• International Street Medicine Symposium in oktober naar Rotterdam

  Het prestigieuse International Street Medicine Symposium komt na veertien jaar voor het eerst naar Nederland. Van 3 tot en met 6 oktober 2018 is Rotterdam de gaststad. Professionals uit de hele wereld werkzaam in de medische zorg voor dak- en thuislozen wisselen tijdens deze vier dagen ideeën en ervaringen uit om de zorg aan dak- en thuislozen te verbeteren en om te leren van de verhalen van daklozen en medisch hulpverleners. Organisatie is in handen van de Nederlandse Straatdokters Groep (NSG), de gemeente Rotterdam en het Street Medicine Institute in de Verenigde Staten.

  Dakloosheid verergert gezondheidsproblemen
  Dakloosheid is wereldwijd een groeiend probleem. Natuurrampen, oorlog en armoede verdrijven mensen van huis en haard. Of men raakt of blijft dakloos door gebrek aan werk, hoge woonkosten en schulden. Dit geldt met name voor mensen die worstelen met sociale, psychische en medische problemen en die al dan niet vanuit huiselijk geweld, verwardheid of verslaving dakloos raken en gaan zwerven. Eenmaal dakloos verergeren gezondheidsproblemen en vaak sterft men een vroegtijdige dood. Overal ter wereld is dakloosheid een chronische sociale en medische crisis.

  Street Medicine
  Sinds de jaren negentig groeit het aantal straatdokters, straatverpleegkundigen en andere hulpverleners die zich het lot van dakloze mensen aantrekken en hen opzoeken in hun schuilplaatsen. Pionier en internist dr. Jim Withers is grondlegger van street medicine in de VS en heeft vele hulpverleners in de wereld bezocht en geïnspireerd de straat op te gaan. Jaarlijks komen hulpverleners bijeen tijdens het International Street Medicine Symposium.

  Nederlandse lessen van de straat
  Het Amerikaanse organisatiecomité vult drie dagen van het congres in. Op 4 oktober worden de Nederlandse lessen van de straat aan de wereld gepresenteerd. Met als thema: Is it tough to have less people sleeping rough? The Netherlands as an example of upstream street medicine.

  In Rotterdam hoeft niemand op straat te slapen
  Tijdens het symposium komt ook de Rotterdamse aanpak aan bod. Deze is erop gericht dak- en thuislozen eerder en sneller de juiste zorg te bieden. En doorstroming naar een passende voorziening te bevorderen. In Rotterdam hoeft niemand op straat te slapen en is de zorg voor dak- en thuisloze mensen integraal georganiseerd: met huisvesting, inkomen, dagbesteding en de jarenlange inzet van de Rotterdamse straatdokterspraktijk.

  Sprekers gevraagd
  Professionals of onderzoekers die geïnteresseerd zijn in het leveren van een bijdrage kunnen reageren op de Call for presenters. In dit document staat aangegeven welk type bijdragen worden verwacht. Voorstellen voor een bijdrage moeten voor 1 april 2018 bij het organiserend comité ontvangen zijn.

  Aanmelden
  Aanmelden voor het symposium kan vanaf mei 2018 via www.streetmedicine.org.

  Vragen en informatie
  Voor vragen en informatie kunt u terecht bij de Nederlandse Straatdokters Groep via www.straatdokter.nl.

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.