Nieuws

 • Onderzoek naar dilemma’s bij hulp aan slachtoffers eergerelateerd geweld

  In opdracht van het ministerie van SZW is onderzoek gedaan naar de dilemma's waar professionals mee te maken hebben bij hulpverlening aan cliënten met een niet-Nederlandse of biculturele achtergrond bij gedwongen partnerkeuze en relatievorming. Het onderzoek is uitgevoerd door het Verwey-Jonker Instituut in samenwerking Movisie met input van cliënten en medewerkers van de vrouwenopvang, met name Fier en Kompaan en de Bocht. De Federatie Opvang heeft deelgenomen aan de begeleidingscommissie.
  .

 • Kamerbrief over voortgang aanpak geweld in afhankelijkheidsrelaties

  De Staatsecretaris van VWS heeft op 17 oktober de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang in de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties. De Staatssecretaris gaat o.a. uitgebreid in op de rapporten van de Nationale Ombudsman en de gezamenlijke inspecties over de hulpverlening van de cliënten in de vrouwenopvang. Op 1 november staat er een Algemeen Overleg gepland over deze brief in de Tweede Kamer. Het rapport van de Nationale Ombudsman staat ook op 8 november geagendeerd bij de Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 • “Manifest Schuldvrij” ook door Federatie Opvang ondertekend

  Schuldenproblemen zijn, zeker voor mensen in de opvang, vaak enorm. Het uitzicht op een oplossing is er nauwelijks. Op initiatief van Jesse Frederik, Pieter Hilhorst en een aantal anderen, kwam het “Manifest Schuldvrij” tot stand. Ook Federatie Opvang ondertekende het manifest, evenals instellingen waaronder de Kesslerstichting en de Tussenvoorziening.

 • Geef geen geld aan malafide collecte voor Blijf van mijn Lijf

  Een malafide organisatie collecteert op verschillende plaatsten in Nederland onder de naam Stichting Help Blijf van mijn Lijf. Geef alstublieft geen geld.
  Dit geld komt op geen enkele manier terecht bij een betrouwbare vrouwenopvang maar steekt de oprichter van deze stichting in eigen zak.

 • Opvang in speciale editie Sociaal Bestek

  Het oktobernummer van tijdschrift Sociaal Bestek is gewijd aan schulden en armoede. Het is een gevarieerd magazine met veel leerzame bijdragen. In het oktobernummer (Sociaal Bestek nr.5) is ook een artikel opgenomen dat specifiek ingaat op de financiële problemen van mensen in de maatschappelijke en vrouwenopvang. Het artikel werd geschreven door Rina Beers, Marthe Riemeijer en Karen van Brunschot.

 • Enschede wil dat beschermd wonen ook echt beschermt

  Sinds 2015 is Enschede als centrumgemeente verantwoordelijk voor beschermd wonen. In het eerste jaar van de decentralisatie, 2015, begon de regio Enschede met 400 cliënten beschermd wonen met een persoonsgebonden budget (pgb) en 600 cliënten met zorg in natura (ZIN). De gemeente was verbaasd over het hoge aantal pgb’s. Hoe kan het dat mensen die niet in staat zijn zichzelf zelfstandig te handhaven in de samenleving (de term in de Wmo), wel zo’n groot budget van circa €40.000 kunnen beheren met alle dingen die daarbij komen kijken zoals het vervullen van de werkgeversrol? Ook verwonderde de gemeente zich over de mogelijkheid om met een pgb beschermd wonen in te kopen, omdat het in de AWBZ niet was toegestaan huisvesting te betalen uit een pgb.

 • Oudere artikelen
Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.