Nieuws

 • Nieuwsuur maakt reportage over opvang dakloze gezinnen in hotels

  Nieuwsuur heeft op 22 april 2017 een reportage uitgezonden over dakloze gezinnen met kinderen die langere tijd op een kamer in een hotel worden ondergebracht omdat er geen woning of opvang beschikbaar is. De Kinderombudsman van Amsterdam maakte eind vorig jaar bekend dat het aantal dakloze gezinnen dat bij haar aanklopte, blijft toenemen.

 • NVR en FO samen voor De Nieuwe Toekomst

  Start vervolgproject DNT voor een veilige toekomst van vrouwen die slachtoffer zijn geweest van huiselijk geweld.
  De Nieuwe Toekomst gaat door als landelijk project! De Nieuwe Toekomst biedt vrouwen die huiselijk geweld hebben meegemaakt ondersteuning in het opbouwen van een nieuwe toekomst, zonder geweld. Doel van het landelijk project is dat vrouwenorganisaties, vrouwenopvang en gemeenten met elkaar samenwerken om zoveel mogelijk vrouwen deze ondersteuning te bieden.

 • Corporaties gaan bouwen voor doorstroom opvang en beschermd wonen

  De ledenvergadering van Aedes, koepelorganisatie van woningcorporaties, stemde vandaag in met de Woonagenda 2017-2021. Een van de ambities is om circa 34.000 woningen per jaar bouwen; twee keer zoveel als woningcorporaties in 2015 bouwden. Komende kabinetsperiode stromen 10.000 personen vanuit beschermd wonen of maatschappelijke opvang door naar huisvesting in wijken. Corporaties zetten zich daar samen met de VNG en de Federatie Opvang voor in. Voorwaarde is dat zorg en begeleiding goed georganiseerd zijn door partners in de wijk.

 • Nieuwe gemeentelijke regio’s opvang en beschermd wonen

  Alle gemeenten hebben aan de VNG laten weten in welk regionaal verband zij vanaf 2020 maatschappelijke opvang en beschermd wonen willen uitvoeren. Veel gemeenten hebben ervoor gekozen om de samenwerking in de huidige centrumgemeenteregio voort te zetten. Veranderingen zijn er vooral in Limburg en in de regio Apeldoorn en Ede. De VNG heeft een nieuwe regiokaart laten maken.

 • Financiering van zorginstellingen

  Zorginstellingen zijn voor hun financiering sterk afhankelijk van een beperkt aantal Nederlandse banken. Om de financierbaarheid van de zorgsector ook in de toekomst zeker te stellen, is een breder aanbod van financiering noodzakelijk. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft daarom een notitie geschreven met vijf aanbevelingen om zorginstellingen ook in de toekomst financierbaar te houden.

 • Geslaagde ledenbijeenkomst forensische zorg

  Op 11 april 2017 organiseerde de Federatie Opvang een bijeenkomst voor leden over de forensische zorg. Aan de orde kwamen onder meer een nieuw convenant tussen het Ministerie van Veiligheid & Justitie en de zorgbranches, een structurele monitor om een beeld te krijgen van de in- door en uitstroom van forensische cliënten, de sanctie-uitvoering, de dienstverlening van het EFP en de forensische zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking.

 • Oudere artikelen
Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.