• Werkbezoek GroenLinks Tweede Kamer aan De Binnenvest Leiden

  Op 6 november 2017 bracht Linda Voortman, Tweede Kamerlid voor GroenLinks, een werkbezoek aan stichting De Binnenvest in Leiden. Linda Voortman bezocht met twee medewerkers de nachtopvang en een nieuwbouwproject en sprak met medewerkers en cliënten. Woningcorporatie Ons Doel leverde een bijdrage aan het werkbezoek en gaf een inkijkje in de manier waarop bouwen voor kwetsbare doelgroepen een succes kan worden.

  Bezoek aan nachtopvang en tijdelijk wonen
  Het bezoek, georganiseerd in samenwerking met Federatie Opvang, voerde langs de Nieuwe Energie (opvang) en de Finch Woningen, een uitstroomproject gerealiseerd door De Binnenvest en Woningstichting Ons Doel. Emmy Klooster, bestuurder van De Binnenvest lichtte de werkwijze en met name ook de problematiek van de cliënten toe. Cliënten kenmerken zich door combinaties van problemen; verslaving, psychische problemen en geldproblemen werden genoemd. Ook in Leiden wordt actief gewerkt aan een beleid van centraal naar decentraal, zoals ook verwoord in de rapportage van Dannenberg. Het ontbreken van woningen blijft ook hier echter een groot knelpunt om de uitstroom te versnellen. Diverse medewerkers lichtten hun werkwijze toe.

  Begeleiding als voorwaarde voor wonen
  De Finch woningen werden bezocht en het mooie concept werd uitgebreid toegelicht door Christoffel Klap van Ons Doel. Het gaat om een kleinschalig project van tijdelijke woningen met begeleiding. Een beheerder ondersteunt de bewoners en draagt ervoor zorg dat alles goed verloopt. Daarnaast wordt ook specialistische begeleiding geboden vanuit de Wmo. De corporatie stelt Wmo begeleiding door een organisatie als De Binnenvest verplicht in de eerste jaren van het contract. Hierover zijn ook afspraken met de gemeente gemaakt. De Finch woningen zijn bedoeld als doorstroom woningen. Na minimaal een jaar stromen bewoners door naar zelfstandig wonen. Theo, een bewoner, was zeer tevreden met zijn woning (klein, maar met alle voorzieningen, eenpersoons en gemeubileerd). Het belang van zelfstandig wonen, maar met begeleiding en ondersteuning, wordt hier weer duidelijk. Ook had Theo een deeltijd re-integratiebaan gevonden. Dat hielp ook enorm om het leven weer op de rails te krijgen, vertelde hij.

  Schuldhulp en werk belangrijk
  Naast veel aandacht voor wonen en projecten als Housing First, is De Binnenvest actief met arbeidsmarkttrajecten en goede toeleiding naar de stadskredietbank. Het meer preventief werken, werd sterk benadrukt: ‘we moeten voorkomen dat mensen hun huis uitgezet worden en diep in de schulden komen. Eigenlijk moeten er steeds minder mensen hier terecht komen’. Paul Dowit van de cliëntenraad en Daniel van den Berg (decentrale cliëntenraad) konden dit alleen maar beamen. ‘Zolang er mensen zijn die terecht komen in de opvang is het mooi dat organisaties als de Binnenvest zorgen dat mensen ergens een plek hebben en hun leven weer zo goed mogelijk op de rails krijgen’. Wel werd ook duidelijk dat zelfstandig wonen niet voor iedereen haalbaar is. Er blijft een groep cliënten, zeker in Beschermd Wonen, die ingebed moeten blijven in een “meer traditionele” woonvorm met stevige kaders en begeleiding. Het was een nuttig en aangenaam bezoek.

  Binnenvest, dank voor de ontvangst!

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.