• Programma Informatievoorziening Sociaal Domein

  Zes brancheorganisaties en de VNG werken gezamenlijk aan de terugdringing van administratieve lasten in het sociaal domein. De Federatie Opvang is nauw betrokken bij dit programma.

  De brancheorganisaties zijn:
  - Actiz
  - BTN
  - Federatie Opvang
  - GGZ Nederland
  - Jeugdzorg Nederland
  - VGN

  Voor dit programma is een website beschikbaar. Doel van die website is het samenbrengen van alle relevante informatie en ontwikkelingen.

  Het programma pakt een aantal onderwerpen aan zoals:
  - zorginkoop, rechtmatigheid en verantwoording
  - juridische vraagstukken
  - uitvoeringsprocessen en de standaarden in iWmo en iJw
  - infrastructuur en techniek

  Binnen het programma zijn een aantal accountmanagers actief. De accountmanager gaat het gesprek met u aan en stelt vragen over uw situatie. Zo nodig wordt doorgevraagd op de door u aangedragen knelpunten. Met de informatie en instrumenten die in het kader van de (verkenning) informatievoorziening sociaal domein zijn ontwikkeld, wordt - indien nodig met inzet van experts van het ISD programma - samen met u een oplossingsrichting uitgewerkt. Ook kan een uitkomst zijn dat samen met u een bijeenkomst met relevante betrokken partijen wordt georganiseerd. Door vragen te stellen, door vragen te verhelderen, door vragen te verbinden aan passende expertise en het volgen van de uitvoering van de gekozen oplossingen, helpen we u verder en bouwen we kennis op die nodig en nuttig is voor het werken aan de bedoeling van de decentralisaties.

  Memo met informatie over het programma ISD voor leden van de Federatie Opvang.

  Een link naar het programma vindt u hier.


  Uw contactpersoon voor dit onderwerp bij de Federatie Opvang is G. van Dam (g.vandam@opvang.nl).

   

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.