• iWmo en iJw release versie 2.1

    Op 12 juni a.s. stapt de iWmo- en iJw-keten over op de release 2.1 van deze berichtenstandaarden. Dit betekent dat vanaf 12 juni 2017 geen berichten in versie 2.0 meer uitgewisseld kunnen worden tussen de landelijke infrastructuur van het Gemeentelijk Gegevensknooppunt en het knooppunt van VECOZO.

    Belangrijk voor facturering: migratiehandboek


    Het gaat hier niet om een bijeenkomst maar een planning vanuit het i-sociaal domein dat het berichtenverkeer over gaat naar versie 2.1.

    Voor versie 2.1 is een testvoorziening beschikbaar. U heeft een iStandaarden-account nodig om de Testvoorziening iStandaarden (TiS) te kunnen gebruiken. Hebt u een account, dan neemt u contact op met het team iStandaarden via info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48. Wij sturen u dan de link naar TiS.

    Uw contactpersoon voor dit onderwerp is G. van Dam (06 151 242 97)

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.