Nieuws

 • Prestatieladder Socialer Ondernemen

  Met het keurmerk Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) maakt een bedrijf zichtbaar (bijvoorbeeld bij inkoop en aanbesteding) wat de bijdrage is aan de werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie.De PSO is een meetinstrument. Het doel is om via toepassing van de PSO meer mensen duurzaam aan het werk te krijgen. Bedrijven met een PSO-erkenning dragen meer dan gemiddeld bij aan de werkgelegenheid van kwetsbare groepen. Start Foundation geeft 20 vouchers van 1000 euro weg aan bedrijven die zich PSO laten certificeren.

 • Nieuwe handreiking huisverbod beschikbaar

  Wanneer kan een huisverbod opgelegd worden? Wat is een goede aanpak? Welke partijen spelen een rol bij het opleggen van een dergelijk verbod? Dat staat in de nieuwe publicatie De Wet tijdelijk huisverbod, Een handreiking voor gemeenten en professionals. Bij het huisverbod wordt de pleger van huiselijk geweld tijdelijk de toegang tot de woning ontzegd. Zo ontstaat een afkoelperiode waarbij alle betrokkenen hulp krijgen. Het huisverbod kan worden ingezet bij huiselijk geweld, maar ook bij ernstige vermoedens van (kinder)mishandeling.

 • Tweede NIEUWSBRIEF over 3e Wereldconferentie Vrouwenopvang

  Vandaag is de tweede nieuwsbrief over de 3e Wereldconferentie Vrouwenopvang verstuurd naar meer dan 7000 mailadressen over de hele wereld.

 • Goedkeuring Verdrag Raad van Europa in aanpak van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld

  Het voorstel van rijkswet tot goedkeuring van het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Istanbul verdrag) is in juni aangenomen door de Eerste Kamer. Het verdrag vormt een belangrijke bijdrage in de strijd tegen geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. Goedkeuring van het verdrag is gevraagd voor het gehele Koninkrijk.

 • Kansen voor diplomaloze jongeren in Rotterdam

  Als het diplomaloze jongeren van Rotterdam-Zuid niet zelf lukt om aan een baan te komen, moet die baan naar ze toe komen, dat is het idee achter de nieuwe invulling van het onderwijs in Rotterdam. Ongeschoolde jongeren gaan op het Startcollege van Albeda en Zadkine leren werknemer te zijn bij één van de 12 bedrijven die banen beschikbaar stellen. Volgend jaar is er plek voor tachtig leerlingen, uiteindelijk moeten dat er 300 worden. Deze nieuwe aanpak wordt door het Arbeidsmarklab met onderzoek begeleid.

 • Aan de slag met prestatieafspraken woningcorporaties

  Aedes, branchevereniging van de woningcorporaties, heeft een Handreiking Prestatieafspraken gemaakt. Elke gemeente moet een Woonvisie gaan opstellen en afspraken maken met corporaties en huurdersverenigingen over de opgaven qua volkshuisvesting. Onderdeel daarvan zijn de afspraken voor het huisvesten van bijzondere doelgroepen zoals opvang- en ggz cliënten. Omdat leden van de FO vaak ook huurder zijn van woningen van corporaties, is het belangrijk mee te praten over de invulling van prestatie afspraken.

 • Oudere artikelen
Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.