Nieuws

 • Marktconsultatie en inkoopplan forensische zorg 2017

  In de periode april / mei 2016 heeft ForZo/JJI een marktconsultatie gehouden met het oog op de inkoop forensische zorg 2017. Evenals vorige jaren heeft ook dit jaar weer een behoorlijke groep leden van de Federatie Opvang hieraan meegewerkt. We zijn bijzonder blij met deze deelname, aangezien het de mogelijkheid biedt om vanuit de opvangsector direct invloed uit te oefenen op het inkoopbeleid van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De uitkomsten van deze markconsultatie kunt u vinden op de website van ForZo/JJI .

 • Rechtbank: vraag om opvang of beschermd wonen noodzaakt passend onderzoek gemeente

  De rechtbank in Amsterdam heeft in juni twee uitspraken gedaan bij tussenvonnis, waaruit blijkt dat gemeenten gehouden zijn een medisch adviseur in te schakelen om onderzoek te doen naar de beperkingen in zijn zelfredzaamheid van iemand die opvang of beschermd wonen aanvraagt. De gemeente mag zich niet zonder nader onderzoek en nadere motivering op het standpunt stellen dat een maatwerkvoorziening is verstrekt die een passende bijdrage levert aan het realiseren van een situatie waarin de aanvrager in staat wordt gesteld tot zelfredzaamheid. Omdat het om een tussenvonnis gaat krijgt de gemeente van de rechtbank de ruimte om dit alsnog te onderzoeken.

 • Uitstroom uit wanbetalersregeling zorgpremie mogelijk met hulp gemeente

  De Wet verbetering wanbetalersregeling biedt gemeenten mogelijkheden om bijstandsgerechtigden uit te laten stromen uit het bestuursrechtelijke premieregime. Door samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars kunnen bijstandsgerechtigden die aangemeld zijn bij Zorginstituut Nederland (ZIN) terugkeren naar een normale premiebetaling bij hun zorgverzekeraar. Deze regeling is ingegaan op 12 juli 2016.

 • Aanpassing aanvraagformulier en instructies Basisbankrekening

  Als gevolg van de Common Reporting Standards (CRS) moeten financiële instellingen sinds begin dit jaar vastleggen waar hun klanten fiscaal woonachtig zijn of fiscaal gevestigd zijn. Dit voorschrift is ook doorgevoerd in de documenten die nodig zijn om een basisbankrekening aan te vragen. Op 12 juli 2016 zijn het aangepaste Aanvraagformulier en de Uitvoeringsinstructie van het Convenant Basisbankrekening op www.basisbankrekening.nl gepubliceerd. Ook zijn enkele bijbehorende Q&A’s aan deze website toegevoegd.

 • Kennis en innovatiebehoefte forensische zorg in opvanginstellingen

  Uit een inventarisatie naar de kennis en innovatiebehoefte op het gebied van forensische zorg in opvanginstellingen blijkt dat het ontwikkelen van kennis over een veilig leefklimaat en het vinden van een juiste balans tussen beveiliging en beheersing versus het geven van eigen verantwoordelijkheid en begeleiding, het hoogst scoort. Deskundigheidsbevordering voor het bieden van gespecialiseerde zorg aan mensen met een complexe zorgvraag (LVB, verslaving, agressie) scoorde als tweede prioriteit.

 • Recidive plegers strafbare feiten blijft dalen

  Minder criminele mensen plegen opnieuw een strafbaar feit binnen twee jaar na een straf. Het percentage recidivisten dat binnen twee jaar na een straf opnieuw in de fout gaat is in tien jaar tijd afgenomen. De afname is het grootst onder daders die in de gevangenis hebben gezeten. Van de volwassenen die in 2012 een gevangenis verlieten, kwam 47 procent binnen twee jaar weer met justitie in aanraking. Tien jaar daarvoor dat dat nog 55 procent. Door deze trend komen er steeds minder mensen in de gevangenis. Dat blijkt uit onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC).

 • Oudere artikelen
Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.