Agenda

 • Startbijeenkomst Doorontwikkeling Veerkracht

  Startbijeenkomst voor het project Doorontwikkeling Veerkracht. Uitnodigingen zijn gestuurd aan contactpersonen Veerkracht en aan directeuren vrouwenopvang en maatschappelijke opvang.
  De bijeenkomst is inmiddels volgeboekt.

 • Bijeenkomst: “Selfruggie. Mam, heb ik dat?” 

  Symposium in Amersfoort, 13-17u, over de invloed van kinderen en jongeren met psychische kwetsbaarheid op het gemeentelijk jeugdbeleid. Met aandacht voor positie jongeren met ggz problematiek en dakloze jongeren. Meer informatie hier. Symposium is gratis toegankelijk.

 • Impuls Kenniscafé,
  08 jun 2017

  Impuls Kenniscafé,

  Maatschappelijk rendement van maatschappelijke zorg: wat willen we waarom en waar.

 • Lancering methode RelatieWijs in aanpak huiselijk geweld

  Op 8 juni 2017 lanceert Movisie de nieuwe methode RelatieWijs, voor het signaleren, beoordelen, bespreekbaar maken en handelen in geval van (ex-)partnergeweld.

 • iWmo en iJw release versie 2.1

  Op 12 juni a.s. stapt de iWmo- en iJw-keten over op de release 2.1 van deze berichtenstandaarden. Dit betekent dat vanaf 12 juni 2017 geen berichten in versie 2.0 meer uitgewisseld kunnen worden tussen de landelijke infrastructuur van het Gemeentelijk Gegevensknooppunt en het knooppunt van VECOZO.

  Belangrijk voor facturering: migratiehandboek


 • International Social Housing Festival

  Van 13-21 juni vindt het internationale festival voor sociale huisvesting plaats in Amsterdam. Meer informatie

 • 4e Nederlandse Straatdokters Symposium

  Het 4e Nederlandse Straatdokters Symposium wordt gehouden in de Verkadefabriek in Den Bosch. Raadpleeg voor aanmelding en informatie de website van de Straatdokters.

 • Landelijk overleg directeuren Vrouwenopvang

  Landelijke overleg van de directeuren Vrouwenopvang in de ochtend, aansluitend op de Algemene Ledenvergadering van de Federatie Opvang. De leden van het overleg ontvangen een week van te voren de agenda en stukken.

 • Algemene Leden Vergadering Federatie Opvang

  De ALV van de Federatie Opvang vindt plaats in Amersfoort van 10.00-13.00u, alle leden ontvangen een week van tevoren agenda en vergaderstukken.

 • Seminar ‘Sociale huisvesting en Housing First’

  Op 16 juni organiseert de Housing First Hub een seminar over het huisvesten van kwetsbare mensen uit opvang en ggz. Dit seminar is onderdeel van het International Social Housing Festival in Amsterdam. Voor meer informatie, klik hier.

 • WAVE conferentie
  30 okt 2017

  WAVE conferentie

  De jaarlijkse conferentie van het Europese netwerk van de vrouwenopvang, WAVE network, is dit jaar van maandag 30 oktober tot en met woensdag 1 november in Boedapest, Hongarije.

 • Algemene Leden Vergadering Federatie Opvang

  De ALV van de Federatie Opvang vindt plaats in Amersfoort van 10.00-13.00u, alle leden ontvangen een week van tevoren agenda en vergaderstukken.

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.