Nieuws

 • NRC schenkt aandacht aan toenemende problemen dakloosheid in de vier grote steden

  Eerder deze week werd een Manifest vanuit Federatie Opvang verspreid waarin aandacht werd geschonken aan de problemen in de vier grote gemeenten (G4). De conclusies uit het onderzoek van de Rekenkamer zijn dan ook ontluisterend. NRC besteedt aandacht aan de uitkomsten en vanuit Federatie Opvang worden de meest belangrijke knelpunten nog eens benadrukt. Huisuitzetting en opgelopen schulden staan hoog op de lijst van hoofdproblemen.

 • Staatssecretaris komt met brede schuldenaanpak en extra middelen

  Tamara van Ark, staatssecretaris van SZW heeft in een brief (22 mei) aan de kamer laten weten dat rondom armoede en schulden tal van maatregelen genomen worden. Zo’n 1,4 miljoen huishoudens kampen met problematische schulden of het risico daarop. In de “brede schuldenaanpak” zijn naast het ministerie van SZW ook de ministeries van OCenW, Economische Zaken en Klimaat, Binnenlandse Zaken en Rechtsbescherming betrokken. Ook andere partijen worden nadrukkelijk betrokken.

 • Samen de toekomst in voor Beschermd Wonen en Opvang

  De Meerjarenagenda Toekomst Beschermd Wonen en Opvang werd gisteren tijdens een bestuurlijk overleg met de Staatsecretaris van VWS, Paul Blokhuis, vastgesteld. Maanden is constructief samengewerkt om te komen tot deze Meerjarenagenda door tal van partijen. De staatssecretaris is erg tevreden met deze uitkomst.

 • Convenant arbeidsparticipatie psychische kwetsbaarheid ondertekend

  Tijdens het Kennis- en participatiefestival op 24 mei 2018 in Den Bosch is het convenant Samen werken aan wat werkt! ondertekend. Met een aantal speerpunten zetten de deelnemende partijen in op de ondersteuning naar betaald werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Een daarvan is het tegengaan van vooroordelen over mensen met een psychische aandoening. Parallel gaan de werkgevers aan de slag om er aan bij te dragen dat meer mensen met psychische problemen aan het werk kunnen. De volgende partijen tekenen de overeenkomst: GGZ Nederland, UWV, Cedris, Divosa, Federatie Opvang, Mensen Met Mogelijkheden, MIND, RIBW Alliantie, Stichting Samen Sterk Zonder Stigma en VNG. Met de ondertekening wordt de lopende samenwerking uit 2012 tussen UWV en GGZ Nederland geïntensiveerd en verbreed.

 • Hulpverleningsorganisaties bundelen krachten in de strijd tegen gedwongen jongensprostitutie

  Jongens die het slachtoffer zijn van loverboys, mensenhandel en seksueel misbruik krijgen nog onvoldoende aandacht in Nederland. De jongens worden op zeer jonge leeftijd geronseld en hebben onder dwang seks. Hulpverleningsorganisaties Het Kopland, Fier en Sterk Huis hebben een projectplan bij VWS ingediend voor het starten van opvang- en behandelplekken voor deze jongens. De organisatie zijn blij dat minister Grapperhaus de belofte doet dat er vóór de zomervakantie een plan van aanpak ligt om dit soort praktijken tegen te gaan en trekken hierin graag samen met de minister op.

 • Aleid van den Brink benoemd in GREVIO

  Vandaag is Aleid van den Brink benoemd als nieuw lid van de GREVIO, the Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence, het monitor comité van het verdrag van de Raad van Europa inzake aanpak van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, het Istanbul Verdrag.

 • Oudere artikelen
Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.