Nieuws

 • Overeenkomst voor veiligheid en kwaliteit in de forensische zorg

  Minister Dekker (Rechtsbescherming) en vertegenwoordigers van GGZ Nederland (mede namens de RIBW Alliantie), Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en Federatie Opvang hebben vrijdag 13 juli de meerjarenovereenkomst Forensische Zorg getekend. In deze overeenkomst staan afspraken om de werkdruk te verlagen en de veiligheid te vergroten. Er is in totaal 28,5 miljoen euro extra beschikbaar.

 • Social Inclusion Games Nederland 2018. Doen jullie al mee? Inschrijven kan nog, NU ook voor een dag!

  In Enschede worden dit jaar voor de tweede keer de “Social Inclusion Games” gehouden van 29 juli tot en met 24 augustus in het Diekman stadion in Enschede. In 2010 had Nederland de eerste editie van dit vanuit Denemarken overgenomen concept. De Social Inclusion Games is voor mensen die zorg ontvangen van instanties die zich inzetten voor dak- of thuislozen, voor mensen die beschermd wonen of ondersteuning ontvangen van zorgorganisaties, verspreid over heel Europa.
  De SIGN heeft ook een gevarieerd randprogramma voor begeleiders, maatschappelijk werkers, beleidsmedewerkers, vrijwilligers, bestuurders, politici en ambtenaren die werkzaam zijn op het sociale domein.

 • Werkagenda i-sociaal domein 2018-2019 gepubliceerd

  In opdracht van de Stuurgroep i-Sociaal Domein is, voor het verder terugdringen van administratieve lasten in de Wmo en Jeugd, een werkagenda voor de korte termijn ontwikkeld. Doorontwikkeling van de bestaande standaarden is een proces van analyseren, wijzigen en implementeren. Administratieve lasten door onduidelijkheden van inrichtingsafspraken of verschillen bij gemeenten en/of aanbieders is aanleiding om de standaarden te wijzigen.

 • Samenwerkingsovereenkomst COA en Federatie Opvang

  Vandaag hebben de Federatie Opvang en het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) een samenwerkingsovereenkomst getekend. Met deze samenwerking bundelen beide organisaties de krachten om oplossingen te bieden voor de maatschappelijke vraagstukken waar we voor staan.

 • Bewaartermijn Wmo 2015

  De Federatie Opvang heeft antwoord ontvangen van het Ministerie van VWS over bewaartermijnen voor persoonsgegevens met betrekking tot de Wmo 2015. Het betreft de interpretatie van artikel van de Wmo 2015. Voor de bewaartermijn is aangesloten bij de bepalingen inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst zoals vastgelegd in artikel 7:454, derde lid van het Burgerlijk Wetboek. De termijn inzake bewaren in de Wmo 2015 komt daarmee overeen met de bewaartermijn waaraan bijvoorbeeld aanbieders in de gezondheidszorg zich dienen te houden.

 • Open sportdag voor Amsterdammers uit de maatschappelijke opvang

  Negentig jaar geleden, op 28 juli 1928, ontwaakte het Olympische vuur tijdens de Olympische Spelen van Amsterdam. Op 28 juli 2018 zal het vuur nogmaals worden ontstoken tijdens Life Goals Festival Amsterdam 2018. Een groots opgezette open sportdag waar mensen uit de maatschappelijke opvang uit heel Nederland, kwetsbare Amsterdammers en Amsterdamse inwoners kunnen ervaren hoe het is om te sporten in Olympische sferen.

 • Oudere artikelen
Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.