• Stadsgeldbeheer Utrecht viert 20-jarig bestaan feestelijk

    Onder de titel Tussen Kracht en Kwetsbaarheid werd op 7 november 2017 in Utrecht het 20-jarig bestaan van Stadsgeldbeheer gevierd. Centrale vraag tijdens deze middag was : Hoe kunnen we er gezamenlijk voor blijven zorgen dat ook kwetsbare burgers kunnen deelnemen in de samenleving? Het gaat daarbij om de financiële basis onder het bestaan van mensen. Of het 20-jarig bestaan van deze organisatie aanleiding is voor een feestje, belichtte Jules van Dam (directeur bestuurder de Tussenvoorziening/Stadsgeldbeheer).

    Feest
    Nee, er is geen aanleiding voor een feest, als je ziet dat zoveel mensen zijn aangewezen op de hulp die wordt geboden. Maar er is zeker wel reden voor een feestelijke viering, omdat deze mensen nu goed geholpen worden, er successen geboekt worden. Omdat gedreven en deskundig personeel al jarenlang de meest kwetsbare groep burgers helpt om hun zaken op orde te krijgen. Uniek is de combinatie die in Utrecht gehanteerd wordt van geldbeheer, met hulp bij schulden. Stadsgeldbeheer heeft hiervoor een ontheffing van De Nederlandsche Bank. Dat is echt een hele effectieve combinatie. In de loop der jaren is bovendien een uitstekend netwerk opgebouwd met betrokken partijen als deurwaarders etc. Eelke Blokker, oprichter van het Instituut voor Publieke Waarden, toonde weer eens aan hoe apart ons systeem in elkaar zit. Een man met weliswaar een behoorlijke schuld had te maken met tientallen hulpverleners, verbleef een tijd in de opvang en kostte de samenleving daarmee ruim 250.000 euro op jaarbasis, redeneerde Eelke. Hoeveel simpeler en economisch verstandiger zou het zijn de schuld snel op te lossen of af te kopen. Voorbeelden zijn daar al van, bijvoorbeeld het Versnelfonds in Utrecht. Maar dit gebeurt nog te weinig. Het systeem is complex en werkt niet effectief. Wel stelde Blokker ook dat het verstandig was juist vrienden te worden met de bureaucratie en daarin slim je weg te vinden. Want voorlopig zijn we nog zeker niet gevrijwaard van allerlei complexe regels. En daarnaast blijkt ook dat soms professionals zelf iets te bang zijn om regels slim te hanteren. Na interessante workshops, de afsluiting door Victor Everhardt (Wethouder Werk en Inkomen Utrecht)  en een geanimeerde borrel kan men terugkijken op een zeer geslaagde bijeenkomst. Federatie Opvang feliciteert Stadsgeldbeheer en wenst hen veel succes in de toekomst. Voorlopig blijft deze dienstverlening heel hard nodig.

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.