• Nieuwe trainers De Nieuwe Toekomst

  Op vrijdag 3 november hebben 13 nieuwe trainers voor De Nieuwe Toekomst hun diploma ontvangen. Deze trainers gaan in gemeenten aan de slag om vrouwen, die slachtoffer zijn geweest van huiselijk geweld, trainingen te geven gericht op participatie.

  Sommige gemeenten zijn al gestart anderen starten per januari met De Nieuwe Toekomst. Tijdens de train de trainer bijeenkomsten zijn de nieuwe trainers getraind die in de gemeenten aan de slag gaan. De hoofdtrainer Helene de Nijs heeft de trainers klaargestoomd om te beginnen.

  De trainer gaat in reeksen van 10 trainingsbijeenkomsten van een dag uitvoeren in de zogenoemde “Toekomstwerkplaats” met een groep van 12-15 deelnemers. Deelnemers zijn vrouwen die slachtoffer zijn geweest van huiselijk geweld. De deelnemers hebben veelal geen betaald werk (meer) maar willen graag weer een opleiding, stage of betaalde baan, om daarmee een zelfstandig bestaan op te bouwen en minder kwetsbaar te zijn voor geweld en bedreiging. Het hervinden van hun kracht en zelfvertrouwen en het voorbereiden en daadwerkelijk zetten van stappen op weg naar maatschappelijke participatie is wat de training hen moet brengen.

  De train-de-trainer is onderdeel van het landelijke project De Nieuwe Toekomst dat wordt uitgevoerd door de Federatie Opvang en de Nederlandse Vrouwenraad in samenwerking met Movisie en met financiering van het ministerie van OCW.
  Voor meer informatie: Klik hier

  trainers DNT

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.