• Stijging van aantal dakloze mensen door CBS bevestigd

    De Federatie Opvang ziet de signalen bevestigd van het groeiende aantal mensen in Nederland dat dakloos raakt. Het CBS telt mensen die dakloos zijn en in de gemeentelijke registratie voorkomen. Omdat niet alle dakloze mensen door gemeenten worden ingeschreven in de Basisregistratie Personen, is het door het CBS genoemde aantal van 31.000 dakloze mensen in 2015 vrijwel zeker een onderschatting.

    De Federatie Opvang maakt zich ernstig zorgen over de toename van dakloosheid. De opvanginstellingen zitten vol met mensen die vanwege gebrek aan voldoende betaalbare woningen en gebrek aan schuldhulp, niet verder kunnen. Daarmee ontstaat verstopping van de opvang: nieuwe dakloze mensen moet de toegang worden geweigerd en zijn op de straat aangewezen. De stijging is dan ook deels te verklaren door het feit dat er wel dakloze mensen bijkomen, maar veel te weinig mensen uitstromen naar begeleid of zelfstandig wonen.

    Steeds meer mensen ontbreekt het aan de meest essentiële dingen: voedsel, onderdak en gezondheidszorg. Daarmee is sprake van schending van de meest basale humanitaire rechten. Ook levert de toename van dakloosheid voor burgers gevoelens van onveiligheid en overlast op. De signalen over een toename van verwarde personen lopen hier gelijk mee op. Veranderingen in de zorg, zoals het afbouwen van bedden in ggz klinieken en beschermd wonen, leiden tot een vergroot beroep op opvang als er geen woning is geregeld of als mensen toch niet zelfstandig blijken te kunnen wonen.

    De Federatie Opvang pleit daarom voor een interdepartementaal offensief om voldoende, betaalbare één tot tweekamerwoningen voor deze groep te realiseren door verbouw van kantoren of leegstaande verzorgingshuizen. Daarnaast is het aan gemeenten om te zorgen voor woonbegeleiding en schuldhulp om herhaling van problemen te voorkomen. Schuldhulp moet ook eerder en preventief worden ingezet om verdere toename van het aantal huisuitzettingen te verminderen.

    Voor informatie kunt u contact opnemen met Rina Beers, r.beers@opvang.nl, 06-13846484.

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.