• Psycho-educatie LVB
    03 jan 2018

    Psycho-educatie LVB

    Voor cliënten met een Licht Verstandelijke Beperking (IQ tussen 50/55 en 70) die vanwege grensoverschrijdend gedrag in de strafrechtketen terecht zijn gekomen, of dreigen daarin terecht te komen, is binnen KFZ de module ‘Weet wat je kan’ ontwikkeld.

    De module “Weet wat je kan” is gericht op het informeren van cliënten met een lichte verstandelijke beperking (LVB) over hun beperking en hen tegelijkertijd handvaten te bieden om met deze beperking om te gaan door zelfvertrouwen te vergroten en na te denken over hun toekomst. Psycho-educatie beoogt de cliënt te informeren over zijn of haar aandoening, de beleving hiervan te exploreren en hem of haar copingmechanismes aan te leren voor het omgaan met de consequenties van deze aandoening.

    Voor meer informatie zie deze link.

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.