Nieuws

 • Achtergrond wegwijzer maatwerk bij schulden

  Hoe wordt er in overheidsincasso’s vorm gegeven aan maatwerk bij schulden van zwerfjongeren en welke obstakels staat maatwerk in de weg? Dat was de vraag die Regioplan Beleidsonderzoek onderzocht in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Naast een rapport waarin deze vraag beantwoord wordt, heeft het onderzoek ook uitgemond in een wegwijzer voor (schuld)hulpverleners.

 • Debatten Tweede Kamer op 26 juni: wonen, zorg en begeleiding onlosmakelijk verbonden

  Op 26 juni 2019 spreekt de vaste Kamercommissie voor VWS met minister de Jonge over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De commissie voor Binnenlandse Zaken-Wonen spreekt dezelfde dag met minister Ollongren van Binnenlandse Zaken over de 'Staat van de Volkshuisvesting'. In twee brieven geven de Federatie Opvang, RIBW Alliantie en GGZ Nederland aan wat nodig is om zelfstandig wonen in de wijk, met ondersteuning, mogelijk te maken.

 • Aanmelden nieuwsbrief herijking gemeentefonds sociaal domein

  AEF doet onderzoek naar het gemeentefonds sociaal domein en brengt met enige regelmaat een nieuwsbrief uit. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via gf@cebeon.nl. Het onderzoek is nu ruim twee maanden onderweg. De afgelopen tijd is AEF bezig geweest met het opbouwen van een solide basis voor de analyse. Deze fase duurt nog tot het eind van de zomer. Onderstaand een aantal onderwerpen uitgelicht waar de afgelopen tijd aan gewerkt is.

 • De website Taskforce Forensische Zorg is in de lucht

  De Taskforce Veiligheid en Kwaliteit in de forensische zorg heeft een website ingericht. De website geeft informatie over het doel en de werkwijze van de taskforce en over de planning van de activiteiten. De taskforce is ingericht om invulling te geven aan belangrijke doelstellingen van de meerjarenovereenkomst forensische zorg 2018 – 2021.

 • Uitstel doordecentralisatie opvang en beschermd wonen nodig

  Op 26 juni 2019 spreekt de Tweede Kamer met minister de Jonge over de Wmo. Federatie Opvang, RIBW Alliantie en GGZ Nederland willen dat er uitstel komt voor de invoering van een nieuw verdeelmodel voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Ook vragen ze aandacht voor het gebrek aan onafhankelijke cliëntondersteuning voor cliënten van vrouwenopvang, maatschappelijke opvang en beschermd wonen.

 • Training WAVE en Empowering Old Age Coop

  In samenwerking met Empowering Old Age Coop - VoiVa organiseert WAVE (Women Against Violence Europe) een multidisciplinaire training om oudere vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld te steunen. Deze training (in het Engels) vindt plaats op 5 en 6 september in Wenen.

 • Oudere artikelen
Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.