• Eerste strategische sessies VWS druk bezocht

  Deze maand wordt op initiatief van de staatssecretaris van VWS een aantal strategische sessies over beschermd wonen en maatschappelijke opvang georganiseerd. De eerste sessies vonden afgelopen week plaats.

  Tijdens de strategische sessies wordt de concept meerjarenagenda beschermd wonen en maatschappelijke opvang lokaal en in de praktijk getoetst. Deelnemers werd gevraagd voorafgaand aan de bijeenkomst alvast na te denken over de volgende vragen:
  - Welke onderwerpen uit de meerjarenagenda zijn volgens u het belangrijkst?
  - Wat wilt u bijdragen om de meerjarenagenda in de praktijk te laten werken?
  - Wat en/of wie heeft u nodig om de meerjarenagenda in de praktijk te laten werken?

  Verder werden deelnemers uitgenodigd om goede ideeën en bruikbare werkwijzen, vooral ten aanzien van ‘vroeg signalering/preventie’ en ‘wonen’ te delen. Na een kort vraaggesprek met een ervaringsdeskundige werd gesproken in subgroepen waarin partijen vertegenwoordigd waren als opvanginstellingen, gemeenten en verzekeraars. Dit leverde levendige discussies op. Knelpunten, oplossingen en goede voorbeelden en vooral “wat kunt u bijdragen” werden geïnventariseerd. Een mooi initiatief om actief mee te denken in de meerjarenagenda. Bovendien is het ook nog mogelijk om opmerkingen toe te zenden aan Hilly Jans de Haan: fw.jans.d.haan@minvws.nl. Deze opmerkingen zullen verwerkt worden in de definitieve meerjarenagenda die naar verwachting in mei 2018 zal worden vastgesteld. Federatie Opvang en RIBW Alliantie leveren hierin een actieve bijdrage. 

  Voor vragen kan contact worden opgenomen met Karen van Brunschot, k.vanbrunschot@opvang.nl, of Rina Beers, r.beers@opvang.nl.

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.