Nieuws

 • Presentatie Veerkracht voor de maatschappelijke opvang op 10 november 2014

  De Federatie Opvang heeft in samenwerking met maatschappelijke opvanginstellingen Veerkracht ontwikkeld, een methodiek waarmee passende opvang en begeleiding aan de kinderen gegeven kan worden. In de methodiek staan de veerkracht en flexibiliteit van het kind en de rol van de ouders/verzorgers centraal. Veerkracht draagt bij aan een goede samenwerking met onderwijs, kinderopvang, gezondheidszorg en jeugdzorg.

  Op maandag 10 november wordt deze methodiek gepresenteerd en kunnen maatschappelijke opvanginstellingen zich laten informeren over de mogelijkheden om met deze methodiek te gaan werken.

 • Oprichter Housing First spreekt op congres Academische Werkplaats Opvang en Herstel

  Op 13 november a.s. organiseert de Academische Werkplaats Opvang & Herstel een congres in Arnhem. Gastspreker is dr. Sam Tsemberis (USA) die directeur is van Pathways to Housing en grondlegger van Housing First. Housing First is een succesvolle aanpak die dakloze mensen (ook met ernstige psychiatrische aandoeningen) eerst een woning biedt en daarnaast intensieve, integrale ondersteuning bij hun verdere herstel. Housing First is ook in Nederland in steeds meer gemeenten in opmars.

 • Cliënten van opvanginstellingen elkaars toeslagpartner voor Belastingdienst?

  In toenemende mate ontvangt de Federatie Opvang klachten van opvanginstellingen over de situatie dat cliënten die in dezelfde opvangvoorziening verblijven, als elkaars toeslagpartner voor belastingtoeslagen worden aangemerkt door de Belastingdienst. De FO wil graag van alle instellingen die hiermee te maken hebben, voorbeelden ontvangen. Bij voorkeur emailen aan r.beers@opvang.nl. Aan een oplossing wordt gewerkt.

 • Canon Vrouwenopvang gepubliceerd

  De Canon Vrouwenopvang biedt in vijfentwintig vensters een overzicht van 175 jaar geschiedenis van Vrouwenopvang in Nederland. De canon is op 14 oktober 2014 in Amsterdam gelanceerd op het symposium ter gelegenheid van Veertig jaar Blijf van m'n lijf 1974-2014. Het symposium werd georganiseerd door de Blijf Groep en Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis.

 • Koopkrachttegemoetkoming 2014 voor mensen met laag inkomen

  In 2014 kunnen mensen met een laag inkomen een eenmalig financieel extraatje krijgen. Te verwachten is dat ook cliënten van instellingen voor maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en beschermd of begeleid wonen daartoe behoren. Of zij in aanmerking komen kunnen zij nagaan op de speciale website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 • Uitkomst Algemeen Overleg Kindermishandeling/GIA 15 oktober 2014

  In het Algemeen Overleg op 15 oktober jl. heeft Kamerlid Vera Bergkamp, ook naar aanleiding van de brief van de Federatie Opvang aan de vaste Kamercommissie, aan staatssecretaris van Rijn gevraagd of de landelijke functie en toegang van de vrouwenopvang in gevaar komt door de invoering van de nieuwe verdeelsleutel voor de financiele middelen voor de vrouwenopvang en aanpak huiselijk geweld.

 • Oudere artikelen
Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.