Nieuws

 • Jongerenpanel Opvang: aanmelden kan nog!

  Het Fonds Kinderpostzegels en de Federatie Opvang richten een jongerenpanel op. Eerder ontvingen leden hierover een bericht. Een aantal leden heeft actief gezocht met resultaat. Dank voor die inzet. Via veel jongeren en begeleiders hebben we teruggekregen dat de tijd tussen werving en start van de bijeenkomst erg kort was. Ook geven jongeren en begeleiders aan het reizen een drempel te vinden voor een eerste bijeenkomst. Omdat we alle jongeren die willen deelnemen daar de kans voor willen geven, hebben we ervoor gekozen om in de zomerperiode eerst individueel kennis te maken met jongeren. Jongeren kunnen zichzelf dus nog aanmelden! In de bijlage de aangepaste informatie. De projectleider, zal zelf contact met de jongeren opnemen.

 • Bevestiging onderhandelaars- akkoord cao FCB

  De MOgroep, Jeugdzorg Nederland en Brancheorganisatie Kinderopvang hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt voor de cao FCB met FNV Zorg en Welzijn en CNV Zorg en Welzijn. Het resultaat is een cao voor de looptijd van twee jaar (2016 en 2017) waarbij de premie is vastgesteld op 0,086 % van de loonsom per jaar voor het basispakket en variabel pakket (tijdens ALV ‘Pluspakket’ genoemd). Bijgaand treft u het onderhandelaarsakkoord aan. Nieuw in de cao is de mogelijkheid om naast een A-premie ook een B-premie vast te stellen. Dit zorgt voor de gewenste flexibiliteit: mocht een branche in de toekomst tijdelijk extra willen investeren, dan kan dat via de invulling van een B-premie, na vaststelling door de achterban.

 • Nieuwsbrief 3e Wereldconferentie Vrouwenopvang

  De eerste nieuwsbrief over de 3e Wereldconferentie Vrouwenopvang is deze week verstuurd. Lees alles over de laatste ontwikkelingen van deze conferentie.
  Voor de online versie: Klik hier

 • Nieuwe calls Kwaliteitsprogramma Forensische Zorg uitgezet

  Per 26 juni is door het programma KFZ (kwaliteit forensische zorg) een nieuwe callronde uitgezet in het forensische zorgveld. Alle informatie hierover, zoals de callteksten en de procedure, is te vinden op de website. Instellingen die een inkoopcontract hebben met DForZo, kunnen tot 21-08-2015 een projectvoorstel indienen n.a.v. deze calls. Onderzoeksinstituten en universiteiten kunnen ook een projectvoorstel indienen, zolang een instelling zoals hierboven omschreven hoofdindiener is.

 • Urgentie voor slachtoffers van huiselijk geweld

  Per vandaag, 1 juli 2015, moeten alle gemeenten in Nederland urgentie verlenen aan slachtoffers van huiselijk geweld die in de opvang verblijven.

 • Informatievoorziening in voortgangsrapportage HLZ

  Op 25 juni 2015 heeft staatssecretaris van Rijn, de voortgangsrapportage Hervorming Langdurige Zorg aangeboden aan de Tweede Kamer. Deze zal volgens planning op 9 september 2015 worden behandeld in de Tweede Kamer tijdens het Algemeen Overleg over de decentralisaties WMO/WLZ. Eén van de punten van aandacht vormt de informatievoorziening en de vermindering van de administratieve lasten. Het terugdringen van onnodige administratieve lasten vormt één van de prioriteiten van de staatssecretaris.

 • Oudere artikelen
Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.