Nieuws

 • VNG: Historische verdeling budget beschermd wonen voorlopig handhaven

  De VNG heeft advies uitgebracht aan staatssecretaris van Rijn over de verdeelsleutel in de WMO 2015 voor het budget Beschermd Wonen. De VNG vindt het voorgestelde model ongeschikt om in te voeren. De historische verdeling zal langer gehandhaafd moeten worden.

 • Afspraken over ICT bij de Hervorming Langdurige Zorg

  Op 14 november 2014 vond een Bestuurlijk Overleg plaats met het ministerie van VWS en de branches over de ondersteuning door ICT en de noodzakelijke aanpassingen voor de hervorming van de langdurige zorg en de Jeugdwet. Centraal stond het uitgangspunt dat zowel financiers als aanbieders continuïteit van ondersteuning en zorg bieden. Hierbij mogen administratieve en ICT-problemen geen hinder zijn.

 • Vacature Directeur Stichting Federatie Opvang

  Stichting Federatie Opvang, verder te noemen SFO, is een brancheorganisatie die functioneert als dienstverlener voor de vereniging Federatie Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang te Utrecht (VFO). Zij levert dienstverlening op het gebied van belangenbehartiging, brancheondersteuning, informatiemanagement en projecten. VFO bestaat uit 60 zorginstellingen op het gebied van maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. Een aantal leden is ook lid van andere brancheorganisaties. Functieomschrijving Directeur Stichting Federatie Opvang

 • Maatschappelijk Sportcoach: Een Brug Tussen Sport En Opvang

  Federatie Opvang, Stichting Life Goals en Gelderse Sportfederatie werken samen om in de provincie Gelderland de aansluiting tussen verenigingen, opvanginstellingen en welzijn, te verbeteren. Dit gebeurt ondermeer door een gezamenlijk project waarbinnen zogenaamde maatschappelijk sportcoaches worden opgeleid. Deze zijn afkomstig uit zowel de sportwereld als de opvang en welzijns-wereld. Deze week ontvingen de eerste coaches van Gelderland hun diploma. De opleiding wordt verder doorontwikkeld om te zorgen dat deze nog beter aansluit voor opvangprofessionals in het coachen van cliënten richting sport en dat verenigingen beter voorbereid zijn om mensen als lid te verwelkomen. Provincie Gelderland steunt het driejarig initiatief. Uitgangspunt is, dat dit een brug slaat tussen opvang en sportverenigingen. Dit is reeds in grote steden als Rotterdam, maar ook kleinere plaatsen als Harderwijk succesvol toegepast. Wanneer deze samenwerking succesvol is, wordt een verdere uitrol van samenwerking tussen Opvang, Life Goals en Provinciale Sportraden onderzocht.

  Er zijn voldoende cursusplaatsen : aanmelden via www.stichtinglifegoals.nl
  Vragen ? : k.vanbrunschot@opvang.nl

 • Tweede Kamer overlegt over opvang mensen zonder papieren

  In een brief aan de Tweede Kamer heeft de Federatie Opvang ervoor gepleit dat het Rijk de winteropvang voor mensen zonder papieren gaat betalen. De Raad van Europa heeft uitgesproken dat er in elk geval bed, bad en brood geregeld moet worden en nu de winter nadert wordt dat urgent. De Christen Unie zal staatssecretaris Teeven in het Algemeen Overleg van 20 november 2014 over Opvang en Terugkeer vragen de winteropvang te ondersteunen.

 • Rapport en Rondetafelgesprek aanpak financiële problemen huisbezitters

  Op 18 november 2014 overhandigde de voorzitter van de NVVK, Joke de Kock, het rapport Brede Aanpak Financiële Problemen Huisbezitters aan staatssecretaris Klijnsma van het ministerie van SZW. De Federatie Opvang werkte mee aan de totstandkoming van het rapport en nam deel aan het Rondetafelgesprek op 18 november.

 • Oudere artikelen
Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.