Nieuws

 • Aandacht voor dakloosheid tijdens Wetgevingsoverleg Wonen 11 november

  De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft op 11 november 2019 overleg gevoerd met mevrouw Van Veldhoven-van der Meer, minister voor Milieu en Wonen. Zij vervangt Kasja Ollongren.

 • Vervolg AO Schulden en Armoede 14 november

  Op 14 november spreekt de vaste Kamercommissie van SZW verder over schulden en armoede. Federatie Opvang, RIBW Alliantie en GGZ Nederland vragen in een gezamenlijke brief om een Totaalplan Schuldenaanpak.

 • Verenigde Naties Speciale Rapporteur Recht op Huisvesting komt naar Nederland

  Op 24 en 25 november 2019 komt Leilani Farha, de Verenigde Naties Special Rapporteur op het recht op huisvesting naar Amsterdam. Ze komt voor de vertoning van een film over haar werk en een discussie over het belang van het recht op huisvesting. Haar werk en visie leveren een zeer belangrijke bijdrage aan het debat over de wooncrisis en de daardoor toegenomen groei van dak- en thuisloosheid in Nederland.

 • De Wet verplichte GGZ voor cliënten beschermd wonen en maatschappelijke opvang

  Per 1 januari 2020 wordt de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) ingevoerd. De Wvggz gaat de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) vervangen. De nieuwe wet biedt handvatten om meer ambulant en preventief hulp te bieden aan mensen met geestelijke problemen die niet vrijwillig in zorg gaan. Uitgangspunt blijft dat iemand alleen na het oordeel van een rechter tegen zijn wil opgenomen kan worden.

 • Wooncirkels: wonen in de wijk, met altijd zorg dichtbij

  Fusie - In 2020 gaan Federatie Opvang en RIBW Alliantie samen verder als Vereniging Valente, Branchevereniging voor participatie, begeleiding en veilige opvang. In aanloop daarnaartoe laten we elke maand iets zien van wat de vereniging en haar leden doen. Deze maand: de wooncirkels, waar mensen altijd de (intensieve) begeleiding krijgen die ze nodig hebben. Op een woonvorm óf in hun eigen woning.

 • Vernieuwde website Schulden in de opvang en BW

  De website schuldenindeopvangenbw.nl is vernieuwd. Deze site staat boordevol informatie over problemen bij schulden van cliënten opvang en Beschermd Wonen.

 • Oudere artikelen
Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.