Nieuws

 • Minister Blok ziet nog geen woningnood

  De Tweede Kamer debatteerde op 25 mei 2016 met minister Blok over de Staat van de Volkshuisvesting. Er was daarbij aandacht voor de betaalbaarheid van woningen, de governance bij woningcorporaties en de maatregelen die minister Blok heeft genomen om de woningmarkt te moderniseren. De PvdA en enkele kleinere partijen hebben de minister gevraagd actie te ondernemen om de (goedkope) voorraad aan sociale woningen uit te breiden. De minister ziet wel lacunes in het woningaanbod, maar dan vooral in het middeldure huursegment (€700-€1000 per maand).

 • Budgetten Opvang en Beschermd Wonen in 2017

  Eind april maakten de ministeries van VWS en Binnenlandse Zaken en de VNG afspraken over de verdeling van het voormalige Awbz budget voor Beschermd Wonen (circa 1.4 miljard euro) en voor maatschappelijke opvang (circa 87 miljoen euro) en vrouwenopvang (circa 4 miljoen euro). Afgesproken is het budget voor Beschermd Wonen in 2017 voor 100 procent historisch te verdelen. Voor de opvang zal 50 procent historisch en 50 procent objectief verdeeld worden.

 • Nieuw: Handreiking Basis Kwaliteitseisen hulp en opvang voor slachtoffers huiselijk geweld.

  Waar moet een gemeente aan denken als ze het bij de inkoop over de kwaliteit van de dienstverlening van de vrouwenopvang wil hebben? Welke eisen mag je daaraan stellen? De Federatie Opvang en de VNG zijn in overleg met de vrouwenopvang en de gemeenten daarover tot overeenstemming gekomen. Gemeenten kunnen de Basis Kwaliteitseisen gebruiken bij het opstellen van hun inkoopbeleid en bij het voeren van de dialoog over kwaliteit met opvangorganisaties.

 • WAVE network: Lancering nieuwe website en campagne

  Het Europese netwerk voor de vrouwenopvang, WAVE, lanceert vandaag de nieuwe website en de campagne StepUp! Met deze campagne wil het WAVE netwerk aandacht vragen voor de problematiek van geweld tegen vrouwen. Daarbij roepen ze overheden en anderen op om verder stappen te zetten in aanpak van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld.

 • Fondsenwerving voor de Meedoen-Dag!

  De Meedoendag voor 1000 deelnemers uit opvang en beschermd wonen staat gepland voor augustus 2016. Dit jaar vindt alweer de zesde editie plaats, maar om die zesde editie te kunnen organiseren is nog € 24.000 nodig. De Federatie Opvang kiest voor crowdfunding, evenementen en sponsoring om de ontbrekende middelen op te halen. De crowdfunding campagne is gestart. Iedereen kan al vanaf 10 euro bijdragen en kans maken op leuke en nuttige prijzen.

 • Debat Tweede Kamer over Staat van de Volkshuisvesting

  Op 25 mei 2016 spreekt de Tweede Kamer met minister Blok over de Staat van de Volkshuisvesting. Daaruit blijkt dat de voorraad aan goedkope sociale huurwoningen sterk is afgenomen. In combinatie met het kabinetsbeleid om meer mensen zelfstandig te laten wonen, levert dat grote knelpunten op voor ggz- en opvangcliënten die kunnen uitstromen uit een intramurale setting. Voor hen is vrijwel geen passende, betaalbare huisvesting beschikbaar. In een brief roepen de Federatie Opvang, de RIBW Alliantie en GGZ Nederland op te investeren in 10.000 wooneenheden voor deze doelgroep.

 • Oudere artikelen
Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.