• No Mas No More; Aanpak Huiselijk geweld in Koninkrijk der Nederlanden

  Op de werkconferentie No Mas No More is de aanpak van huiselijk geweld in het Koninkrijk der Nederlanden besproken. De conferentie vond plaats op Aruba op 7 en 8 maart.

  Wij vormden vanuit het Europese deel van Nederland het Team NL (zie foto hieronder); een breed samengestelde delegatie met vertegenwoordigers vanuit verschillende ministeries, politie, Veilig Thuis, Stichting Zijweg, de Nederlandse Vrouwenraad en meerdere vertegenwoordigers vanuit de vrouwenopvang (Kadera, Fier, Sterk Huis, Arosa en Federatie Opvang). Daarnaast waren er delegaties vanuit de andere landen in het Koninkrijk (Curaçao, Aruba en Sint Maarten) en de bijzondere gemeenten van Caribisch Nederland (Saba, Sint Eustatius en Bonaire).

  Voor het organiseren van deze bijzondere conferentie waren meerdere aanleidingen:
  - Op de wereldconferentie Vrouwenopvang in 2015 was tijdens een side-event geconstateerd dat een uitwisseling tussen de (ei)landen van het Koninkrijk interessant is en dat het organiseren van een werkconferentie daarin een goede vorm zou zijn.
  - In de afgelopen jaren zijn samenwerkingsverbanden tussen vrouwenopvang op verschillende eilanden en vrouwenopvang in Nederland opgebouwd waarbij ook vrouwen vanuit de eilanden zijn overgeplaatst. Met name Fier en Kadera hebben hier ervaringen in opgedaan die benut kunnen worden voor het maken van beleidsafspraken over een verwijssysteem binnen het Koninkrijk.
  - Het door Nederland geratificeerde Istanbul Verdrag is een goede impuls voor een versterking van de aanpak van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. Het verdrag is nu alleen voor het Europese deel van Nederland geratificeerd maar de ambitie is om dit voor het hele Koninkrijk te ratificeren en te implementeren.

  Iedereen was enthousiast over deze bijzondere conferentie. Het was mooi en interessant om kennis en ervaringen te delen met verschillende professionals van overheid en ngo’s uit het Koninkrijk. De Nederlandse delegatie was onder de indruk van de goede energieke sfeer die de sprekers en de delegaties inbrachten met veel humor en enthousiasme. Daar kregen wij ook energie van. 

  Aan het eind van de conferentie kwamen de delegaties per (ei)land bij elkaar om te bespreken welke verbeterpunten men mee kan nemen uit de conferentie. In Team NL kwamen we op de volgende punten: Meer holistische aanpak van wieg tot graf, meer diversiteit en meer ruimte voor persoonlijk contact en minder via regels en protocollen. Daarnaast vonden we allemaal dat we wat mee konden nemen van de energie en de humor van de conferentie. In Nederland gaat het soms te formalistisch en te serieus.
  Bij de andere delegaties gaf de conferentie ook veel energie en ambitie om aan de slag te gaan; zoals het oprichten van een vrouwenopvang, starten van hulp aan de plegers, ratificeren van het Istanbul Verdrag enz.

  De conferentie is een mooie stap in het verder vormgeven van samenwerking in de aanpak van huiselijk geweld binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Er zijn verschillende afspraken gemaakt om de samenwerking nader in te richten; Vanuit VWS zal het contact warm gehouden worden met de verschillende overheidsinstanties en met de initiatieven voor meer samenwerking tussen ngo’s in de vorm van een netwerk en een werkgroep. 

  Al met al: Een zeer geslaagde werkconferentie. Complimenten aan de organisatoren! Word vervolgd! No Mas No More!

  Team NL

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.