Nieuws

 • Provincie Gelderland, Stichting Life Goals, Gelderse Sport Federatie en Federatie Opvang bundelen krachten om professionals en vrijwilligers in de sport en zorg- en welzijninstellingen
  tot Maatschappelijk Sportcoaches op te leiden.

 • Inkoopdocumenten forensische zorg gepubliceerd

  Op 15 augustus 2014 heeft het Ministerie van Veiligheid en Justitie, directie Forensische Zorg, de inkoopdocumenten voor 2015 gepubliceerd. Opvang- en RIBW instellingen die forensische zorg in de vorm van begeleiding of van beschermd wonen aanbieden, kunnen deelnemen aan een informatiebijeenkomst van Dforzo over de Zorginkoop 2015. Deze wordt gehouden op donderdag 11 september 2014 van 13:30 tot 16:30 uur in Media Plaza, het Auditorium. Lees hier voor meer informatie.

 • Nominatie Kompaan en de Bocht voor de NRC Charity Award.

  Binnenkort wordt de nieuwe Kompaan en De Bocht-campagne "Was 't maar zo makkelijk!" gelanceerd.

 • Subsidie beschikbaar voor nazorg ex-gedetineerden

  Het Rijk heeft subsidie beschikbaar voor de nazorg aan ex-gedetineerden. Het geld is bedoeld om initiatieven op het terrein van wonen en werken te stimuleren, in totaal gaat het om € 2,4 miljoen.Gemeenten kunnen tot uiterlijk 1 september hun subsidieaanvragen indienen.
  De nazorg draagt bij aan een succesvolle re-integratie van ex-gedetineerden: dit verkleint de kans op recidive. Gemeenten krijgen de ruimte om veel zelf te bepalen en op welke trajecten rond wonen en werken zij willen inzetten. Een gemeente kan samen met andere gemeenten een collectieve aanvraag voor subsidie indienen of een maatschappelijke organisatie betrekken bij de aanvraag. Voor meer informatie kijkt u hier

 • Istanbul Verdrag in werking getreden

  Vandaag is het Verdrag voor het voorkomen en stoppen van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld van de Raad van Europa in werking getreden voor de 14 landen die het verdrag hebben geratificeerd. Malta heeft het afgelopen week geratificeerd, vlak voor de inwerking treding. In Nederland wordt gewerkt aan de voorbereiding van de ratificatie, die voor dit jaar gepland staat. Voor meer informatie over het verdrag zie website van de Raad van Europa: klik hier. Zie de Nederlandse versie van het verdrag: Klik hier

 • Nederlandse Straatdokters Groep zoekt collega’s!

  De Nederlandse Straatdokters Groep is op zoek naar collega's die zich betaald of onbetaald inzetten voor medische zorg aan dak- en thuisloze mensen, migranten en mensen zonder papieren. Doel is om het bestaande netwerk van 'Doctors for homeless' uit te breiden en zicht te krijgen op artsen die verbonden zijn aan MO en VO voorzieningen in zoveel mogelijk gemeenten in Nederland. De groep ontvangt graag namen, gemeenten en emailadres/telnr van betrokken artsen om hen te benaderen voor deelname aan het netwerk.
  Geinteresseerden kunnen zich melden bij dr Igor van Laere: igor@doctorsforhomeless.org

 • Oudere artikelen
Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.