Nieuws

 • Vacature Bureaudirecteur Federatie Opvang


  Federatie Opvang zoekt m.i.v. 1 januari 2016 een Bureaudirecteur (m/v) voor 24 uur per week ten behoeve van de dagelijkse aansturing van het bureau van de Vereniging Federatie Opvang.

 • Samenwerking Rabobank Foundation en Vrouwenopvang Nederland.

  Tijdens de 3e wereldconferentie van vrouwenopvang organisaties van 3-6 november 2015 in Den Haag is ook Rabobank Foundation aanwezig. Het maatschappelijke fonds van de Rabobank spreekt over het belang van economic empowerment in ontwikkelingslanden én in Nederland.

 • Vrouwenopvang Hilversum sterk verbeterd

  In het voorjaar van 2012 ontving de gemeente Hilversum verontrustende signalen over de Stichting Opvangcentrum het Gooi: in die periode verlieten vier vrouwen met hun vijf kinderen het opvangcentrum, omdat zij zich in de opvang niet meer veilig voelden. Dat was aanleiding voor het college om maatregelen te nemen en een onafhankelijke onderzoekscommissie (de Commissie Haanstra) onderzoek te laten doen. De Rekenkamer in Hilversum voerde daarna een onderzoek uit om na te gaan of de adviezen van de commissie Haanstra zijn opgevolgd.

 • Advies NZa over domein-overstijgende experimenten

  De Nederlandse Zorgautoriteit heeft op verzoek van het ministerie van VWS een algemene verkenning gedaan naar wat geregeld moet worden om een integraal pakket aan zorg te bieden voor cliënten uit de diverse zorgdomeinen: de Wet langdurige zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. De mogelijkheid van domein overstijgende experimenten is opgenomen in artikel 10.1.2 van de Wlz.

 • Problemen voor cliënten op de woningmarkt groot

  De druk aan de onderkant van de woningmarkt is enorm. Het aantal beschikbare, betaalbare en geschikte woningen is verre van voldoende. Hierdoor ontstaat verdringing tussen kwetsbare groepen onderling. Het gaat daarbij bijvoorbeeld ook om vluchtelingen die moeten worden gehuisvest. Voor de opvang betekent het: gebrek aan uitstroommogelijkheden en verstopping.

 • Uitnodiging Denktank IZO -Informatievoorziening op weg naar 2020

  Hoe ziet de informatievoorziening in de zorg en ondersteuning eruit in 2020? Op dinsdag 13 oktober organiseert het IZO-team van VWS Denktank IZO: Op weg naar 2020. Daar gaan we op basis van het Toekomstbeeld 2020 gezamenlijk de route uitzetten. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Het definitieve programma is inmiddels bekend.

 • Oudere artikelen
Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.