Nieuws

 • Bijeenkomst Actieprogramma Weer Thuis! 29 juni : mis ‘m niet

  Uitnodiging voor de landelijke bijeenkomst Actieprogramma Weer thuis! – 29 juni vanaf 9.30 uur in Ede.
  Het Actieprogramma Weer Thuis! organiseert een interessante landelijke bijeenkomst voor bestuurders. Heel graag nodigen wij u hiervoor uit.

 • Verkiezingskrant Federatie Opvang gemeenteraadsverkiezingen 2018

  Op de Algemene Ledenvergadering op 14 juni presenteerde de Federatie Opvang de Verkiezingskrant. In deze digitale Verkiezingskrant, bedoeld voor lokaal actieve politieke partijen, staan we stil bij een aantal thema’s die voor kwetsbare burgers essentieel zijn. Het gaat om participatie en werk, aanpak huiselijk geweld, kinderen, jongeren, huisvesting en rechten van de cliënt.

 • Wat te doen bij klachten?

  Cliënten of hun vertegenwoordigers bellen vaak met de Federatie Opvang met de vraag waar ze terecht kunnen met hun klachten over de toegang tot zorg, de kwaliteit van de zorg of de bijdrage die ze moeten betalen.

 • Bureau Straatjurist spreekt bij ALV Federatie Opvang

  Bij de ledenvergadering op 14 juni 2017 hield mr. dr. Caroline de Groot van Bureau Straatjurist Amsterdam een lezing getiteld "Officiële onverschilligheid" over de rechtspositie van dakloze volwassenen en kinderen. Bureau Straatjurist verleent juridische bijstand aan dakloze mensen in Amsterdam.

 • Nieuwe academische werkplaats Impuls: ‘Participatie en maatschappelijke zorg’

  Per 1 september 2017 start de academische werkplaats Impuls: Participatie en maatschappelijke zorg. De werkplaats richt zich op de professionalisering en kwaliteitsverbetering van de maatschappelijke zorg voor mensen in achterstandssituaties. Het gaat om mensen die moeite hebben zich op eigen kracht te handhaven in onze snel veranderende samenleving. Specifieke inzet is de versterking van zelfmanagement en informele zorg met ervaringsdeskundigheid.

 • Werkbezoek Justitie en VWS aan de Kesslerstichting

  Op 23 mei 2017 vond bij de Kessler Stichting in Den Haag een werkbezoek plaats voor een groep ambtenaren van de ministeries van Veiligheid en Justitie en VWS. Dit werkbezoek stond in het teken van de forensische zorg. Aanwezig waren ook beleidsmedewerkers van VGN, GGZ Nederland, de Federatie Opvang en enkele medewerkers en cliënten van de Kessler Stichting.

 • Nieuwere artikelen Oudere artikelen
Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.