• Goede buren – Wat werkt in woonprojecten waar verschillende groepen mensen samen wonen en leven?

  Gemengd wonen lijkt een oplossing te bieden voor diverse huisvestingsvraagstukken en voor een zachte landing van ‘kwetsbare’ groepen bewoners in een wijk. In gemengde woonprojecten (ook wel ‘de Magic Mix’ genoemd) wonen verschillende ‘typen’ bewoners samen: bijvoorbeeld reguliere huurders met (ex)dak- en thuislozen, studenten met ouderen, werkende jongeren met vluchtelingen of juist een waaier aan doelgroepen door elkaar, waaronder ook mensen met psychische kwetsbaarheid of jongeren met een licht verstandelijke beperking.

  In de kern gaat het om mensen die een ‘goede buur’ voor elkaar willen zijn. En om het creëren van een woonomgeving die mensen, die dat nodig hebben, helpt bij het maken van een nieuwe start in de samenleving.
  Dat is waar het bij gemengd wonen om draait. Maar hoe krijgt dat ‘goede buren zijn’ in de praktijk vorm? Gaat dat mengen wel altijd goed? Wat werkt wel en wat juist niet? En welke impuls geeft dit soort projecten aan het creëren van ‘inclusieve’ wijken? Werkt het mengen alleen in een stedelijke omgeving? Wat hebben betrokken partijen van elkaar nodig? Op diverse plekken in Utrecht en in het land wordt geëxperimenteerd met deze nieuwe woonvormen. Tijdens de conferentie ontmoet u ‘goede buren’ uit diverse gemengde projecten. Bewoners, professionals en onderzoekers gaan met u in gesprek over de lessen die er te trekken zijn om bestaande projecten te versterken en nieuwe mogelijk te maken. 

  Datum: vrijdag 26 januari 2018
  Tijdstip: 10:00 uur - 17:00 uur
  Locatie: Het Huis van Portaal, Beneluxlaan 9 te Utrecht

  Programma
  Naast een plenair programma waar verschillende sprekers hun ervaringen en inzichten met betrekking tot gemengd wonen delen, bieden we ook vijf workshops en tien huiskamergesprekken over specifieke thema’s en projecten aan. Op deze manier kunt u kennismaken met inspirerende projecten en krijgt u inzichten uit onderzoek en hoort u welke lessen tot nu toe zijn geleerd en welke knelpunten er nog zijn. Hierbij treft u de programmafolder aan.

  Doelgroep
  De conferentie richt zich op: medewerkers en bestuurders van woningcorporaties en maatschappelijke organisaties (opvang, zorg, welzijn), beleidsmedewerkers en bestuurders van gemeenten, vertegenwoordigers van landelijke platforms en expertisecentra, ministeries en op de bewoners van de gemengd wonen-projecten.

  Samenwerking
  De gemeente Utrecht, de Hogeschool Utrecht (Kenniscentrum Sociale Innovatie), de Ontwikkelwerkplaats Gemengd Wonen, Portaal en Platform31 bundelen voor deze conferentie de krachten.

  Aanmelden
  Aanmelden kan via deze link.


   

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.