• Werkbezoek CDA aan Neos inspireert!

  Op maandag 13 november ontving Pim Dijkstra (bestuurder Neos) de heren Ronnes (wonen) en Peters (sociale zaken en armoede) van de CDA Tweede Kamer fractie voor een kijkje in de keuken in Eindhoven.

  Beide heren zijn wethouder geweest en kennen het gemeentelijk speelveld dus goed. Daarnaast zijn ze zeer betrokken en bevlogen als het de meest kwetsbare burger betreft. Ze willen oplossingen en zijn kritisch waar het gaat om het functioneren van het systeem in Nederland. Tijdens het bezoek staan de thema’s armoede en schulden centraal. Daarnaast krijgen kinderen extra aandacht.

  Neos heeft een breed aanbod: Maatschappelijke Opvang, Vrouwenopvang, Beschermd Wonen en Jongeren. Steeds meer ervaringsdeskundigen worden ingezet in de organisatie. Daarnaast worden vrijwilligers ingezet. Omdat Eindhoven een behoorlijk tekort heeft in het sociale domein, worden verdere bezuinigingen verwacht. De wijkteams hebben een hele brede taak in Eindhoven (ook bekijken recht op uitkering) en dit werkt niet altijd goed. De caseload is groot.

  Neos laat zien hoe actief zij is als het gaat om schuldhulp, de uitstroom van mensen naar zelfstandig wonen en zich inzet voor kinderen. Er komen verschillende professionals met praktijkvoorbeelden aan bod. ‘In de schuldhulp wordt vroeg ingrepen. Dat is een goede aanpak. Dit voorkomt huisuitzettingen’. Hierop is de reactie van Peters helder: ‘huisuitzettingen moeten verboden worden bij huurschuld. Het kost enorm veel geld en voor de mensen die het treft, is het traumatisch. Het levert dus niets op! Daarover zijn we het eens’.. Men doet zowel beheer als schuldhulp en levert maatwerk. De combinatie is van groot belang. Wel wordt opgemerkt dat de benodigde AFM vergunning voor budgetbeheer een lang en taai traject is. Peters merkt op dat je moet zorgen dat je meteen te vinden bent voor schulphulp. Zorg dat je meteen bovenaan staat als mensen googelen.

  Bij het bezoek aan de locatie voor de vrouwenopvang gaat het vooral ook over de positie van kinderen. Hiervoor vraagt Neos aandacht. We moeten kinderen zien als aparte cliënten met eigen trajecten. Veerkracht wordt hier ook gebruikt. De beschikbare middelen voor kinderen in armoede zijn (ook) in Eindhoven niet terecht gekomen bij de meest kwetsbare kinderen. Er worden ook gezinnen opgevangen op de locatie waar de vrouwenopvang is gevestigd.

  Tenslotte reizen we door naar een initiatief waar tien cliënten uitstromen uit de opvang. Een private onderneming realiseert hier de verbouw van een kantoorpand. Hier worden tien units gerealiseerd met een gemeenschappelijke ruimte. Mensen hebben hun eigen voordeur en zijn gezamenlijk betrokken bij het project. Een door Ronnes met veel enthousiasme begroet initiatief. Hij was immers het kamerlid dat de motie indiende om de roep om 10.000 extra woningen van het Actieprogramma Weer Thuis! te ondersteunen.

  Een succesvol werkbezoek van bevlogen en betrokken politici die duidelijk in de praktijk zijn opgegroeid. Niet te braaf zijn. Hard roepen als je iets nodig hebt als instelling, bijvoorbeeld van de gemeente, en misschien wel “burgerlijk ongehoorzaam” zijn, is misschien niet zo’n slecht idee. Dat is een suggestie die we meekrijgen van dit bezoek.

  Voor vragen hierover kan contact worden opgenomen met mevrouw Karen van Brunschot, k.vanbrunschot@opvang.nl

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.