Nieuws

 • Begroting VWS: zorgketens stagneren

  De Tweede Kamer spreekt in de week van 15 oktober met minister de Jonge over de begroting van het ministerie van VWS. De Federatie Opvang en RIBW Alliantie hebben in een brief aandacht gevraagd voor de stagnatie in de ambulantisering van de langdurige zorg en ondersteuning door gebrek aan passende huisvesting. Wat gaan de programma's van het ministerie van VWS en ook programma's van andere ministeries concreet doen om wonen met zorg mogelijk te maken?

 • Aandacht voor cliënten in de opvang/beschermd wonen in Schouders Eronder tournee

  Het programma Schouders Eronder is een samenwerking tussen Divosa, NVVK, Landelijke Cliëntenraad, Sociaal Werk Nederland en VNG en richt zich op een betere toerusting van de reguliere- / gemeentelijke schuldhulp. Het gaat om het wegnemen van drempels voor de meest kwetsbare groepen en aandacht vragen voor andere werkwijzen.

 • Aanbesteden in het sociaal domein

  Veel gemeenten kiezen er, al dan niet verplicht, voor om de zorg in het sociaal domein (Jeugdzorg of Wmo) in te kopen via een aanbestedingsprocedure. Partijen, gemeenten en aanbieders moeten zich houden aan de Europese aanbestedingsregels. Deze regels sluiten niet zo goed aan bij de praktijk binnen het sociaal domein. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Minister de Jonge) spant zich in om deze aansluiting te verbeteren, maar het kan nog wel even duren voordat concrete resultaten zichtbaar zijn.

 • Succesvol Actieprogramma Weer Thuis gaat verder

  Bijna twee jaar gelden startte het Actieprogramma Weer Thuis, als initiatief vanuit de branches zelf. Federatie Opvang, mede namens RIBW Alliantie, GGZ Nederland, Leger des Heils, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Aedes werken samen in dit programma. Het programma wordt, na de eerste succesvolle fase, nu onderdeel van de Meerjarenagenda beschermd wonen en maatschappelijke opvang van het kabinet-Rutte III.

 • Tweede Kamer debatteert over financiën in het sociaal domein

  Op 3 oktober 2018 spreekt de vaste Kamercommissie voor VWS met minister Hugo de Jonge over de financiën in het sociaal domein. De Federatie Opvang heeft samen met GGZ Nederland en de RIBW Alliantie een brief opgesteld voor de commissie. We spreken onze zorgen uit aan de commissie over de wijze waarop de inkoop van zorg en ondersteuning in veel gemeenten georganiseerd is en over de te beperkte democratische controle op de uitgaven in het sociaal domein.

 • Nieuwe groep enthousiaste trainers De Nieuwe Toekomst

  Sinds afgelopen vrijdag is er weer een nieuwe groep trainers De Nieuwe Toekomst. Zij hebben met goed gevolg de tweedaagse training doorlopen en zijn nu in staat op trainingen te geven aan de doelgroep van De Nieuwe Toekomst; vrouwen die huiselijk geweld hebben meegemaakt.

 • Nieuwere artikelen Oudere artikelen
Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.