• Consultatie gestart voor wetswijziging Wmo en Jeugdwet

  Voor het verminderen van de administratieve lasten in de Wmo en de Jeugdwet is een wetswijziging op komst. De Federatie Opvang denkt actief mee en is een van de partijen die geconsulteerd worden. De consultatieperiode loopt tot 31 mei aanstaande.

  Staatssecretaris Van Rijn heeft de consultatie in de kamerbrief Voortgang aanpak administratieve lasten in de maatschappelijke ondersteuning en de jeugdhulp aan de Tweede Kamer aangekondigd.
  De concepttekst voor de wetswijziging bevat een nieuw artikel voor de Jeugdwet en voor de Wmo 2015. Er worden drie instrumenten genoemd die via een ministeriële regeling verplicht kunnen worden gesteld. Deze instrumenten zijn ontwikkeld om het proces van ‘contract tot controle’ te standaardiseren.

  De volgende instrumenten zijn genoemd in de concepttekst voor de wetswijziging (er is geen specifieke volgorde):
  • verantwoordingsprotocol;
  • berichtenverkeer;
  • uitvoeringsvarianten.

  Deze instrumenten zijn ontwikkeld door zorgaanbieders en gemeenten en zijn beschikbaar via het programma i-sociaal domein..

  Voor vragen of opmerkingen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Gerard van Dam, e-mail: g.vandam@opvang.nl.

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.