• Drukke IPS Bijeenkomst succesvol

  Gisteren vond een bijeenkomst plaats over Individuele Plaatsing en Steun (IPS) voor instellingen Opvang en Beschermd Wonen, gemeenten en cliëntenraden. De bijeenkomst is georganiseerd in samenwerking met Kenniscentrum Phrenos, Landelijke Cliëntenraad Werk en Inkomen en Federatie Opvang.

  Partijen zijn al een tijd in gesprek om te kijken of de succesvolle methodiek IPS, oorspronkelijk ontwikkeld voor mensen met een ernstig psychische aandoening, ook voor mensen “zonder GGZ-label” kan worden toegepast. Het gaat dan om mensen uit opvang of beschermd wonen die ook kampen met psychische problemen en of verslaving, LVB problematiek etc. De kracht van IPS ligt in het plaatsen op een werkplek en vervolgens intensief begeleiden. Dit is niet tijdgebonden en loopt door zolang dit nodig is om iemand echt goed te laten functioneren en kan naar behoefte worden opgeschaald en afgeschaald.  Een IPS trajectbegeleider is speciaal getraind en heeft vaardigheden in coaching van de werknemer en ondersteunen van de werkgever. Betaald werk in een reguliere baan bij een “gewoon” bedrijf is het doel. Daarmee is sociale inclusie ook een heel belangrijk element van IPS. Inmiddels is ook het, met name voor jongeren, weer toeleiden naar een afgebroken opleiding en deze succesvol vervolgen, als resultaat van IPS erkend.

  Jan Laurier, Federatie Opvang, zat de druk bezochte bijeenkomst voor en verwelkomde de aanwezigen. IPS werd toegelicht door Jaap van Weeghel (wetenschappelijk directeur Phrenos, zie foto). Het succes van de methodiek bij modelgetrouwe toepassing is beduidend hoger dan van alle andere re-integratie aanpakken voor kwetsbare groepen. Vanuit gemeente Den Haag gaf Katrien Smit een enthousiast, maar realistisch verhaal over de toepassing van IPS. Zo bleek het bij de housing first doelgroep niet aan te slaan, omdat er op teveel gebieden tegelijk te grote stappen werden gevraagd van mensen.
  Jan Willem van Zuthem (bestuurder Kwintes) is al jarenlang bezig met IPS binnen de organisatie. Ook hier blijkt dat IPS succesvol wordt toegepast. Niet alleen het grote aantal plaatsingen, maar ook de duurzaamheid ervan is hierbij bekeken. Een ervaren IPS trajectbegeleider vertelde uit zijn ervaring over de successen van IPS met een cliënt. Bij instellingen en gemeenten bestaat enthousiasme om te kijken of IPS ook voor de bredere groep toepasbaar is. En in ronde tafel gesprekken werden natuurlijk ook knelpunten en vragen benoemd. Kenniscentrum Phrenos, Landelijke Cliëntenraad en Federatie Opvang werken samen een plan uit hoe we dit traject samen kunnen vlottrekken. De aanwezigen krijgen allen een verslag en de presentaties.

  Voor vragen kunt u terecht bij:
  - Branko Hagen, Landelijke Cliëntenraad Werk en Inkomen: b.hagen@lcr-suwi.nl
  - Cris Bergmans, Kenniscentrum Phrenos: c.bergmans@kcphrenos.nl
  -  Karen van Brunschot, Federatie Opvang: k.vanbrunschot@opvang.nl

   

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.