• Eerste bijeenkomst Denktank iAWBZ - 16 oktober 2012

  Het Ministerie van VWS heeft plannen om de informatievoorziening op het terrein van de AWBZ te verbeteren. De bedoeling is om hiermee de knelpunten in de huidige informatievoorziening worden opgelost en dat de administratieve lasten worden beperkt. VWS heeft voor de uitvoering hiervan graag input uit het zorgveld en heeft daarom de Denktank i-AWBZ opgezet.

  Tijdens deze eerste Denktank bijeenkomst was een gevarieerd gezelschap aanwezig van VWS,  zorgaanbieders, branches, softwareleveranciers, verzekeraars, gemeenten en andere belangstellenden. Ook de Federatie Opvang was vertegenwoordigd.

  Voor nadere oriëntatie kunt u kennis nemen van het Toekomstbeeld 2016, te vinden op www.platform-izo.nl.

  Het toekomstbeeld vormt de basis voor onder andere het meerjarenplan i-AWBZ waar nu aan gewerkt wordt. Input hiervoor komt uit het Plexus rapport over de AZR en de meldingen “meer tijd voor de cliënt”. Afstemming vindt plaats binnen het Platform IZO (Informatievoorziening zorg en Ondersteuning).

  Binnen VWS is meer aandacht voor informatievoorziening, visie en samenhang. Het AZR (AWBZ Zorg Registratie) is gebaseerd op een estafettemodel. De informatie gaat van de ene naar de andere organisatie met kans op vervuiling. Men wil toewerken naar een netwerkmodel met een inkijkfunctionaliteit (zorgbus).
  De eerste fase loopt tot 1-7-2013. Daarbij gaat het om aanpassingen die op korte termijn kunnen worden doorgevoerd. Op de genoemde website is informatie te vinden over de quick wins AZR die op korte termijn zullen worden doorgevoerd.
  Het meerjarenplan betreft de langere termijn vanaf 1-7-2013. De periode van 2012 tot en met 2016 zal worden gekenmerkt door de afbouw van het oude en de opbouw van het nieuwe.

  VWS wil binnen i-AWBZ werken met een aantal pilots. Men is op zoek naar kandidaten.
  Het is de bedoeling dat de Denktank tot 1-7-13 tweemaandelijks bijeen komt. Dat moet input opleveren voor de uitwerking van het meerjarenplan. De samenstelling zal ongeveer zijn zoals op 16 oktober, maar er kunnen zich nieuwe mensen bij aansluiten en er kunnen ook mensen zich terugtrekken. Na 1-7-13 zal de denktank twee keer per jaar bijeenkomen.
  Expertgroepen gaan zich buigen over specifieke hoofdstukken.

  Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Tonny van Hensbergen, t.vanhensbergen@opvang.nl.

   

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.