Nieuws

 • Federatie Opvang feliciteert SMO met de prijs voor de Bredase Sportsurprise

  De “Sportsurprise” van Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o (SMO) is verkozen tot “Beste sportinitiatief van het jaar 2013/2014”. Sportwethouder Bernie van den Berg en Ben Pruijn (adjunct-directeur) van SMO Breda e.o. namen de prijs in ontvangst tijdens het congres van de Vereniging Sport en Gemeenten in Eindhoven. Met Sportsurprise worden dak- en thuislozen via sportverenigingen de kans op volwaardige deelname aan de maatschappij geboden.
  Een heel mooi resultaat !Naast Breda waren de gemeenten Amersfoort en Gorinchem genomineerd. Meer informatie over deze competitie: Klik hier

 • Teeven spreekt waardering uit over resultaten Safe Return

  Staatsecretaris van Veiligheid en Justitie, Fred Teeven, heeft vandaag op het eindcongres van Safe Return de eindproducten in ontvangst genomen: de methodiek Safe Future en het Safe Return Field Research. Teeven spreekt daarop zijn waardering uit over de resultaten van het project. De bestrijding van mensenhandel is voor hem een topprioriteit. Internationale samenwerking is daarbij essentieel. Hij vindt het belangrijk dat slachtoffers een realistisch beeld krijgen van hun toekomst, met de focus op zelfstandigheid in plaats van afhankelijkheid.
  Door vanaf het begin van het hulpverleningstraject al met hen te spreken over hun toekomst, kunnen zij – als volwassen mensen – weloverwogen keuzes maken over hun verdere leven.
  Deze elementen zijn allemaal goed verwerkt in de krachtgerichte methodiek Safe Future.
  De methodiek is nu voor iedereen beschikbaar: klik hier
  Het rapport van het Safe Return Field Research is te lezen: klik hier
  Daarnaast zijn de filmpje over de partners in Nigeria en Bulgarije nu voor iedereen te zien:
  Nigeria: klik hier
  Bulgarije: klik hier

 • Opvang maakt terugkeer bespreekbaar

  Safe Future methodiek maakt veilige terugkeer naar het land van herkomst bespreekbaar met ruim 400 buitenlandse slachtoffers van mensenhandel en huiselijk geweld
  De Federatie Opvang heeft samen met partners binnen het Safe Return project een methodiek ontwikkeld voor het bespreekbaar maken van terugkeer naar het land van herkomst met buitenlandse slachtoffers van mensenhandel en slachtoffers huiselijk geweld. De Federatie Opvang is de branche organisatie van de vrouwenopvang, maatschappelijke opvang en beschermd wonen. De lid-instellingen van de Federatie Opvang bieden onder andere opvang en hulp aan slachtoffers van mensenhandel en slachtoffers van huiselijk geweld; een deel daarvan heeft een niet-Nederlandse afkomst.

 • Langer thuis wonen. Meer passende huisvesting nodig voor MO en GGZ cliënten.

  Op 24 september a.s overlegt de Tweede Kamer met staatssecretaris van Rijn en minister Blok over het advies ' Langer thuis wonen'. Dat advies gaat over de opgave om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Het advies besteedt helaas weinig aandacht aan cliënten met ggz en MO problematiek. De Federatie Opvang, GGZ Nederland en de RIBW Alliantie vragen in bijgaande brief aandacht voor maatregelen om deze groepen te kunnen laten wonen.Brief_GGZ_Nederland_-_AO_Langer_zelfstandig_wonen.pdf

 • Decentralisaties
  19 sep 2014

  Decentralisaties

  De decentralisaties van de AWBZ zorg naar de WMO, de Wet Langdurige zorg, de Jeugdzorg en de Zorgverzekeringswet zijn onderwerpen waar de FO ook bijzonder bij betrokken is. Vanaf 1-1-2015 is hoogstwaarschijnlijk de AWBZ niet meer van toepassing. Natuurlijk leeft er ook bij leden van de Federatie Opvang de grote zorg of de gemeenten, maar ook de andere betrokken partijen, op tijd klaar zullen zijn.

 • Forensische zorg
  19 sep 2014

  Forensische zorg

  Op het terrein van de forensische zorg heeft het Ministerie van Veiligheid en Justitie een forse bezuinigingstaakstelling. De kosten zullen dalen van € 789 mln. in 2014 naar € 712 mln. in 2018.(onderdeel Masterplan DJI) Dat zal worden gerealiseerd door het sluiten van TBS klinieken en de verschuiving van zwaardere naar lichtere zorg.

 • Oudere artikelen
Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.