Nieuws

 • Bestuurlijk akkoord ‘Kansen bieden voor re-integratie’ ondertekend

  In de Penitentiaire Inrichting in Alphen aan de Rijn is deze maand een bestuurlijk akkoord getekend door het Ministerie van J en V, de reclasseringsorganisaties en de gemeenten om te zorgen dat ex-gedetineerden succesvol kunnen terugkeren in de samenleving. Jaarlijks zijn dit er ongeveer 30.000.

 • Besluit Forensische Zorg en Regeling Forensische Zorg gepubliceerd

  De Wet Forensische Zorg trad op 1-1-2019 in werking. Het bijbehorende besluit en de bijbehorende regeling zijn onlangs gepubliceerd. Daarin worden diverse bepalingen uit de wet nader uitgewerkt.

 • Wat kun je leren van ernstige incidenten in gezinnen?

  Soms gaat het in gezinnen helemaal mis, en is een kind slachtoffer. Dat terwijl allerlei professionals in een team ermee bezig waren. Een schok voor alle betrokkenen, want hoe kon dit gebeuren? Toezicht Sociaal Domein onderzoekt dit soort incidenten en kijkt wat ervan geleerd kan worden.

 • 213 antwoorden over Actieprogramma Dakloze Jongeren

  De Tweede Kamer stelde 213 vragen aan staatssecretaris Blokhuis over het Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren. Dit programma is op 1 juli 2019 gestart. De staatssecretaris gaat in zijn antwoord onder meer in op knellende wet- en regelgeving, op de doelen en de concrete acties binnen dit programma. De ambitie is om het aantal dak- en thuisloze jongeren voor eind 2021 met 100% terug te dringen.

 • Publicatie project Droom en Daad

  ‘Droom en Daad’ is een project van Werkplaats COMO en MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid (MIND). De opbrengst van deze inventarisatie wordt gebruikt in de Meerjarenagenda beschermd wonen en maatschappelijke opvang (MJA BW MO). In de MJA BW MO werken diverse landelijke organisaties een aantal jaren samen om te komen tot sociale inclusie voor mensen die gebruik maken van beschermd wonen en maatschappelijke opvang.

 • Voortgangsrapportage opvang en beschermd wonen

  Op 4 juli 2019 zond staatssecretaris Paul Blokhuis de voortgangsrapportage beschermd wonen en maatschappelijke opvang aan de Tweede Kamer. Daarin staat onder meer het laatste nieuws over de doordecentralisatie en het nieuwe verdeelmodel voor beschermd wonen. Ook zond hij de antwoorden op 213 vragen over het Actieprogramma Dakloze jongeren mee. Het eindrapport over een normenkader voor het verblijf van kinderen in de maatschappelijke of vrouwenopvang is ook gepubliceerd.

 • Oudere artikelen
Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.