Nieuws

 • Première ‘The Disciples - een straatopera’ op Nederlands Film Festival

  De film 'The Disciples - Een Straatopera' van regisseur Ramón Gieling (Erbarme Dich, 2015), beleeft op vrijdag 28 september zijn première op het Nederlands Film Festival in Utrecht. De hoofdrol in de documentaire is voor daklozenkoor De Straatklinkers. De ervaringsdeskundige koorleden studeren een speciaal voor hen gemaakte opera in, terwijl de verwachtingen van het koor en de regisseur meerdere malen leiden tot spanningen, ruzies en jaloezie.

 • Oproep: pilot toekomstgericht werken met kwetsbare jongeren

  Het samenwerkingsverband '16-27' bestaat uit de VNG, Divosa, Nederlands Jeugdinstituut, Movisie en Ingrado. Zij zijn op zoek naar organisaties die mee willen werken aan pilots om kwetsbare jongeren op weg helpen naar zelfstandigheid met een integrale en toekomstgerichte aanpak. Leden van de Federatie Opvang zijn van harte welkom hier een aanvraag voor te doen.

 • Kinderombudsman doet onderzoek naar kinderen die op campings wonen

  De Kinderombudsman is gestart met een onderzoek naar kinderen en jongeren die (semi) permanent op een camping of vakantiepark wonen. Dit onderzoek is mede ontstaan naar aanleiding van berichten in de media over dergelijke (semi-)permanente bewoning, maar zeker ook vanuit de wettelijke taak van De Kinderombudsman om erop toe te zien dat de kinderrechten uit het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) in Nederland worden nageleefd.

 • Schuldenaanpak kan nooit breed genoeg

  De Federatie Opvang blijft aandacht vragen voor de grote problemen van kwetsbare mensen met problematische schulden. De NVVK (branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren) stelt dat het gemiddeld vijf jaar duurt voordat mensen "het juiste loket vinden" en ook hulp kunnen krijgen. Mensen die in de opvang terecht komen, maken vaak nog een veel langere en ellendiger reis door de jungle van regels, systeemfouten en langs loketten die niet zijn toegerust om hen te helpen. Het kan soms wel 10 jaar duren is de inschatting, voor er eindelijk hulp komt.

 • Kwetsbare gezinnen vinden weg naar passende hulp niet goed

  Kwetsbare gezinnen weten de weg naar passende hulp nog niet goed te vinden. Huishoudens met complexe problemen en kindermishandeling, huiselijk of seksueel geweld krijgen vaak niet de hulp waaraan zij behoefte hebben. De zorg is te gefragmenteerd en de veiligheid in deze huishoudens wordt onvoldoende gemonitord. Het Nederlands Jeugdinstituut (Nji) en Movisie deden onderzoek naar de situatie van deze gezinnen.

 • Subsidieoproep Effectonderzoek opvang slachtoffers loverboys en mensenhandel

  ZonMw heeft een subsidieoproep uitgezet om onderzoek te stimuleren naar de effecten van opvang en behandeling slachtoffers van loverboys en mensenhandel. Deze oproep bestaat uit twee onderdelen. Het eerste is onderzoek naar de effectiviteit van zorgprogramma’s voor slachtoffers van loverboys. Het tweede deel gaat om onderzoek dat de praktijk ondersteunt in het opzetten en/of verder inrichten van een trajectbenadering voor slachtoffers van loverboys. De deadline voor voorstellen is 25 september 2018, om 12.00 uur.

 • Oudere artikelen
Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.