Nieuws

 • Nederland scoort heel slecht in EU op betaalbaarheid huisvesting

  Op 21 maart 2017 presenteerde FEANTSA de tweede Housing Exclusion Index aan het Europese Parlement. De Index is gebaseerd op statistische gegevens uit alle EU landen. De Housing Exclusion Index laat zien dat huisvesting steeds meer buiten het bereik van arme burgers valt. Dakloosheid neemt (behalve in Finland) in alle EU landen toe. Voor Nederland valt op dat het bij de vier sterk dalende landen op de ranglijst staat. De oorzaak hiervan is het feit dat inmiddels 15% van de gehele bevolking een te groot deel van het inkomen aan huisvesting kwijt is. Van de mensen met een minimum inkomen is meer dan de helft teveel geld kwijt aan huisvesting.

 • iWmo en iJw ontwikkelingen

  Op 16 maart 2017 heeft de bijeenkomst voor de referentiegroep iWmo en iJw plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst, georganiseerd door het Zorginstituut Nederland (hierna ZInl), gingen zorgaanbieders, branches, gemeenten en andere ketenpartijen met elkaar in gesprek om nieuwe i standaarden te ontwikkelen.

 • SER Rapport: aanpak kinderarmoede in Nederland faalt

  Het beleid voor de bestrijding van kinderarmoede is niet effectief en moet op de schop, aldus de SER in het advies Opgroeien in armoede aan het aankomende kabinet. Ondanks inspanningen van verschillende organisaties is de kinderarmoede in Nederland structureel. Nederland onderscheidt zich hiermee van andere landen, die het wel lukt om de kinderarmoede terug te dringen. In 2014 leefden in Nederland 378.00 kinderen in armoede. Opvallend hierbij is dat een groot deel (219.000) van deze kinderen leeft in een gezin waarvan tenminste één van de ouders werk heeft.

 • Meer huurders langdurig in financiële problemen

  Voor steeds meer huurders is het moeilijk om elke maand de huur en andere kosten voor levensonderhoud op te brengen. Van de 384.000 huurders die in 2012 moeite hadden om hun maandelijkse woonlasten en de kosten van het levensonderhoud te betalen, had ongeveer de helft 3 jaar later nog steeds een betaalrisico. Dit concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in de verkenning Inkomensdynamiek en de betaalbaarheid van het wonen.

 • Nieuwe inzichten in armoedebestrijding

  Op 21 maart 2017 besteedde het NOS Journaal aandacht aan een nieuwe aanpak voor schuldhulp die vanuit de VS naar Nederland is gehaald. Dr. Nadja Jungmann (lector HU) is een van de drijvende krachten achter het inzetten van deze methodiek. Ze werkt daarin samen met Peter Wesdorp (onderzoeker) en dr. Irene Jonker van de Impuls Academie (Radboud UMC). De inzichten uit de wetenschap over de werking van het brein, worden ingezet om succes te behalen bij het terugdringen en bestrijden van armoede.

 • VNG start Vraagbaak Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang

  De VNG biedt vanaf half maart gemeenten een vraagbaak en advies op maat bij de (door)ontwikkeling van de regionale samenwerking en de regionale plannen beschermd wonen en maatschappelijke opvang. De Helpdesk Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang ondersteunt (regionale) projectleiders voor opvang en beschermd wonen om per 2020 invulling te geven aan een regionale visie en -samenwerking met een lokale financiering.

 • Oudere artikelen
Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.