• 27 mar 2012

  Tijd voor Toontje

  Een laagdrempelig programma, specifiek toegesneden op kinderen en moeders die in de opvang verblijven.
  Dinsdagmiddag 27 maart van 14.00 - 17.00 uur vindt de presentatie plaats van Tijd voor Toontje: een steunend en stabiliserend programma voor jonge kinderen en hun moeders in de opvang, die huislijk geweld in het gezin hebben meegemaakt.

  Tijd voor Toontje beoogt de kinderen het gevoel van basisvertrouwen en eigenwaarde te laten ervaren en hun handvatten aan te reiken om met hun ervaringen en omstandigheden om te gaan. Tevens bevordert het programma op een positieve manier de moeder-kind interacties. Deze middag zal plaatsvinden in centrum De Roos te Amsterdam.Blijf Groep biedt hiermee beleidsmakers en uitvoerders van instellingen voor vrouwenopvang, maatschappelijke opvang en GGZ-instellingen in heel Nederland de gelegenheid om kennis te maken met dit programma.

  In de methodische uitwerking, waarvan het eerste exemplaar die middag overhandigd zal worden aan Ramón Lindauer (kinder- en jeugdpsychiater bij de Bascule), is gebruik gemaakt van vier jaar praktijkervaring, evaluaties onder cliënten en medewerkers, en voortschrijdende wetenschappelijke inzichten c.q. aanvullende theoretische en methodische kaders, zoals ouderschapsbuffers en Krachtwerk.

  Aansluitend aan de plenaire start worden twee informatieve sessies aangeboden. Alle deelnemers ontvangen die middag een exemplaar van de methodiekbeschrijving Tijd voor Toontje. Naast deze publicatie biedt Blijf Groep trainingen en workshops aan ter ondersteuning van het invoeren van het programma Tijd voor Toontje.

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.