Nieuws

 • Evaluatie Jeugdwet: hoorzitting Tweede Kamer

  Kort geleden zond minister de Jonge (VWS) de eerste evaluatie van de Jeugdwet naar de Tweede Kamer. Op 23 april 2018 organiseert de Tweede Kamer een hoorzitting met alle betrokkenen in de jeugdzorg. Uit de evaluatie blijkt dat de gezinnen die de hulp het hardste nodig hebben – bijvoorbeeld eenoudergezinnen en gezinnen met een laag inkomen – grote moeite hebben om hun weg te vinden in de jeugdhulp.

 • Overheden werken samen binnen Interbestuurlijk Programma

  Het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen willen de komende jaren samen optrekken om negen grote maatschappelijke opgaven gezamenlijk aan te pakken. Van die negen maatschappelijke opgaven zijn de ambities op het sociaal domein, het oplossen van de woningnood en het terugdringen en oplossen van problematische schulden, het meest belangrijk voor de organisaties voor opvang en beschermd wonen.

 • Dakloze mensen overlijden het vaakst door suïcide of moord

  Rotterdamse straatdokters en onderzoekers volgden 10 jaar lang hoe het dakloze mensen verging. Ze onderzochten in een groep van ruim 2000 dakloze mensen welke doodsoorzaak het vaakst voorkwam. De belangrijkste doodsoorzaken waren niet-natuurlijke dood, cardiovasculaire ziekten en kanker. Suïcide en moord waren samen verantwoordelijk voor 50% van de niet-natuurlijke overlijdens.

 • 4 procent jongeren volgt geen opleiding en werkt niet

  In 2017 was 4 procent van de jongeren van 15 tot 25 jaar niet aan het werk, en volgde ook geen opleiding. Dat komt neer op 84 duizend jongeren. Ruim vier op de tien geven aan ook niet te willen of kunnen werken. Gezondheidsproblemen zijn de meest genoemde reden. Dit blijkt uit recent CBS-onderzoek.

 • Programma i-Sociaal Domein gaat over naar nieuwe governance structuur

  Op de website van het programma i-Sociaal Domein is aangegeven dat het programma per 15 april stopt. De website blijft beschikbaar, evenals een paar implementatieadviseurs.
  Het werk is echter nog niet afgerond, er is nog veel te doen rond het proces 'van contract tot controle'. Vandaar de wens om het programma i-Sociaal Domein vanuit een project setting een permanent karakter te geven.

 • AVG helpdesk voor Zorg en Welzijn in oprichting

  Er is steeds meer informatie beschikbaar over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die met ingang van 25 mei 2018 van kracht is. Zorgaanbieders zijn druk bezig met de nieuwe privacy regelgeving en hebben regelmatig vragen die soms eenvoudig zijn maar vaak ook complex of juridisch van aard. Vandaar het initiatief van VWS om een algemene helpdesk beschikbaar te stellen voor Zorg en Welzijn. Federatie Opvang en Sociaal Werk Nederland werken hier aan mee.

 • Oudere artikelen
Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.