Agenda

 • Regiobijeenkomst Eindhoven release 2019 iWmo iJw en werkagenda

  Het Ketenbureau i-Sociaal domein organiseert een regiobijeenkomst in Eindhoven. Daar krijgt u informatie over de releases van 2019 van de informatiestandaarden iWmo en iJw. Daarnaast kunt u meepraten over de activiteiten om vermijdbare administratieve lasten in het sociaal domein terug te dringen.

 • Stichting HVO-Querido organiseert Housing First Dag

  Op 1 november 2018 organiseert stichting HVO-Querido in Amsterdam een Housing First Dag. Aanvang is om 09.30 uur, de bijeenkomst wordt om 16.00 uur afgesloten met een hapje en drankje. De bijeenkomst vindt plaats bij de Refugee Company B.V., H.J.E. Wenckebachweg 48, 1096 AN Amsterdam.

 • Bijeenkomst Platform IPS bij Kenniscentrum Phrenos

  De bijeenkomst duurt 1 dagdeel, van 9.30 uur tot 12.30 uur bij Kenniscentrum Phrenos, Da Costakade 45, Utrecht.

 • Trainingen ‘gevorderden’ financiële hulp voor professionals Opvang en Beschermd Wonen - voor leden

  Eendaagse training gevorderden 'aanpak financiën cliënten' voor specialisten/begeleiders met wat meer ervaring m.m.v. André Moerman (Schuldinfo) en Nadja Jungmann/Tamara Madern (HU).

 • Startbijeenkomst Netwerk Sociale Inclusie en Participatie - voor leden

  In juni jl. hebben Federatie Opvang en RIBW Alliantie besloten om gezamenlijk het initiatief te nemen voor een landelijk netwerk Sociale Inclusie en Participatie. Wij zien kansen voor een sterke gezamenlijke inhoudelijke ontwikkeling. Niet alleen omdat beleidskaders op lokaal, regionaal en landelijk niveau ons steeds vaker in één adem noemen, maar eerst en vooral omdat wij ons druk maken over de positie van onze cliënten in de samenleving en over wat we willen bereiken voor de cliënten die aangewezen zijn op langdurige zorg en ondersteuning.

 • Trainingen ‘gevorderden’ financiële hulp voor professionals Opvang en Beschermd Wonen - voor leden

  Eendaagse training gevorderden 'aanpak financiën cliënten' voor specialisten/begeleiders met wat meer ervaring m.m.v. André Moerman (Schuldinfo) en Nadja Jungmann/Tamara Madern (HU).

 • Expertmeeting schulden, stress en aangepaste dienstverlening

  Onder de noemer stress-sensitieve dienstverlening zal door Tamara Madern van Hogeschool Utrecht een speciale training worden gegevens voor professionals in de opvang en beschermd wonen.

 • Congres ‘Mannenmishandeling het taboe voorbij?’

  Op 19 november 2018 is het Internationale Mannendag. Een dag waarop we stil staan bij mannenmishandeling.
  Er heerst een groot taboe op huiselijk geweld waarbij een man slachtoffer is. Om dit bespreekbaar te maken organiseren de zes mannenopvang instellingen het congres: Mannenmishandeling, het taboe voorbij?

 • Algemene Ledenvergadering Federatie Opvang

  De Algemene Ledenvergadering van de Federatie Opvang vindt plaats op woensdag 21 november van 10.00 uur tot 13.00 uur bij Mercure Hotel in Amersfoort.

 • Directeurenoverleg Vrouwenopvang

  Het overleg van het landelijk netwerk van de Vrouwenopvang voor directie/bestuurders vindt plaats op woensdag 21 november 2018 van 14.00 uur - 16.30 uur bij Federatie Opvang in Amersfoort.

 • Jaarcongres Huiselijk Geweld

  Het 5e Jaarcongres Huiselijk Geweld wordt gehouden op 22 november 2018 in De ReeHorst in Ede. Op het congres staat het programma 'Geweld hoort nergens thuis' centraal.

