Nieuws

 • Nieuwe callronde KFZ Jeugd

  Een onderdeel KFZ (kwaliteit forensische zorg) richt zich op het forensische jeugdveld, namelijk KFZ Jeugd. KFZ Jeugd heeft een nieuwe call uitgezet. Deze call loopt van 18 februari tot en met
  1 april. Mogelijk is dit een kans voor u om een projectvoorstel in te dienen.

 • Huwelijksdwang: tijdig signaleren essentieel

  Dit is een belangrijke aanbeveling uit het rapport ‘Huwelijksdwang: wat ziet de politie?’. Het is noodzakelijk aandacht te houden voor preventie, deskundigheidsbevordering en vroegherkenning.

 • Armoededebat Tweede Kamer: toeslagen oorzaak van schulden

  Staatssecretaris van Ark (VVD) debatteert op 14 februari 2019 met de Tweede Kamer over het Armoede- en Schuldenbeleid. De Federatie Opvang, RIBW Alliantie en GGZ Nederland vragen in een brief aan de vaste Kamercommissie voor SZW om oplossingen voor de problemen met toeslagen.Het voorstel van de vereenvoudiging van de beslagvrije voet is uitgesteld tot medio 2021. Mensen komen hierdoor in grote problemen. De schuldhulp aan kwetsbare groepen moet sterk verbeterd worden, zo vinden de branches. In een factsheet staan oplossingen beschreven.

 • 5,5 procent van meerderjarige Nederlanders heeft te maken met huiselijk geweld

  Ruim 700 duizend Nederlandse meerderjarigen zijn in de afgelopen vijf jaar minimaal één keer het slachtoffer geweest van huiselijk geweld. En 5,5% van de Nederlandse 18+ bevolking heeft de afgelopen vijf jaar te maken gehad met ten minste één voorval van fysiek of seksueel geweld dat werd gepleegd door iemand uit de huiselijke kring. Daarnaast wordt naar schatting zeker 3% van de kinderen mishandeld – veel daarvan betreft ernstige verwaarlozing.

 • Werkt De Nieuwe Toekomst en waarom? Deelnemers gezocht!

  De Nieuwe Toekomst is in 2012 door de Nederlandse vrouwenraad (NVR) en de Federatie Opvang (FO) ontwikkeld. Het is op dit moment de enige interventie die zich specifiek richt op participatie en economische zelfstandigheid van vrouwen die (ex)partnergeweld hebben meegemaakt. In juni 2018 is de interventie erkend als ‘goed onderbouwd’ en opgenomen in de Databank Effectieve Sociale Interventies. De volgende stap is om te bewijzen dat de interventie effectief is. Om die reden is Atria in 2018 gestart met een effectonderzoek en procesevaluatie om de vraag ‘Werkt het en waarom?’ te beantwoorden.

 • Liefde voor Innovatie: uitnodiging aan medewerkers!

  Wie op Valentijnsdag 14 februari 2019 nieuwe ideeën wil opdoen van experts over innovatie is van harte welkom! Iedereen die een warm gevoel van binnen krijgt van creativiteit, vernieuwende ideeën om praktische dilemma’s in de zorg op te lossen en uitwerking van deze ideeën in de praktijk is welkom. De bijeenkomst vindt plaats in Hilversum van 12-17u en biedt een programma met vijf workshops. Aanmelden kan hier.

 • Oudere artikelen
Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.