Nieuws

 • Geslaagde werkbezoeken bij Kwintes en Ontmoeting

  Op 25 april 2017 organiseerden stichting Kwintes in Amersfoort en stichting Ontmoeting in Epe samen met de Federatie Opvang werkbezoeken voor ambtenaren van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Hieronder een verslag van het werkbezoek.

 • 7 regio’s aan de slag met zelfstandige woningen voor mensen uit de opvang en Beschermd Wonen

  Corporaties, gemeenten en opvanginstellingen slaan de handen ineen om mensen uit de maatschappelijke opvang of beschermd wonen te laten doorstromen naar een zelfstandige woning met voldoende begeleiding. In het programma Weer thuis! verenigen de organisaties zich in zeven regio’s om dat te realiseren.

 • Inspecties: ‘Eerder starten met (schuld)hulp en zorg aan vrouwen en kinderen in vrouwenopvang’

  De vijf inspecties van het Toezicht Sociaal Domein/Samenwerkend Toezicht Jeugd onderzochten de veiligheid van vrouwen en kinderen na het verlaten van de vrouwenopvang. Bijna vierduizend kinderen en hun moeders verblijven elk jaar wegens huiselijk geweld en fysieke onveiligheid in de vrouwenopvang. Vrouwen en kinderen die na de opvang naar een andere regio verhuizen lopen het grootste risico om uit beeld te raken en opnieuw in de problemen te komen. Daarom moet (vervolg)hulpverlening worden ingezet voordat moeder en kind de opvang verlaten. Gemeenten en wijkteams spelen daarbij een cruciale rol.

 • Recht op huisvesting in Nederland niet gegarandeerd voor arme mensen

  Voor een effectieve aanpak van armoede is het noodzakelijk om mensenrechten centraal te stellen. Dat concludeert het College voor de Rechten van de Mens op basis van de rapportage Mensenrechten in Nederland: armoede, sociale uitsluiting en mensenrechten. De rapportage laat zien dat armoede verschillende mensenrechten onder druk zet. En omgekeerd: als mensenrechten onvoldoende worden gegarandeerd, is er een risico in armoede te komen of te blijven.

 • Schuldhulpverlening kan meer mensen sneller helpen

  Op 15 mei 2017 heeft de NVVK, branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren, haar jaarverslag 2016 gepresenteerd. In 2016 hebben zich ruim 89.000 mensen bij de schuldhulpverlening gemeld vanwege hun financiële problemen. De gemiddelde schuld was 40.300 euro verdeeld over 15 schuldeisers. Uit de gegevens van de NVVK-leden blijkt dat de schuldenproblematiek hardnekkiger is geworden, ook al blijft de omvang van de schulden redelijk stabiel.

 • Bijeenkomst doorontwikkeling De Nieuwe Toekomst

  Donderdag 11 mei was de eerste bijeenkomst in het kader van doorontwikkeling van de interventie De Nieuwe Toekomst. Het doel van de interventie is om vrouwen die huiselijk geweld hebben meegemaakt te begeleiden naar sociale en economische zelfstandigheid om zo de kans op herhaling van huiselijk geweld te verkleinen.

 • Oudere artikelen
Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.