Nieuws

 • Schaarste aan betaalbare woningen vraagt om Deltaplan

  In het NOS journaal van 24 maart 2019 heeft de Federatie Opvang gevraagd om een Deltaplan om te zorgen dat de enorme schaarste aan betaalbare en kleinere (eenpersoons) woningen wordt teruggedrongen. Een plan om jaarlijks 15.000 extra woningen, flexwoningen vooral, te realiseren, is ook het voorstel in de aangenomen motie van Erik Ronnes c.s. (CDA). Veel mensen, waaronder kwetsbare groepen, kunnen nu niet instromen op de woningmarkt en dat moet anders.

 • Huisvesting bijna niet te betalen voor arme Nederlanders

  In Brussel is het rapport Fourth Overview of Housing Exclusion in Europe 2019 verschenen. Het rapport laat zien, dat Nederlanders die in armoede leven, een steeds groter deel van hun inkomen aan huisvesting moeten uitgeven. Het gemiddelde Nederlandse huishouden dat in armoede leeft, spendeert ruim meer dan 40% van haar inkomen aan wonen. Voor jongeren tussen de 18 en 24 jaar is dat 63%. Slechts twee van de 28 EU landen presteren slechter dan Nederland op dit punt.

 • Tweede bijeenkomst landelijk Netwerk Sociale Inclusie en Participatie op 25 april 2019

  Op 25 april vindt van 12.00 tot 17.00 uur de tweede bijeenkomst plaats van het Netwerk Sociale Inclusie en Participatie onder de titel Netwerken met Sociale Impact. Locatie: de Social Impact Factory, Vredenburg 40 in Utrecht. Aanmelden kan t/m 12 april.

  Het Netwerk Sociale Inclusie en Participatie is een initiatief van RIBW Alliantie en Federatie Opvang. Het netwerk staat open voor iedere organisatie die deel wil uitmaken van de ‘coalition of the doing’ en de ambitie heeft om een normaal en zinvol leven mogelijk te maken voor mensen die sociaal en psychisch kwetsbaar zijn.

 • Hulpmiddel voor wijkteams bij mensen met schulden

  De Federatie Opvang maakte twee hulpmiddelen voor wijkteam-medewerkers die schulden bespreekbaar willen maken met wijkbewoners. Vaak krijgen mensen te laat hulp bij schulden, ook omdat het niet gemakkelijk is daar het gesprek over te beginnen. Een Kanskaart en een factsheet met 'do's en dont's' kunnen op een praktische en creatieve manier bijdragen aan gesprekken over financiële problemen.

 • ‘Blij aan de balie’ - uitnodiging theatervoorstelling

  Grappig, confronterend, herkenbaar. Een theatervoorstelling over de dagelijkse praktijken van baliemedewerkers bij Burgerzaken. Het ministerie van Binnenlandse Zaken nodigt alle medewerkers van gemeenten en van organisaties voor opvang, beschermd wonen en ggz, alsmede cliëntondersteuners / vertegenwoordigers uit om een theatervoorstelling bij te wonen over de weerbarstige praktijk van het inschrijven in de Basisregistratie Personen.

 • Motie voor nationaal noodplan woningbouw aangenomen

  Federatie Opvang, RIBW Alliantie en GGZ Nederland hebben voor het Algemeen Overleg Staat van de Volkshuisvesting aandacht gevraagd voor het enorme schaarste-probleem aan de onderkant van de woningmarkt. Gelukkig blijkt de roep om oplossingen bij een aantal Kamerleden aan het juiste adres. De motie Ronnes c.s. (CDA, CU, D66 en VVD) vraagt om een noodplan woningbouw waardoor ten minste 15.000 woningen per jaar extra zullen worden gerealiseerd. De motie is 19 maart 2019 aangenomen door de Tweede Kamer.

 • Oudere artikelen
Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.