Nieuws

 • Op zoek naar passende zorg of tussen wal en schip?

  In het onderzoek 'Op zoek naar passende zorg' heeft Zorginstituut Nederland in beeld willen brengen welke problemen mensen met langdurige ggz-problematiek in het gewijzigde zorgstelsel ondervinden om passende zorg te krijgen en wat de omvang is van het aantal mensen dat dergelijke problemen ervaart. Onderzoeksbureaus Argo en Pro-Facto identificeerden vijf groepen mensen met langdurige ggz problematiek, die tussen wal en schip vallen.

 • Nieuwe callronde KFZ Jeugd

  Een onderdeel KFZ (kwaliteit forensische zorg) richt zich op het forensische jeugdveld, namelijk KFZ Jeugd. KFZ Jeugd heeft een nieuwe call uitgezet. Deze call loopt van 18 februari tot en met
  1 april. Mogelijk is dit een kans voor u om een projectvoorstel in te dienen.

 • Kort verslag informatiemiddag Wet Forensische Zorg 21 januari 2019

  Op 21 januari jl. was er in Amersfoort een drukbezochte informatiemiddag over de Wet Forensische zorg. Veel leden van de Federatie Opvang en RIBW Alliantie hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om deze door GGZ Nederland en het Ministerie van Justitie en Veiligheid georganiseerde bijeenkomst bij te wonen. Aanwezigen hadden ruim de gelegenheid om vragen te stellen over de Wfz en uitvoeringsregelingen, bijvoorbeeld op de onderwerpen gegevensuitwisseling, plaatsing en eigen bijdragen.

 • Huwelijksdwang: tijdig signaleren essentieel

  Dit is een belangrijke aanbeveling uit het rapport ‘Huwelijksdwang: wat ziet de politie?’. Het is noodzakelijk aandacht te houden voor preventie, deskundigheidsbevordering en vroegherkenning.

 • Armoededebat Tweede Kamer: toeslagen oorzaak van schulden

  Staatssecretaris van Ark (VVD) debatteert op 14 februari 2019 met de Tweede Kamer over het Armoede- en Schuldenbeleid. De Federatie Opvang, RIBW Alliantie en GGZ Nederland vragen in een brief aan de vaste Kamercommissie voor SZW om oplossingen voor de problemen met toeslagen.Het voorstel van de vereenvoudiging van de beslagvrije voet is uitgesteld tot medio 2021. Mensen komen hierdoor in grote problemen. De schuldhulp aan kwetsbare groepen moet sterk verbeterd worden, zo vinden de branches. In een factsheet staan oplossingen beschreven.

 • 5,5 procent van meerderjarige Nederlanders heeft te maken met huiselijk geweld

  Ruim 700 duizend Nederlandse meerderjarigen zijn in de afgelopen vijf jaar minimaal één keer het slachtoffer geweest van huiselijk geweld. En 5,5% van de Nederlandse 18+ bevolking heeft de afgelopen vijf jaar te maken gehad met ten minste één voorval van fysiek of seksueel geweld dat werd gepleegd door iemand uit de huiselijke kring. Daarnaast wordt naar schatting zeker 3% van de kinderen mishandeld – veel daarvan betreft ernstige verwaarlozing.

 • Oudere artikelen
Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.