Nieuws

 • Factsheet over financiering van aanpak huiselijk geweld

  Gemeenten hebben voor de Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling nieuwe taken gekregen. Hoe kunnen gemeenten deze nieuwe taken financieren? In de nieuwe factsheet van VNG wordt uitgelegd hoe dat is geregeld vanuit de Algemene Uitkering en de Decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang (DU VO).

 • Debat Tweede Kamer over verdeelmodel Sociaal Domein

  Op 14 november 2018 debatteert de Tweede Kamer met minister Ollongren over de financiering van het sociaal domein. Het gaat specifiek over de verdeelmodellen van middelen voor de Participatiewet (bijstand), Jeugdwet en Wmo2015 over alle gemeenten. In een brief aan de Tweede Kamer vragen de Federatie Opvang, RIBW Alliantie en GGZ Nederland om uitstel van de verdeling van 2 miljard euro voor beschermd wonen en opvang in de Wmo over 380 gemeenten (in plaats van over de 43 centrumgemeenten nu), tot voldoende gegevens bekend zijn om een objectief verdeelmodel te onderbouwen en totdat de gevolgen van de toegang tot de Wet langdurige zorg voor ggz cliënten bekend zijn.

 • Nieuw netwerk bundelt krachten in belang van kwetsbare mensen

  De Federatie Opvang en de RIBW Alliantie willen een maatschappelijke beweging op gang brengen die van betekenis wordt voor psychisch en sociaal kwetsbare mensen. Daarom hebben de twee organisaties het Netwerk Sociale Inclusie en Participatie opgericht. De startbijeenkomst was vandaag bij Stichting Perspektief in Delft. Daar werkten zo’n 100 vertegenwoordigers uit de wereld van opvang, beschermd wonen, GGZ, gemeenten en woningcorporaties samen met ervaringsdeskundigen aan de werkagenda voor de komende jaren.

 • Begroting Wonen in Tweede Kamer

  Op 14 november 2018 behandelt de Tweede Kamer de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken, onderdeel Wonen. De Federatie Opvang schreef, met RIBW Alliantie en GGZ Nederland, een brief met de dringende oproep om creatieve oplossingen voor de woningnood te ontwikkelen, zoals een noodwoningenplan. Daarnaast vragen de branches om maatregelen tegen de torenhoge administratieve lasten bij intermediaire verhuur van woonruimten aan cliënten.

 • NGO Schaduwrapportage over aanpak van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld.

  Dit jaar wordt de aanpak van geweld tegen vrouwen en huislijk geweld in Nederland geëvalueerd in de context van het Istanbul Verdrag; het verdrag van de Raad van Europa inzake voorkomen en stoppen van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld.

 • Startbijeenkomst landelijk netwerk sociale inclusie en participatie op 9 november

  ‘Maatschappelijke kracht mobiliseren voor kwetsbare mensen’
  Federatie Opvang en RIBW Alliantie starten een landelijk netwerk sociale inclusie en participatie. Onze missie is om mensen die psychisch en sociaal kwetsbaar zijn een normaal en zinvol bestaan te geven.

 • Oudere artikelen
Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.