Nieuws

 • Gerichte aanpak nodig van geweld tegen meisjes en vrouwen met een beperking

  Het College voor de Rechten van de Mens pleit voor meer aandacht bij de overheid voor de specifieke risico’s voor meisjes en vrouwen met een beperking om slachtoffer te worden van geweld. Voor een effectieve aanpak om hun mensenrechten te beschermen, is het belangrijk goed zicht te hebben op deze risico’s.

 • Nieuw: Handreiking huiselijk geweld voor woningcorporaties

  De handeling is ontwikkeld in het kader van het Safe at Home project van Kadera Aanpak Huiselijk Geweld. Op 22 november is, tijdens de slotconferentie van dit project, het eerste exemplaar van de handreiking symbolisch uitgereikt aan Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 • Nominaties voor Mensenrechtenmens 2018 - bestrijden dakloosheid

  Het College voor de Rechten van de Mens vindt dat mensenrechten in Nederland nog te vaak onder druk staan. Tegelijkertijd ziet het College dat er veel mensen zijn die zich dagelijks inzetten voor mensenrechten van anderen. Omdat deze inzet vaak te weinig opgemerkt en beloond wordt, komt het College voor de Rechten van de Mens dit jaar voor het eerst met een prijs: MensenrechtenMens 2018. Jaarlijks krijgt de prijs een ander thema. Dit jaar is dat dak- en thuisloosheid.

 • Begroting Sociale Zaken in Tweede Kamer: bestaanszekerheid kwetsbare jongeren

  In de week van 26 november 2018 bespreekt de Tweede Kamer de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met minister Koolmees en staatssecretaris van Ark. De Federatie Opvang, RIBW Alliantie en GGZ Nederland vragen in een brief om verbetering van de bestaansvoorwaarden van dakloze jongeren, schuldhulp aan mensen met problematische schulden en verbetering van arbeidskansen voor mensen uit beschermd wonen, ggz en opvang.

 • Vijftig zorg- en welzijnsorganisaties bundelen kennis in aanpak huiselijk geweld

  Nieuwe factsheets beschikbaar over huiselijk geweld en kindermishandeling
  Meer dan vijftig organisaties die werken aan de preventie en aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling hebben hun kennis en expertise gebundeld in meer dan 25 factsheets die in deze Week tegen Kindermishandeling en voorafgaand aan de Dag voor het Uitbannen van Geweld tegen Vrouwen (25 Nov) beschikbaar komen. De factsheets zijn bedoeld om professionals te helpen bij het signaleren van verschillende vormen van geweld en adviezen over hoe te handelen wanneer er signalen bestaan.

 • Onderzoek naar kinderen in dakloze gezinnen

  "Of de drie kinderen niet ergens anders kunnen logeren, bij opa en oma misschien? Dan is er voor Ingrid wel een bed in de nachtopvang. De gezinsopvang zit vol, daar kan geen moeder met drie kinderen bij. Dit hoort Ingrid als ze zich meldt bij de gemeente. Ze is haar huis uitgezet omdat ze de huur niet meer kan betalen. Eén ding weet Ingrid zeker: zij en haar kinderen blijven bij elkaar, wat er ook gebeurt."

 • Nieuwere artikelen Oudere artikelen
Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.