• CBS Jeugdmonitor: meerderheid jong-volwassenen tevreden

  Het CBS publiceerde op 30 november 2017 cijfers in het kader van de Landelijke Jeugdmonitor. Uit dat onderzoek blijkt 85 procent van de jongeren tussen 18-25 jaar in Nederland tevreden is met het leven in het algemeen en hun sociale leven. Het aantal minderjarige kinderen in de bijstand blijft groeien. Zij groeien meestal op in een eenoudergezin. In het rapport staan geen cijfers over huiselijk geweld, dakloze gezinnen of spookjongeren.

  Kinderen in een bijstandsgezin
  Nederland telde eind 2016 in totaal 230 duizend minderjarige bijstandskinderen. Dat zijn er zeven op bijna elke honderd kinderen onder de 18 jaar, vierduizend meer dan een jaar eerder. Die toename is volledig toe te rekenen aan de komst van Syrische gezinnen met kinderen. Ruim 6 op de 10 minderjarige bijstandskinderen hebben een niet-westerse achtergrond - tegen 3 op de 10 met een Nederlandse achtergrond.
  De bijstandsuitkeringen waren in 2015 goed voor meer dan de helft van het totale inkomen van alle bijstandsgezinnen met kinderen. De andere helft bestaat uit onder meer toeslagen en kleine inkomens.  In Rotterdam woont het hoogste percentage kinderen in een gezin dat op de bijstand is aangewezen(17,5), gevolgd door Heerlen, Groningen, Amsterdam en Vlaardingen. Een gemiddeld bijstandsgezin met kinderen had in 2016 per maand 1.810 euro te besteden, net genoeg afgezet tegen gemiddelde maandelijkse uitgave van 1.600 euro. Daarvan ging gemiddeld de helft op aan vaste lasten.

  Jongeren met jeugdhulp en jeugdzorg
  Acht procent van de jeugd tot 23 jaar, ongeveer 392.000 jongeren, kreeg in 2016 enige vorm van jeugdhulp. In 377.000 gevallen ging het om jeugdhulp, waarvan 43.000 met verblijf en 357.000 zonder verblijf in een instelling (beide vormen hoeven elkaar niet uit te sluiten). Van de groep die jeugdzorg kreeg, kregen 40.000 jongeren (tot 18 jaar) een vorm van jeugdbescherming door de rechter opgelegd. Elfduizend jongeren (12-22 jaar) kregen in 2016 te maken met de jeugdreclassering.  Het jeugdhulpgebruik lag in 2016 het hoogst in Hoogezand-Sappemeer, Zoetermeer en Hillegom met 13 procent van de jongeren. Jeugdbeschermingsmaatregelen werden relatief het vaakst opgelegd aan jongeren in Heerlen en Ermelo (2,5 procent). Rotterdam telt de meeste jongeren met een maatregel jeugdreclassering (1,2 procent). De kans dat jongeren meerdere vormen van jeugdhulp krijgen, is het hoogst bij jongeren die in een gesloten instelling zijn geplaatst en bij jongeren met een voogdijmaatregel. Ruim de helft van de jongeren met een ondertoezichtstelling zit ook in een ander jeugdzorgtraject.

  Wonen en veilig opgroeien
  Opvallend in het Jaarrapport van het CBS is dat in het hoofdstuk over wonen en veilig opgroeien geen gegevens staan over huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook zijn er geen cijfers opgenomen over dakloosheid bij jongeren en gezinnen. Cijfers over het aantal kinderen en jongeren dat niet staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (uitgeschreven met de code Vertrokken Onbekend Waarheen) ontbreken.

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.