Nieuws

 • Voldoende veilige opvang nodig voor slachtoffers huiselijk geweld - debat Tweede Kamer

  Op 24 april 2019 debatteert de vaste Kamercommissie voor VWS met minister de Jonge over de resultaten van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. De Federatie Opvang onderzocht of Nederland al voldoet aan de eisen van het verdrag van Istanboel. In dat verdrag is bescherming van vrouwen tegen huiselijk geweld geregeld. De organisaties voor vrouwenopvang maakten een lijst met 10 verbeterpunten.

 • Nationale ombudsman en Kinderombudsman: ‘Ook zelfredzame burgers lopen vast’

  De Nationale ombudsman, de Kinderombudsman en de Veteranenombudsman komen op voor mensen die vastlopen in de maatschappij. Uit de bijna 28.000 vragen, hulpverzoeken en klachten die zij in 2018 gezamenlijk ontvingen, blijkt hoe moeilijk het soms is voor mensen om gewoon mee te kunnen doen. 'Het zijn al lang niet meer alleen de meest kwetsbare mensen die niet mee kunnen komen. Ook zelfredzame burgers lopen vast', stellen Reinier van Zutphen en Margrite Kalverboer in hun gezamenlijk jaarverslag, dat vorige week werd aangeboden aan de Tweede Kamer.

 • Programma tweede bijeenkomst Landelijk Netwerk Sociale Inclusie en Participatie bekend

  Op 25 april vindt van 12:00-17:00 in de Social Impact Factory in Utrecht de tweede bijeenkomst van het Landelijk Netwerk Sociale Inclusie en Participatie plaats. Het programma met sprekers en vijf boeiende workshops is bekend.

 • Actieprogramma Weer Thuis actief op WoOncongres 4 april 2019

  Het Actieprogramma ‘Weer Thuis’ heeft tijdens het grote WoOncongres, dat het Ministerie van Binnenlandse Zaken organiseerde, een workshop verzorgd met als thema: “Uitstroom Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang”. Het Actieprogramma richt zich op de ondersteuning van gemeenten en corporaties om deze uitstroom te verbeteren.

 • Administratieprotocollen voor Wmo 2015 en Jeugdwet zijn gepubliceerd

  Aanbieders en gemeenten hebben de afgelopen maanden intensief samengewerkt om afspraken te maken over de administratieve afhandeling van de zorg in natura bij de uitvoering van de Wmo en de Jeugdwet. Dit heeft geresulteerd in twee administratieprotocollen die moeten leiden tot minder diversiteit in de administratieve processen bij aanbieders en gemeenten. Vooral voor aanbieders is de winst groot als alle gemeenten waar u een contractrelatie mee heeft de administratieprotocollen gaan gebruiken.

 • GREVIO bezoekt Nederland voor evaluatie Istanbul Verdrag

  Tussen 11 en 15 maart 2019 was het GREVIO (Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence) op bezoek in Nederland, die het als haar taak heeft om het Rijk te evalueren op de uitvoering van het Istanbul Verdrag, ofwel het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld.

 • Oudere artikelen
Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.