• Aedes-Actiz “Expeditie Begonia” verder verbreed

    Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg organiseerde voor het derde jaar op rij dit congres, op 11 oktober in Amersfoort. Expeditie Begonia is opgezet om meer variatie in wonen en zorg te stimuleren. Hoewel in het programma van Expeditie Begonia de zorg voor het wonen voor ouderen toch nog stevig verankerd is, zijn andere doelgroepen meer en meer in beeld. Dat is ook essentieel in deze tijd van ambulantisering: het gaat niet meer om langer thuis wonen, maar weer thuis wonen; een thuis bieden aan kwetsbare groepen.

    Er zijn zeker knelpunten in deze ontwikkeling. Dat was reden om met vertegenwoordigers van organisaties als GGZ Nederland, RIBW Alliantie, Federatie Opvang, Sociaal Werk Nederland en Vereniging Gehandicapten Zorg Nederland én de gemeente op het podium met elkaar in gesprek te gaan. Een knelpunt is het tekort aan geschikte woningen. Vanuit de opvang van dak- en thuislozen, vanuit de geestelijke gezondheidszorg of vanuit begeleid wonen, kunnen grote groepen bewoners niet de stap maken naar een thuis in de wijk, omdat er niet voldoende woningen zijn. ’We moeten echt meters maken. Daarbij gaat het niet alleen om kale vierkante meters, maar om een echt thuis voor de bewoners’, stelde onder andere Jan Laurier van Federatie Opvang en Jacobine Geel van GGZ Nederland. Jan Laurier benadrukte het belang van intensieve samenwerking en het voelen van een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Directeur Jeroen Pepers van Aedes stelt dat de corporaties die meters willen maken, maar dat zij dat niet alleen kunnen. Zo moeten gemeenten voldoende bouwlocaties aanwijzen. Ook hij pleit voor samenwerking tussen de lokale partners. ‘Wij zijn niet de zorgverleners, maar we moeten wel de zorg samen goed regelen.’ Artie van Tuijn gaf aan dat met de in de wijk, de wijkteams tot volle wasdom moeten komen om vooral ook mensen met een GGZ problematiek goed te kunnen bedienen. In de middag werd een workshop verzorgd vanuit het Actieprogramma Weer Thuis!, door projectleider Erwin van Leeuwen en Karen van Brunschot (lid Stuurgroep) om mensen te inspireren tot bestuurlijke en uitvoerende samenwerking, om mensen zelfstandig, met de nodige randvoorwaarden, te laten wonen.

    In het plenaire deel was verder aandacht voor de woonomgeving van mensen. Hier werden wel met name ouderen centraal gesteld, maar de thema’s van de sprekers (beiden vrouw) zijn relevant voor iedereen en zeker voor meer kwetsbare groepen. Hoogleraar Smart Architectural Technologies (Empathische woonomgeving),  Masi Mohammadi aan de TU Eindhoven hield een betoog over de empathische woonomgeving. Ouderen wonen steeds langer thuis, nemen steeds vaker het initiatief om zelf een woonvorm te kiezen die bij hen past. Mohammadi kijkt echter verder dan de woning: slimme technologieën – van domotica tot virtual reality – kunnen ouderen ondersteunen in de kwaliteit van leven. ’We moeten wel onze grenzen bewaken en ons blijven afvragen of de technologie van toegevoerde waarde is voor de bewoner zelf.’ Anja Machielse, hoogleraar Empowerment van kwetsbare aan ouderen aan de Universiteit van Humanistiek, benadrukte dat het contact met mensen in deze tijd van slimme technologieën onmisbaar blijft. Uit onderzoek blijkt dat contacten met anderen het meest bijdragen aan geluk. Voor kwetsbare mensen is een netwerk een onmisbaar vangnet, terwijl dat netwerk voor die groep juist vaak krimpt. ‘Dat ligt deels aan de mensen zelf, omdat zij zich schamen of omdat zij geen oppervlakkige kennissen aan hun bed willen hebben als ze langdurig ziek zijn. Terwijl de behoefte aan contact wél blijft.’ Het realiseren van of stimuleren van het sociale contact door de bouw, omgeving is een interessant idee. Zeker omdat juist mensen die uit de opvang of beschermd wonen komen vaak zelf niet over een netwerk –meer- beschikken.

    Na het ochtendprogramma konden de 700 deelnemers op ontdekkingsreis langs de vele woonvariaties die tijdens Expeditie Begonia werden gepresenteerd. Bekijk hier het overzicht van de aanwezige projecten.

    Voor vragen kan contact worden opgenomen met mevrouw Karen van Brunschot, k.vanbrunschot@opvang.nl

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.