• In het Verbeterplan Vrouwenopvang is het project ontwikkeling Basismethodiek een belangrijk onderdeel. Voor de ontwikkelingsfase van dit project is Omz (Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg van UMC St. Radboud in Nijmegen) gevraagd een basismethodiek voor de vrouwenopvang te ontwikkelen. Het resultaat hiervan is de methodiek ‘Krachtwerk’.

  Open de folder over krachtwerk

  De methodiek Krachtwerk wordt in 2011 geimplementeerd in de vrouwenopvanginstellingen in het kader van het Verbeterplan Vrouwenopvang. Voor de implementatie is een landelijk trainingsprogramma ontwikkeld dat bestaat uit verschillende onderdelen:
  • Opleiding tot Basistrainer Krachtwerk
  • Vierdaagse training voor alle hulpverleners in de vrouwenopvang
  • Tweedaagse training voor alle teamleiders
  • Studiedag voor managers en informatie dagen voor overige medewerkers

  Het landelijk Verbeterteam ondersteunt de instellingen bij de implementatie. Het Omz kan daarbij geraadpleegd worden voor inhoudelijk vraagstukken.
  Hieronder beknopt de informatie over de methodiek Krachtwerk zoals weergegeven in de folder over deze methodiek.

  Krachtwerk - Basismethodiek in de vrouwenopvang

  Vrouwen die te maken hebben met huiselijk geweld ondersteunen om volwaardig mee te kunnen draaien in de samenleving; dat is Krachtwerk. De krachtgerichte basismethodiek in de vrouwenopvang maakt gebruik van de kracht en de mogelijkheden van vrouwen en de hulpbronnen in de gemeenschap. Krachtwerk ondersteunt vrouwen in hun proces naar een veilig en zo zelfstandig mogelijk bestaan voor henzelf en hun eventuele kinderen.

  “De formule is simpel: mobiliseer de krachten van cliënten en stel ze in dienst van de doelen en inzichten die zij willen bereiken en de cliënten zullen een betere kwaliteit van leven ervaren vanuit hun eigen gezichtspunt.”(Saleebey, 2006)

  De zes principes van Krachtwerk
  1. Cliënten hebben het vermogen te herstellen, hun leven weer op te pakken en te veranderen
  Krachtgericht werken vraagt om een werkelijk geloof in de capaciteiten van mishandelde vrouwen én die van de mensen om hen heen.
  2. Focus op krachten en niet op tekortkomingen
  Vrouwen en kinderen in opvangsituaties en de mensen in hun omgeving beschikken over – niet zelden onvermoede – krachten. Krachtwerk richt zich op deze krachten, niet op tekortkomingen.
  3. De cliënt heeft de regie over de begeleiding
  Cliënten bepalen de vorm, de richting en de inhoud van de hulp die ze (gaan) krijgen, hulpverleners reiken de keuzemogelijkheden aan. Cliënten zijn bij iedere stap van het proces betrokken.
  4. De (werk)relatie tussen cliënten en hulpverleners komt op de eerste plaats
  Krachtgericht werken gaat uit van een ondersteunende houding van de hulpverlener. Het gaat om respect, vertrouwen, eerlijkheid, openheid en enthousiasme. Het uitgangspunt voor de relatie is: gelijkwaardigheid. Vertrouwen groeit uit wederzijds respect.
  5. Werken in de natuurlijke omgeving
  De natuurlijke omgeving van een vrouw is de plek waar het ‘gewone leven’ plaatsvindt. Krachten en bronnen van een vrouw en haar kinderen kunnen beter begrepen worden tijdens gezamenlijke activiteiten in die natuurlijke omgeving. Wanneer vanuit het oogpunt van veiligheid een vrouw op een voorziening is aangewezen, dan is dat de tijdelijke ‘eigen’ omgeving.
  6. De samenleving als hulpbron
  De hulpverlener heeft in principe een bescheiden rol. Vrouwen, en voor hen belangrijke anderen, moeten het toch vooral hebben van de bronnen en relaties in hun eigen omgeving. Die bronnen en relaties moeten optimaal gebruikt worden.

  Herstellen doe je zelf

  Krachtwerk ondersteunt vrouwen in hun herstelproces.
  • Herstellen doe je vooral zelf.
  • Herstel kan groei en ontwikkeling betekenen, maar ook dat de situatie blijft zoals die is.
  • Het belangrijkste van herstellen is het vinden van een goede aansluiting tussen wat vrouwen kunnen en willen en wat de omgeving hen biedt en van hen vraagt.
  • Herstellen is een proces van vallen en opstaan, het verloopt voor iedereen op een unieke manier.

  Wat herstel is
  • Een zingevend bestaan met hoop en zicht op een betere toekomst en:
  • Bestaansvoorwaarden, zoals inkomen, woonruimte, veiligheid, activiteiten & contacten
  • Verbinding met anderen
  • Een positieve identiteit, eigenwaarde & zelfvertrouwen.
  • Toegang tot instituties en rechten

  Ontwikkeling
  Krachtwerk draagt bij aan de professionaliteit en kwaliteit van het methodisch werken in de vrouwenopvang. Krachtwerk is in opdracht van de Federatie Opvang, in het kader van het landelijke Verbeterplan Vrouwenopvang, ontwikkeld door Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg. De ontwikkeling van Krachtwerk als basismethodiek vond plaats in samenwerking met cliënten en medewerkers in de vrouwenopvang en met Pharos. De licentie van Krachtwerk ligt bij Prof. dr. J. Wolf
  (j.wolf@elg.umcn.nl). Er wordt ingezet op certificering van de basismethodiek.

  De krachtgerichte basismethodiek

  • Is gebaseerd op het Strength model dat in de Verenigde Staten is ontwikkeld door Saleebey en Rapp & Goscha.
  • Is een evidence based en een practice based methodiek. In onderzoek zijn positieve effecten gevonden en cliënten en medewerkers uit de vrouwenopvang waren bij de ontwikkeling betrokken.
  • Wordt sinds 2010 via trainingen en coaching met een methodiekboek en werkboek overgedragen aan medewerkers en teamleiders in de vrouwenopvang.

  Onderzoek

  Het Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg onderzoekt vanaf 2010:
  • Of Krachtwerk in de praktijk wordt uitgevoerd zoals de bedoeling is.
  • Of cliënten baat hebben bij de krachtgerichte basismethodiek.

   

   

   

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.