid gaan over een poosje op kleine schaal proefdraaien.

 • Oudere artikelen
Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.