Nieuws

 • Beleidsinformatie Veilig Thuis: stand van zaken in 2017

  De rapportage van CBS schetst een beeld van de stand van zaken van de Beleidsinformatie Veilig Thuis, aan de hand van de resultaten per Veilig Thuis-regio over het 1e en 2e halfjaar van 2017.

 • Rapport: Aangifte doe je niet

  Nederlandse minderjarige slachtoffers van seksuele uitbuiting doen minder aangifte dan voorheen. Uit onderzoek van het Centrum tegen Kinderhandel Mensenhandel (CKM!) blijkt dat de belangrijkste drempels voor slachtoffers om aangifte te doen onder andere zijn dat de slachtoffers bang zijn voor represailles van de mensenhandelaar en/of zijn netwerk. Daardoor zijn ze bang voor hun eigen veiligheid en die van hun naasten.

 • Eindpublicatie Innovatieprogramma ‘Nieuwe Wegen GGZ en Opvang’

  In de eindpublicatie ‘Nieuwe wegen ggz en opvang 2016 – 2018’ zijn de resultaten verzameld van een tweejarige ontdekkingsreis in het sociaal domein: het Innovatieprogramma ‘Nieuwe wegen ggz en opvang’. Dit programma had als doel om samenwerking te stimuleren en om samen met ervaringsdeskundigen te kijken naar wat voor mensen met psychische kwetsbaarheid van betekenis is. Hoe kunnen zij de ruimte krijgen en zoveel mogelijk ondersteund worden om het leven te leiden zoals zij dat graag willen? Met aandacht voor alle aspecten die hierbij van belang zijn. Niet alleen voor zorg en behandeling, maar bijvoorbeeld ook voor aspecten als wonen, begeleiding, schuldhulpverlening, sociale contacten, zinvolle daginvulling, opleiding en werk.

 • Gratis beauty producten voor kwetsbare vrouwen

  De SOAP TREATMENT STORE start op maandag 18 juni een unieke inzamelingsactie van ongeopende beautyproducten voor vrouwen in kwetsbare posities, zoals de slachtoffers van huiselijk geweld. De SOAP TREATMENT STORE roept vrouwen op om via speciale beautybags de niet gebruikte beautyproducten bij de SOAP TREATMENT STORES in te leveren. Zij zorgen er dan voor dat de producten terecht komen bij de instellingen voor vrouwenopvang in Nederland.

 • “De opvang is NU vol”:Tweede Kamer bij debat opvang en beschermd wonen

  In het debat op 13 juni over maatschappelijke opvang en beschermd wonen was veel aandacht voor het gebrek aan woningen voor uitstroom uit maatschappelijke opvang en beschermd wonen. ChristenUnie Kamerlid Carla Dik-Faber deed een dringende oproep aan staatssecretaris Blokhuis (VWS) om met zijn collega minister Ollongren en samen met gemeenten te kijken naar versnelling van bouw van (desnoods) flexibele huisvesting.

 • Training Basiskennis Financiën druk bezocht

  Op donderdag 7 juni 2018 organiseerde de Federatie Opvang voor de eerste keer een training “Basiskennis Financiën”. De training is onderdeel van het project “Versterking Financiële Zelfredzaamheid van cliënten in de opvang/BW van de Federatie Opvang. Ruim 60 professionals uit instellingen vanuit het hele land bezochten de training. Het idee is om voor cliënten zo snel mogelijk de meest belangrijke zaken op financieel gebied te checken en te regelen en daarvoor alle professionals kennis en praktische tools aan te reiken.

 • Oudere artikelen
Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.