• Bijeenkomst Veldnorm beveiligde bedden en levensloopfunctie

  Op 12 december 2017 organiseren Federatie Opvang, GGZ Nederland en RIBW Alliantie een bijeenkomst in Amersfoort over de Veldnorm beveiligde bedden en levensloopfunctie.

  De veldnorm wordt ontwikkeld voor de doelgroep van cliënten met een groot risico op het vertonen van gewelddadig gedrag, die geen strafrechtelijke of civielrechtelijke titel (meer) hebben. Voor deze cliënten is het belangrijk dat ze een stabiele zorgrelatie houden en dat ze, waar nodig, (tijdelijk) terug kunnen vallen op beveiligde zorg en dat ze begeleid worden op alle levensgebieden. Denk hierbij aan werk, inkomen, dagbesteding en wonen. Het streven is een landelijk dekkend stelsel van samenwerkingsafspraken in alle regio’s. Regionale afspraken zijn nodig om de verbinding te leggen tussen de diverse betrokken aanbieders van zorg en ondersteuning. Daar zullen ook aanbieders van maatschappelijke opvang en beschermd wonen mee te maken krijgen. Het is de bedoeling dat de veldnorm op 1 april 2018 gereed is en een verplicht karakter krijgt.

  Het project wordt uitgevoerd door GGZ Nederland en kent een stuurgroep en een werkgroep. De Federatie Opvang is vertegenwoordigd in de stuurgroep en de werkgroep. Aan deze bijeenkomst wordt medewerking verleend door bureau Andersson Elffers Felix (AEF).

  Datum bijeenkomst: dinsdag 12 december 2017
  Aanvang: 13.30 uur
  Locatie: Amersfoort (locatie volgt)

  Aanmelden
  U kunt zich via deze link aanmelden.

  Programma:
  13.30 uur     inloop met koffie en thee
  13.45 uur     Opening en welkom door de heer Jan Laurier, voorzitter Federatie Opvang
  14.00 uur     Presentatie en toelichting door Marianne Molenaar en Frank Candel, bureau Andersson Elffers Felix (AEF)
  15.00 uur     Vragen en opmerkingen
  15.45 uur     Hoe verloopt dit proces nu verder?
  16.00 uur     Overzicht van eventueel gemaakte vervolgafspraken
  16.15 uur     Einde

  Het programma is bedoeld voor: alle geïnteresseerde leden van de Federatie Opvang, RIBW Alliantie en GGZ Nederland.

  Nadere informatie over het programma volgt. Neem voor meer informatie over de veldnorm contact op met mevrouw Marloes van Es mves@ggznederland.nl of mevrouw Tonny van Hensbergen t.vanhensbergen@opvang.nl

  Wij zien u graag op 12 december tegemoet!

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.