Nieuws

 • Housing First Hub Europa

  In 2016 heeft FEANTSA samen met de Y-Foundation in Finland de Housing First Europe Hub opgericht. Dit is een Europees platform dat tot doel heeft om kennis over Housing First verder te verspreiden, uit te wisselen en te leren van ervaringen in de aangesloten landen. Voor Nederland is Impuls, Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg (Radboud Universiteit, Nijmegen) met de Federatie Opvang lid van de Hub. Onlangs vond een train-de trainer sessie plaats, waarvan Melanie Schmit (stichting Limor) het onderstaande verslag maakte.

 • Denktank IZO: De stem van de klant

  Tweemaal per jaar organiseert Zorginstituut Nederland een Denktank IZO (Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning). Op 28 november 2017 organiseerde het Zorginstituut weer een Denktank IZO. Het thema was: de stem van de klant.

 • Eerste jaar Loverboymeldpunt WATCH Nederland succesvol

  WATCH Nederland, meldpunt en onderzoeksbureau inzake seksuele uitbuiting minderjarigen in Nederland, waaronder loverboyactiviteiten, kreeg in haar eerste bestaansjaar 131 meldingen. Na een eerste schifting op tekenen van mensenhandel (het strafbare feit waar seksuele uitbuiting onder valt) leidden 61 meldingen tot intensief onderzoek door WATCH Nederland.

 • Jaarverantwoording verslagjaar 2017

  Eind december 2017 verzond het CIBG een brief met bijlagen over de jaarverantwoording verslagjaar 2017. Deze brief is gegaan naar instellingen met een Wtzi toelating, instellingen die vallen onder de Jeugdwet en instellingen Veilig Thuis.

 • iWLz on the move 2018 - Informatiesessies over de migratie naar iWLz 2.0

  Op 1 april 2018 wordt iWlz 2.0 geïmplementeerd. Flexibel toewijzen van zorg biedt meer mogelijkheden in zorglevering op maat voor de cliënt zónder een complexe administratie. Om ervoor te zorgen dat alle zorgaanbieders en zorgkantoren zich optimaal voorbereiden op deze release organiseert Zorginstituut Nederland verspreid over het land informatiesessies. Deze sessies vormen een vervolg op de sessies die in oktober en november 2017 plaatsvonden.

 • Psycho-educatie LVB
  03 jan 2018

  Psycho-educatie LVB

  Voor cliënten met een Licht Verstandelijke Beperking (IQ tussen 50/55 en 70) die vanwege grensoverschrijdend gedrag in de strafrechtketen terecht zijn gekomen, of dreigen daarin terecht te komen, is binnen KFZ de module ‘Weet wat je kan’ ontwikkeld.

 • Nieuwere artikelen Oudere artikelen
Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.