Nieuws

 • Kwaliteit en toezicht Wmo: nachtopvang in de 21e eeuw

  Op 26 september 2018 spreekt de vaste Kamercommissie voor VWS met minister Hugo de Jonge over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). De maatschappelijke opvang, waaronder de nachtopvang voor dakloze mensen, maakt onderdeel uit van de Wmo. De Federatie Opvang en het Leger des Heils pleiten voor toezicht op en vernieuwing van de nachtopvang. Steeds meer ernstig zieke mensen verblijven in de nachtopvang.

 • 9 november startbijeenkomst netwerk sociale inclusie en participatie - voor leden

  In juni jl. hebben Federatie Opvang en RIBW Alliantie besloten om gezamenlijk het initiatief te nemen voor een landelijk netwerk Sociale Inclusie en Participatie. Wij zien kansen voor een sterke gezamenlijke inhoudelijke ontwikkeling. Niet alleen omdat beleidskaders op lokaal, regionaal en landelijk niveau ons steeds vaker in één adem noemen, maar eerst en vooral omdat wij ons druk maken over de positie van onze cliënten in de samenleving en over wat we willen bereiken voor de cliënten die aangewezen zijn op langdurige zorg en ondersteuning.

 • Festival Forensische Zorg

  Op 22 januari 2019 organiseert het Ministerie van Justitie en Veiligheid weer het jaarlijkse Festival Forensische Zorg. U kunt zich uiteraard opgeven als bezoeker van dit festival, maar er is ook de mogelijkheid om voor 14 oktober voorstellen in te dienen om een actieve bijdrage te leveren aan dit festival.

 • Start Kinderpostzegelactie 2018

  Woensdag 26 september gaat de Kinderpostzegelactie weer van start. Duizenden schoolkinderen zetten zich in voor andere kinderen. Voor kwetsbare kinderen, onder andere voor kinderen in de opvanginstellingen.

 • Concrete acties nodig voor ondersteuning kwetsbaren in samenleving

  De Federatie Opvang roept het kabinet op gemeenten en corporaties te steunen met concrete maatregelen om te kunnen investeren in maatschappelijke ondersteuning en woningen (met huren tot €450) voor de armste mensen in Nederland. De Troonrede van 2018 biedt weinig perspectief voor verbetering van de kansen van kwetsbare mensen in Nederland.

 • Trainingen ‘gevorderden’ financiële hulp voor professionals Opvang en Beschermd Wonen

  Er zijn nog enkele plekken beschikbaar. U kunt zich nog aanmelden voor onze trainingen in oktober en november.
  Vanuit het project “Versterking Financiële Zelfredzaamheid” van Federatie Opvang wordt dit najaar een ééndaagse training gegeven, voor professionals in de opvang en beschermd wonen die actief zijn in financiële hulp/schuldhulp aan cliënten. Dat kan dus zowel intramuraal zijn als op ambulante basis. Eerder werd voor (woon)begeleiders de basistraining gegeven. De aankomende training vergt kennis van schuldenproblematiek.

 • Oudere artikelen
Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.