• Schuldhulpverlening kan meer mensen sneller helpen

    Op 15 mei 2017 heeft de NVVK, branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren, haar jaarverslag 2016 gepresenteerd. In 2016 hebben zich ruim 89.000 mensen bij de schuldhulpverlening gemeld vanwege hun financiële problemen. De gemiddelde schuld was 40.300 euro verdeeld over 15 schuldeisers. Uit de gegevens van de NVVK-leden blijkt dat de schuldenproblematiek hardnekkiger is geworden, ook al blijft de omvang van de schulden redelijk stabiel.

    Stelsel van inkomensvoorzieningen voor arme mensen is te ingewikkeld
    Hoewel het aantal mensen dat aanklopt bij schuldhulpverlening redelijk stabiel blijft, blijken de problemen hardnekkiger. Zelfredzaamheid is vaak niet aan de orde. Het systeem is te complex. Denk bijvoorbeeld aan toeslagen. NVVK wil dat er een ander beleid komt.  Daarom roept de NVVK het nieuwe kabinet op om het stelsel van inkomensvoorzieningen te vereenvoudigen en schuldeisers te verplichten mee te werken bij het regelen van schulden. De nieuwe Voorzitter van NVVK , Marco Florijn stelt “De overheid is nu vaak de oorzaak van het ontstaan van schulden. Het is zo complex geworden dat mensen vaak bijna onbewust in de schulden komen.” Op 18 mei as. tijdens het congres van NVVK, waar afscheid wordt genomen van de huidige voorzitter Joke de Kock, zal dit zeker ook aan de orde komen. NVVK neemt ook deel in de begeleidingscommissie van het project financiële zelfredzaamheid van Federatie Opvang.

    Bij vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Karen van Brunschot, k.vanbrunschot@opvang.nl

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.