• Aandacht voor zwerfjongeren gevraagd bij begroting Jeugd

  De Coalitie 'Van de straat' bestaande uit de Federatie Opvang en stichting Zwerfjongeren Nederland hebben in een brief aan de vaste Kamercommissie voor VWS gevraagd om uitvoering van de verbetervoorstellen die zijn bedacht in het kader van het Manifest kwetsbare jongeren van 16-27 jaar.

  Manifest Jong Volwassenentop
  Op 27 november 2017 is tijdens de Jongvolwassenen-top in Utrecht door diverse organisaties het Manifest Samen, slim en slagvaardig kansen creëren voor minder zelfredzame jongeren ondertekend. Ook Minister de Jonge ondertekende dit manifest.
  In dit manifest spreken Gemeenten, Rijk en maatschappelijke partijen in de zorg, het onderwijs en het bedrijfsleven zich uit om elkaar op te zoeken en over de grenzen van de eigen wereld heen te stappen. Samen willen deze organisaties minder zelfredzame jongeren ondersteunen in hun weg naar onderwijs, werk of andere zinvolle dagbesteding en het behoud daarvan. Daarbij is ook aandacht voor het bieden van doorlopende ondersteuning en zorg, het vinden van passende huisvesting en een toereikend inkomen.

  Overgang naar volwassenheid duurt langer dan de 18e verjaardag
  Minister de Jonge sprak in een eerdere brief aan de Tweede Kamer over de noodzaak van een soepele overgang naar volwassenheid (18-/18+). De Coalitie ‘Van de straat’ merkt daarbij op dat als een jongen of meisje 18 wordt, hij of zij op dat moment meerderjarig wordt. Maar niet zozeer volwassen. Om volwassen te worden is meer tijd nodig, meestal een aantal jaren. Daarom ook is het nodig dat gemeenten jeugdhulp en ondersteuning uit Wmo en Participatiewet naadloos aan elkaar laten aansluiten, speciaal voor jongeren die niet kunnen terug vallen op een ouder voor levensonderhoud en onderdak.

  Concrete oplossingen tot uitvoering brengen
  Bij het manifest is een verzameling knelpunten gevoegd met kansrijke oplossingsrichtingen. Deze lijst is samengesteld door ministeries en gemeenten samen. Een aantal oplossingen kunnen gemeenten zelf al in gang zetten. Voor een aantal oplossingen is een kabinetsbesluit nodig. De Federatie Opvang en stichting Zwerfjongeren Nederland zouden graag zien dat de minister en staatssecretaris aan de Tweede Kamer laten weten wat de planning is voor het nemen van de noodzakelijke besluiten en het in gang zetten van de acties ter uitvoering.

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.