Agenda

 • Workshop moderne informatievoorziening in de langdurige zorg

  In het kader van het Actieprogramma iWlz organiseert het Zorginstituut Nederland deze gratis workshop voor zorg- en cliëntadministrateurs

 • Informatiebijeenkomst inkoop forensische zorg 2018

  Op 7 september 2017 organiseert ForZo/JJI de informatiebijeenkomst voor de aanbesteding 2018. Aanmelden is verplicht. Voor meer informatie, klik hier.

 • Masterclass ‘Duurzame financiering van innovaties’

  In deze masterclass wordt u geïnspireerd om creatief en buiten de bestaande kaders na te denken over structurele financiering van innovaties. Het programma van de masterclass is nu bekend met o.a. verschillende samenwerkingsinitiatieven aan het woord en sprekers van VNG, zorgverzekeraars en Schakelteam personen met verward gedrag. Klik hier voor aanmelding en informatie.

 • Workshop ‘Niet aanbesteden? Doen!’

  De Federatie Opvang organiseert voor leden (aanbieders van beschermd wonen, vrouwenopvang en maatschappelijke opvang) een workshop over de noodzaak tot aanbesteden. Op een toegankelijke manier wordt uitgelegd hoe de regels rondom het inkopen of subsidiëren van economische activiteiten door een gemeente werken. Daarbij wordt stilgestaan bij de vraag wanneer een gemeente een aanbestedingstraject moet volgen en wanneer subsidie mogelijk is.

 • Workshop ‘Niet aanbesteden? Doen!’

  De Federatie Opvang organiseert voor leden (aanbieders van beschermd wonen, vrouwenopvang en maatschappelijke opvang) een workshop over de noodzaak tot aanbesteden. Op een toegankelijke manier wordt uitgelegd hoe de regels rondom het inkopen of subsidiëren van economische activiteiten door een gemeente werken. Daarbij wordt stilgestaan bij de vraag wanneer een gemeente een aanbestedingstraject moet volgen en wanneer subsidie mogelijk is.

 • 12e Europese Research Conference on Homelessness

  FEANTSA organiseert i.s.m. de universiteit van Barcelona de 12e Europese wetenschappelijke conferentie op het gebied van maatschappelijke opvang en dakloosheid. Het thema van de conferentie is het veranderende profiel van mensen die door dakloosheid getroffen worden en het antwoord van zorgaanbieders daarop. Meer informatie vindt u hier.

 • Directeurenoverleg Vrouwenopvang

  Overleg van het landelijk netwerk van de vrouwenopvang voor directeuren/bestuurders.

 • CAK Conferentie ‘Menselijke eenvoud’

  Op 9 oktober 2017 organiseert het CAK in het NBC congrescentrum in Nieuwegein de conferentie ‘Menselijke eenvoud, hoe helpen we klanten hun weg te vinden in de complexe wereld van de zorg?’
  Meld u aan via deze link.


 • Congres Huisje Boompje Beestje

  Stichting Kinderpostzegels Nederland organiseert een congres over een project dat vergroening van maatschappelijke- en vrouwenopvang instellingen voor kinderen centraal stelt en de helende werking van natuur en dieren onderzoekt voor deze doelgroep.

 • Expeditie Begonia, congres over meer variatie in wonen en zorg

  Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen Zorg organiseert een congres over woonvariaties voor mensen die zorg of begeleiding nodig hebben om te kunnen (gaan) wonen. Ook m.m.v. maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Kijk hier voor meer informatie.

 • WAVE conferentie
  30 okt 2017

  WAVE conferentie

  De jaarlijkse conferentie van het Europese netwerk van de vrouwenopvang, WAVE network, is dit jaar van maandag 30 oktober tot en met woensdag 1 november in Boedapest, Hongarije.

 • Directeurenoverleg Vrouwenopvang

  Overleg van het landelijk netwerk van vrouwenopvang voor directeuren/bestuurders. In de middag, aansluitend op de ALV.

 • Algemene Leden Vergadering Federatie Opvang

  De ALV van de Federatie Opvang vindt plaats in Amersfoort van 10.00-13.00u, alle leden ontvangen een week van tevoren agenda en vergaderstukken.

 • Congres Impuls Participatie en Maatschappelijke Zorg

  SAVE THE DATE Op 23 november 2017 organiseert de academische werkplaats Impuls een groot congres. Presentatie van resultaten van tien jaar samenwerking in de academische werkplaatsen Opvang & Herstel en OGGZ en van de kennisagenda van de nieuwe academische werkplaats Impuls.

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.