• Jaarverantwoording verslagjaar 2017

  Eind december 2017 verzond het CIBG een brief met bijlagen over de jaarverantwoording verslagjaar 2017. Deze brief is gegaan naar instellingen met een Wtzi toelating, instellingen die vallen onder de Jeugdwet en instellingen Veilig Thuis.

  Wijzigingen
  Het CIBG heeft voor 2017 een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd. De wijzingen zijn in nauw overleg met de brancheorganisaties (waaronder Federatie Opvang) en diverse beroepsverenigingen tot stand gekomen. Ook vanuit de Wet normering topinkomens en de Inspectie zijn er aanpassingen. Het gaat om de volgende onderwerpen:

  - Invoering vereenvoudigde verantwoording voor kleine zorginstellingen;
  - Vervallen beperkte verantwoording;
  - Vervallen maatschappelijk verslag jeugdzorgaanbieders;
  - Vervallen digitale aanleverplicht WNT-gegevens (Wet Normering Topinkomens);
  - Extra aandacht voor juiste ondertekening accountantsverklaring;
  - Vermindering totaal aantal vragen en verbetering vraagstelling jaarverantwoording.

  Aanleverdatum
  De uiterste aanleverdatum voor de Jaarverantwoording Zorg 2017 is 1 juni 2018.

  Meer informatie
  Op jaarverantwoordingzorg vindt u meer informatie over de jaarverantwoording zoals uitleg over de jaarverantwoording in 9 stappen. Medio januari vindt u op de website een overzicht met tips & trucs rond het gebruik van DigiMV.

  Voor technische vragen kunt u het team Jaarverantwoording Zorg van het CIBG via jaardocumentmv@minvws.nl benaderen.

  Voor informatie vanuit onze branche kunt u contact opnemen met mevrouw Tonny van Hensbergen, t.vanhensbergen@opvang.nl of de heer Gerard van Dam, g.vandam@opvang.nl

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.