Nieuws

 • Themabijeenkomst Bereik In De Wijk

  Themabijeenkomst G4 “Bereik in de Wijk” vindt plaats op 4 december in theater Korzo in Den Haag, van 12.00 tot 17.30 uur. De initiatiefnemers hebben een informatief en afwisselend programma opgesteld waarin zowel relevante landelijke ontwikkelingen als plaatselijke innovatieve initiatieven worden belicht.
  Het programma is nog niet volgeboekt. Voor alle leden van de Federatie Opvang in de "G4" (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) is er de mogelijkheid om zich alsnog op te geven voor deze bijeenkomst.

  U kunt zich opgeven bij Patricia van der Hoek, bestuurssecretaris van St. Anton Constandse.

  p.v.d.hoek@stichtingantonconstandse.nl
  Telefoonnummer: 070 - 321 02 14

 • Deelname Implementatietraject Veerkracht Voor De Maatschappelijke Opvang

  Op 10 november jl. is Veerkracht voor de Maatschappelijke Opvang gepresenteerd. Veerkracht gaat uit van de verantwoordelijkheid van de maatschappelijke opvang om verantwoorde zorg voor kinderen te realiseren. De methodiek biedt een kader voor methodisch werken met kinderen die met hun ouder(s) in de maatschappelijke opvang terechtkomen. Aanvullend op Herstelwerk en andere krachtgerichte benaderingen reikt Veerkracht handvatten en werkprincipes aan om oog te hebben en te houden voor kinderen en hun veiligheid, welzijn en ontwikkeling te bevorderen. Deze methodiek is nu beschikbaar voor implementatie in alle MO-instellingen.

 • Groot probleem voor dakloze mensen om in te schrijven bij gemeente

  Op 27 november overlegt de Tweede Kamer met minister Plasterk van Binnenlandse Zaken over de Basisregistratie Personen (het vroegere GBA). Dakloze mensen die niet meer ingeschreven staan, hebben in de praktijk de grootste moeite om zich weer bij een gemeente in te schrijven en leiden een bestaan als 'spookburger'. De Federatie Opvang vraagt in een brief aan de vaste Kamercommissie om een oplossing voor dit probleem.

 • Grote zorgen om kostendelersnorm WWB voor mensen in begeleid wonen

  De Tweede Kamer overlegt deze week over de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De Federatie Opvang vraagt aandacht voor de problemen die in 2015 kunnen ontstaan voor mensen in begeleid wonen projecten. Mensen die een huis delen en een WWB uitkering hebben kunnen sterk in inkomen dalen waardoor wonen in een woonvoorziening niet langer mogelijk is.

 • VNG: Historische verdeling budget beschermd wonen voorlopig handhaven

  De VNG heeft advies uitgebracht aan staatssecretaris van Rijn over de verdeelsleutel in de WMO 2015 voor het budget Beschermd Wonen. De VNG vindt het voorgestelde model ongeschikt om in te voeren. De historische verdeling zal langer gehandhaafd moeten worden.

 • Afspraken over ICT bij de Hervorming Langdurige Zorg

  Op 14 november 2014 vond een Bestuurlijk Overleg plaats met het ministerie van VWS en de branches over de ondersteuning door ICT en de noodzakelijke aanpassingen voor de hervorming van de langdurige zorg en de Jeugdwet. Centraal stond het uitgangspunt dat zowel financiers als aanbieders continuïteit van ondersteuning en zorg bieden. Hierbij mogen administratieve en ICT-problemen geen hinder zijn.

 • Oudere artikelen
Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.