 • Safe at Home conferentie

  Op 22 november zal de eindconferentie van het Safe at Home project plaatsvinden. In dit Europese project zijn vakmensen van woningcorporaties getraind in het herkennen en doorgeven van signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

 • Denktank IZO
  22 nov 2018

  Denktank IZO

  Het Zorginstituut organiseert op 22 november weer een denktank IZO. Dat is hét moment om ontwikkelingen en innovaties, die betrekking hebben op digitale informatievoorzieningen in de zorg en ondersteuning, met elkaar te delen.

 • ‘Van bus naar buurt’ - Tussenvoorziening bestaat 25 jaar

  Stichting De Tussenvoorziening Utrecht viert op 27 november 2018, van 12.00 -18.00 uur, het 25 jarig bestaan. Gestart met opvang en hulp vanuit een bus, inmiddels een organisatie die tot doel heeft dakloosheid te voorkomen en armoede te bestrijden. Het congres staat in het teken van preventie dakloosheid en het vinden van een duurzame plek in de samenleving. Informatie over aanmelden en programma volgt. Save the date!

 • Landelijke dag RIBW/MO

  Op 29 november 2018 organiseert het EFP samen met Federatie Opvang en de RIBW Alliantie een landelijke studiedag. Deze dag is onderdeel van het project forensische deskundigheidsbevordering, waarin we samen hard gewerkt hebben aan het verbeteren van kennis en kunde binnen het RIBW/MO-veld, 10:00 - 16:30 uur met inloop vanaf 09:00 uur, locatie: Zaalverhuur 7, Boothstraat 7 in Utrecht. Op onze website vindt u meer informatie.

 • Bekendmaking MensenrechtenMens 2018

  Op 10 december, de Internationale Dag voor de Rechten van de Mens, maakt het College bekent wie MensenrechtenMens 2018 wordt.

 • Festival Forensische Zorg

  Op 22 januari 2019 vindt weer het jaarlijkse Festival Forensische Zorg plaats. Dit drukbezochte festival is het moment om kennis te nemen van de nieuwste ontwikkelingen en vooral ook nieuwe contacten te leggen.

 • Directeurenoverleg Vrouwenopvang

  Het overleg van het landelijk netwerk van de Vrouwenopvang voor directie/bestuurders vindt plaats op vrijdag 29 maart 2019 van 10.00 uur - 13.00 uur bij Federatie Opvang in Amersfoort.

 • Algemene Ledenvergadering Federatie Opvang

  De Algemene Ledenvergadering van de Federatie Opvang vindt plaats op woensdag 19 juni van 10.00 uur tot 13.00 uur (aansluitend lunch). Over de locatie zullen wij u t.z.t. nader informeren.

 • Directeurenoverleg Vrouwenopvang

  Het overleg van het landelijk netwerk van de Vrouwenopvang voor directie/bestuurders vindt plaats op woensdag 19 juni 2019 van 14.00 uur - 16.30 uur bij Federatie Opvang in Amersfoort.

 • Directeurenoverleg Vrouwenopvang

  Het overleg van het landelijk netwerk van de Vrouwenopvang voor directie/bestuurders vindt plaats op vrijdag 27 september 2019 van 10.00 uur - 13.00 uur bij Federatie Opvang in Amersfoort.

 • Vierde Wereldconferentie Vrouwenopvang

  De vierde Wereldconferentie Vrouwenopvang is van 5 tot 8 november 2019 in Taiwan. De conferentie wordt georganiseerd op verzoek van het Global Network of Women's Shelters (GNWS).

 • Algemene Ledenvergadering Federatie Opvang

  De Algemene Ledenvergadering van de Federatie Opvang vindt plaats op woensdag 20 november van 10.00 uur tot 13.00 uur (aansluitend lunch). Over de locatie zullen wij u t.z.t. nader informeren.

 • Directeurenoverleg Vrouwenopvang

  Het overleg van het landelijk netwerk van de Vrouwenopvang voor directie/bestuurders vindt plaats op woensdag 20 november 2019 van 14.00 uur - 16.30 uur bij Federatie Opvang in Amersfoort.

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.