Nieuws

 • EU tekent Istanbul Verdag

  De Europese Unie heeft besloten om het Istanbul Verdrag te tekenen, dit is het verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en aanpakken van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. Met deze beslissing laat de EU zien dat ze het probleem van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld serieus willen aanpakken.

 • Consultatie gestart voor wetswijziging Wmo en Jeugdwet

  Voor het verminderen van de administratieve lasten in de Wmo en de Jeugdwet is een wetswijziging op komst. De Federatie Opvang denkt actief mee en is een van de partijen die geconsulteerd worden. De consultatieperiode loopt tot 31 mei aanstaande.

 • Cliënten met een lichte verstandelijke beperking in het justitiële domein

  Op 11 april 2017 hield de FO een ledenbijeenkomst over de forensische zorg. Een deel van het programma ging over mensen met lichte verstandelijke beperkingen (lvb) in het justitiële domein. In de ledenbijeenkomst is verkend in hoeverre deze doelgroep wordt herkend en welke knelpunten zich voordoen.

 • WRR: Overheid moet rekening houden met beperkingen in zelfredzaamheid

  De Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) heeft een rapport uitgebracht over de mate van zelfredzaamheid van burgers met als titel 'Weten is nog geen doen. Een realistisch perspectief op redzaamheid'. In het rapport wordt aangegeven waar grenzen liggen in het denk- en doe-vermogen van mensen en hoe de overheid hier rekening mee zou moeten houden.

 • Zienn screende clienten nachtopvang - waar is hulp bij nodig?

  Zienn Friesland, organisatie voor opvang ondersteuning en beschermd wonen, voerde een screening uit van alle 324 mensen die in 2016 in de nachtopvang sliepen. Door een achtergrondcheck op meerdere gebieden uit voeren is helderder geworden waar kansen en oplossingen liggen om de toestroom in de Nachtopvang te keren of de doorstroom te versnellen. Ook Utrecht, Dordrecht en Heerlen voerden eerder zo'n onderzoek uit.

 • Federatie Opvang in debat over woonagenda Aedes

  In nauwe samenwerking met partijen als huurdersorganisaties, VNG en Federatie opvang, wil Aedes haar ambities waarmaken: er gaan meer huurwoningen gebouwd worden, sociale huurwoningen worden energiezuiniger en huren blijven betaalbaar. Zorgen dat mensen met lagere inkomens in een bij hen passend en betaalbaar huis wonen: de opdracht van woningcorporaties is duidelijk.

 • Nieuwere artikelen Oudere artikelen
Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.