• Ledenvoordelen: we staan altijd klaar voor onze leden!
  Lid zijn van de Federatie Opvang betekent dat u een sterke organisatie achter uw instelling heeft staan. Een organisatie die opkomt voor uw belangen, die u informeert over actuele ontwikkelingen binnen de branche en die u een pakket van diensten en activiteiten aanreikt. Een organisatie die sterk gewaardeerd wordt door overheden, financiers, het publiek en andere brancheorganisaties.

  De voordelen van het lidmaatschap

  U maakt deel uit van een landelijke vereniging
  U maakt als lid deel uit van de landelijke Vereniging Federatie Opvang. Belangrijke opdracht is het beïnvloeden van het landelijke beleid en het onderhouden van contacten met andere voor de branche belangrijke instanties en organisaties. Als lid profiteert u van die inspanningen.
  Uw stem telt mee
  Als lid hebt u invloed op het beleid van de vereniging. U beslist mee over de activiteiten die de Federatie Opvang jaarlijks uitvoert. De Federatie Opvang is een vereniging voor en door de leden en wil alleen die activiteiten uitvoeren die de leden echt nodig hebben.
  Snelle informatie over actuele zaken
  Als ondernemer bent u gebaat bij snelle en actuele informatie. De Federatie Opvang levert deze informatie snel via de website www.opvang.nl, nieuwsbrieven en verenigingsberichten. De informatie wordt ook gefilterd en gericht gestuurd, want de informatiebehoefte van de leden is verschillend. Daar houden we rekening mee.
  Twee weten meer dan één!
  Via de Federatie Opvang beschikt u over een landelijk netwerk en ontmoet u collega’s die vaak voor dezelfde opgaven en uitdagingen staan. Het is dan prettig dat u uw vragen en ervaringen kunt delen en elkaar tips kunt geven. Want twee weten meer dan één!
  Directeurendagen en landelijke conferenties
  De Federatie Opvang organiseert voor haar leden jaarlijks actuele en interessante directeurendagen en werkconferenties, waar u meestal gratis of voor een beperkte bijdrage aan kunt deelnemen. De onderwerpen worden in samenspraak met de leden vastgesteld.
  Ook organiseert de Federatie Opvang in samenwerking met andere brancheorganisaties grotere landelijke conferenties waar sector-overstijgende thema’s worden besproken. Belangrijk voor u om te volgen en zo te kunnen anticiperen op maatschappelijke trends en het opdoen van nieuwe contacten.
  Ondersteuning op maat
  Jaarlijks bepaalt u als lid van de vereniging welke activiteiten in dat jaar prioriteit hebben en op welke terreinen landelijke ondersteuning nodig is. Ook organiseert de Federatie Opvang zo nodig gespecialiseerde dienstverlening zoals bij de invoering van het cliëntregistratiesysteem; als dit op instellingsniveau gebeurt, is dit altijd tegen uren x tarief.
  Korting op het lidmaatschap bij Sociaal Werk Nederland
  De Federatie Opvang is voor haar leden die de CAO Sociaal Werk volgen, een koepellidmaatschap aangegaan. De Federatie Opvang is met Sociaal Werk Nederland (SWN) overeengekomen dat indien een lidinstelling zowel lid is van Federatie Opvang als SWN, de lidinstelling een korting geniet van 40% op het lidmaatschap bij SWN.

   

  Meer weten?

  Wilt u -geheel vrijblijvend- informatie ontvangen over het lidmaatschap bij Federatie Opvang? Klik dan hier.

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.