Nieuws

 • Nieuwsbrief 3e Wereldconferentie Vrouwenopvang

  De eerste nieuwsbrief over de 3e Wereldconferentie Vrouwenopvang is deze week verstuurd. Lees alles over de laatste ontwikkelingen van deze conferentie.
  Voor de online versie: Klik hier

 • Nieuwe calls Kwaliteitsprogramma Forensische Zorg uitgezet

  Per 26 juni is door het programma KFZ (kwaliteit forensische zorg) een nieuwe callronde uitgezet in het forensische zorgveld. Alle informatie hierover, zoals de callteksten en de procedure, is te vinden op de website. Instellingen die een inkoopcontract hebben met DForZo, kunnen tot 21-08-2015 een projectvoorstel indienen n.a.v. deze calls. Onderzoeksinstituten en universiteiten kunnen ook een projectvoorstel indienen, zolang een instelling zoals hierboven omschreven hoofdindiener is.

 • Urgentie voor slachtoffers van huiselijk geweld

  Per vandaag, 1 juli 2015, moeten alle gemeenten in Nederland urgentie verlenen aan slachtoffers van huiselijk geweld die in de opvang verblijven.

 • De Nieuwe Toekomst ‘een goed en duurzaam participatieproject’

  In 7 gemeenten zijn de trainingen van het project De Nieuwe Toekomst inmiddels afgesloten met feestelijke certificaatuitreikingen. Meer dan 60 deelneemsters, allen vrouwen met een verleden van huiselijk geweld, zijn nu met een persoonlijke coach bezig aan de uitvoering van hun persoonlijk actieplan. Op weg naar (economische) zelfstandigheid. In al die gemeenten reikte de verantwoordelijk wethouder steeds de certificaten uit. De wethouders zijn enthousiast over het project De Nieuwe Toekomst en willen graag dat het volgend jaar door gaat. De Nieuwe Toekomst is 'een goed en duurzaam participatieproject'. In Roermond gaat naar verwachting na de zomer de training nog van start.

 • “Transformatie en transitie , 5 maanden later ......”

  Op 27 mei 2015 heeft Tonny van Hensbergen van de Federatie Opvang een presentatie gegeven tijdens de ledenbijeenkomst van Viteria, christelijke alliantie voor zorg en participatie. De presentatie werd gehouden binnen het thema "Transformatie en transitie , 5 maanden later ......" Juist voor identiteitsgebonden organisaties voor opvang en ondersteuning vormen de decentralisaties in het sociale domein een grote uitdaging, hetgeen ook bleek uit de kritische discussie naar aanleiding van de presentatie.

 • ‘Kappen in het woud aan productcodes’

  Het project IZa (informatievoorziening zorgaanbieders) heeft als doel te komen tot zodanige landelijke afspraken dat de informatie-uitwisseling met financiers wordt verbeterd, versneld, geharmoniseerd en beperkt met als belangrijk doel de beperking van de administratieve lasten. Vanuit het project IZa en de VNG zijn werkgroepen ingesteld om diverse deelonderwerpen op dit terrein op te pakken. Eén van deze werkgroepen is de Werkgroep Productcodes.

 • Oudere artikelen
Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.