Nieuws

 • Factsheet HLZ: wat gebeurt er met de intramurale geestelijke gezondheidszorg?

  Het ministerie van VWS maakte een Factsheet over de situatie van mensen met een intramurale indicatie voor ggz zorg (zzp ggz B of C).
  Volwassenen (18+) burgers met een indicatie ZZP-ggz-B of ZZP-ggz-C zijn voor de langdurige intramurale GGz verdeeld in drie groepen:
  1. Krijgt een cliënt intramurale zorg gericht op behandeling en herstel? Dan vallen zijn zorg en ondersteuning vanaf 1 januari 2015 onder de Zorgverzekeringswet (Zvw).
  2. Krijgt een cliënt intramurale zorg gericht op begeleiding en wonen? Met andere woorden: woont de cliënt beschermd? Dan krijgt vanaf 1 januari 2015 de gemeente de regie over zijn zorg en ondersteuning. Dit valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015).
  3. De intramurale zorg voor de meest kwetsbare ggz-cliënten valt vanaf 1 januari 2015 onder de Wet langdurige zorg (Wlz).

  In de factsheet staat puntsgewijs per groep hoe straks de toegang, het overgangsrecht, de eigen bijdrage en de mogelijkheden van een persoonsgebonden budget (pgb) geregeld zijn. Lees hier de factsheet: Factsheet_HLZ_GGZ_072014.pdf

 • Financiering van verpleging en persoonlijke verzorging in 2015 voor MO en RIBW cliënten

  Op 24 juni 2014 heeft de Federatie Opvang een ledenbijeenkomst van de Federatie Opvang gehouden over de transities, waarbij de nadruk lag op kwesties rond de Wet Langdurige Zorg en de Zorgverzekeringswet. Daar kwam ook de vraag aan de orde hoe het 2015 geregeld zal zijn voor verpleging (VP) en persoonlijke verzorging (PV).

 • Zomerspecial Blik op de Wmo

  Lees hier de Zomerspecial van de nieuwsbrief Blik op de WMO van de Federatie Opvang, ter inspiratie voor uw plannen voor 2015. In de hectiek van de decentralisaties kan het lastig zijn om de inhoudelijke kansen van de nieuwe WMO voor ogen te houden. De Federatie Opvang vroeg daarom drie bestuurders van instellingen voor maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en beschermd wonen naar hun kijk op de decentralisatie en de transities.

 • Vacature voor Senior Beleidsadviseur vrouwenopvang

  Bij de Federatie Opvang hebben we nu een vacature voor de functie van Senior Beleidsadviseur met aandachtsgebied aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties / vrouwenopvang. Deze vacature is ontstaan doordat een collega een andere baan heeft gevonden. Voor de volledige tekst van de vacature en de wijze waarop men kan solliciteren; zie vacature.

 • Veilig Thuis nieuwe naam voor AMHK

  Op 1 januari 2015 worden de Steunpunten Huiselijk Geweld (SHG) en de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) samen gevoegd. Om de samenvoeging een naam te geven werd als werktitel tot nu tot AMHK gebruikt dat staat voor Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling. Nu is de beslissing genomen voor de nieuwe naam van het samengevoegde meldpunt: Veilig Thuis.

 • Project ‘De Nieuwe Toekomst’ kan van start

  Het project ‘De Nieuwe Toekomst’ richt zich op participatie en economische zelfstandigheid van vrouwen die slachtoffer zijn geweest van huiselijk geweld. De Federatie Opvang voert het project uit samen met de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR). Deze week heeft het ministerie van OCW laten weten de subsidie voor het project te willen toekennen.

 • Oudere artikelen
Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.