Nieuws

 • Uitkomst Quick Scan Wonen

  Al tientallen jaren is duidelijk dat de uitstroom uit de opvang- en andere instellingen wordt geblokkeerd door het kwantitatief gebrek aan woningen. Hiervoor werd al vele malen aandacht gevraagd, landelijk en lokaal. Concrete aantallen die deze noodkreet onderbouwden, waren echter niet altijd voldoende inzichtelijk.

 • Award voor De Nieuwe Toekomst in Zeeland

  Het project De Nieuwe Toekomst heeft in Zeeland de Award voor Vrijwaring van Angst ontvangen. In het project worden vrouwen die slachtoffer zijn geweest van huiselijk geweld via training en coaching begeleidt naar meer sociale en economische zelfstandigheid.

 • Langetermijnvisie Aedes: sterkere focus op kwetsbare groepen

  Aedes presenteerde op 21 april 2016 zijn nieuwe langetermijnvisie “Wendbare houding, stabiele factor, focus op bewoners” (2016-2021 en verder) aan zijn leden. “We doen het samen”, zo begint deze visie. “De bestaansreden van corporaties is en blijft de verantwoordelijkheid voor goede huisvesting van mensen die door hun inkomen of andere omstandigheden, moeilijk adequate betaalbare huisvesting vinden.” De Federatie Opvang is blij met de sterkere focus op kwetsbare groepen.

 • Jaarlijks overleg Europees netwerk Vrouwenopvang - WAVE netwerk

  Verslag van Liesbeth van Bemmel
  Afgelopen dagen was ik in Wenen voor de jaarlijkse vergadering van het Coördinatie comité (Coco vergadering) van het Europese netwerk voor de vrouwenopvang, het WAVE netwerk.

 • 10.000 woningen nodig voor opvang- en ggz cliënten

  Een groot tekort aan kleine, betaalbare woningen (tot €450,-) blokkeert de uitstroom van cliënten uit de opvang, RIBW en GGZ instellingen. Uit een Quick Scan van de Federatie Opvang blijkt dat er op dit moment 10.000 woningen nodig zijn om intramurale cliënten te laten uitstromen. Jaarlijks wijzen de corporaties 4000-5000 woningen toe aan urgente doelgroepen (exclusief vluchtelingen). Urgente doelgroepen omvatten mensen met een medische indicatie, mantelzorgers, gezinnen met kinderen na echtscheiding, ex-gedetineerden, cliënten van opvang, RIBW of ggz instellingen, cliënten uit de vrouwenopvang of uit de verslavingszorg.

 • Follow up landelijke toegang en kinderen in de opvang

  In een brief aan de centrumgemeenten heeft de staatssecretaris van VWS twee rapporten van het Trimbos-instituut op het gebied van maatschappelijke opvang onder de aandacht gebracht. Het gaat om de rapporten ‘Landelijke toegang opnieuw bekeken’ met daarin de resultaten van het herhalingsonderzoek naar de toegankelijkheid van de maatschappelijke opvang in de praktijk en het rapport ‘Gezinnen in de maatschappelijke opvang’.

 • Oudere artikelen
Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.