Nieuws

 • Opvang in speciale editie Sociaal Bestek

  Het oktobernummer van tijdschrift Sociaal Bestek is gewijd aan schulden en armoede. Het is een gevarieerd magazine met veel leerzame bijdragen. In het oktobernummer (Sociaal Bestek nr.5) is ook een artikel opgenomen dat specifiek ingaat op de financiële problemen van mensen in de maatschappelijke en vrouwenopvang. Het artikel werd geschreven door Rina Beers, Marthe Riemeijer en Karen van Brunschot.

 • Enschede wil dat beschermd wonen ook echt beschermt

  Sinds 2015 is Enschede als centrumgemeente verantwoordelijk voor beschermd wonen. In het eerste jaar van de decentralisatie, 2015, begon de regio Enschede met 400 cliënten beschermd wonen met een persoonsgebonden budget (pgb) en 600 cliënten met zorg in natura (ZIN). De gemeente was verbaasd over het hoge aantal pgb’s. Hoe kan het dat mensen die niet in staat zijn zichzelf zelfstandig te handhaven in de samenleving (de term in de Wmo), wel zo’n groot budget van circa €40.000 kunnen beheren met alle dingen die daarbij komen kijken zoals het vervullen van de werkgeversrol? Ook verwonderde de gemeente zich over de mogelijkheid om met een pgb beschermd wonen in te kopen, omdat het in de AWBZ niet was toegestaan huisvesting te betalen uit een pgb.

 • Bijeenkomst “IPS voor opvang cliënten”

  Federatie Opvang , Kenniscentrum Phrenos en de Landelijke Cliëntenraad nodigen u uit voor een bijeenkomst over IPS (Individuele Plaatsing en Steun) op maandag 4 december 2017 om 13.00 uur in Amersfoort.

 • Aandacht voor meisjes die slachtoffer zijn van mensenhandel

  Vandaag is de Europese Dag tegen mensenhandel met veel aandacht voor mensenhandel in het algemeen en seksuele uitbuiting van meisjes in het bijzonder. Vandaag heeft de Nationaal Rapporteur Mensenhandel haar rapport gepresenteerd, start CKM de campagne Maak het Zichtbaar en gaat de documentaire van Fier over loverboys in premiere.

 • Zet blockchain de digitale informatievoorziening in de zorg op zijn kop?

  De eerste blockchain voor de zorg is ontwikkeld: Mijn Zorg Log. De blockchaintoepassing Mijn Zorg Log is één van de innovaties in digitale informatie-uitwisseling voor de langdurige zorg waarbij Zorginstituut Nederland betrokken is.

 • “Kindermishandeling bestrijd je door meer samen te werken en het taboe te doorbreken”

  “Geweld binnen gezinnen is een hardnekkig probleem dat je pas echt tegengaat als beleidsmedewerkers, hulpverleners en onderzoekers zich opener opstellen en meer gaan samenwerken”, dat stelt bijzonder hoogleraar prof. dr. Majone Steketee in haar inaugurele rede ‘De olifant in de (kinder)kamer’ waarmee ze vandaag haar benoeming tot bijzonder hoogleraar Intergenerationele overdracht van geweld in gezinnen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam accepteert. Steketee draagt vanuit haar leerstoel via verschillende onderzoeken bij aan een effectieve aanpak van kindermishandeling.

 • Nieuwere artikelen Oudere artikelen
Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.