• “Vrouwenopvang overvol”

    Vandaag bericht de Telegraaf over de vrouwenopvangcentra die te maken hebben met een tekort aan plaatsen voor vrouwen en kinderen die moeten vluchten voor huiselijk geweld. Jaarlijks kloppen zo’n 10.000 vrouwen aan bij de opvang. Daar zijn in totaal 475 plaatsen beschikbaar bij 20 organisaties.

    Opvang moet gewaarborgd zijn
    In Nederland worden jaarlijks honderdduizenden mensen slachtoffer van huiselijk geweld. Jaarlijks overlijden meer dan 50 vrouwen, mannen en kinderen aan de gevolgen van huiselijk geweld en kindermishandeling. De vrouwenopvang merkt dagelijks dat de vraag naar veilige opvang en hulp omvangrijk is. De crisisopvang zit vol. Soms wachten vrouwen maanden in een opvang voor ze door kunnen stromen naar een vervolgopvang of een zelfstandige woning. De Federatie Opvang signaleert dat de hulpvragen toenemend complex zijn. Het kost meer tijd en veel expertise om te zorgen voor herstel en waarborgen voor structurele veiligheid van de cliënten. Aangezien het jaren kan duren voordat mensen hulp zoeken bij huiselijk geweld, moet er rekening mee gehouden worden dat veel meldingen omgezet worden in een opvang- en hulpverleningstraject. Op veel plekken is de afgelopen jaren echter bezuinigd op de capaciteit van de opvang en hulpverlening. Dit vindt de Federatie Opvang een ongewenste en onlogische ontwikkeling.

    Bureaucratie verhindert doorstroom
    De uitstroom stagneert door een tekort aan woningen en door een opeenstapeling van bureaucratische regels. De Nationale Ombudsman heeft deze problemen indringend in beeld gebracht in zijn rapport ‘Vrouwen in de knel’. Ook de Samenwerkende Inspecties Jeugd constateren in het rapport ‘Moeder en kind verlaten de opvang. (Wie) is dat een zorg?‘ een waslijst aan problemen in de nazorg.

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.