Nieuws

 • Bewaartermijnen en de AVG

  Federatie Opvang heeft diverse vragen ontvangen over bewaartermijnen in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hier vindt u in grote lijnen informatie over de bewaartermijnen en de AVG.

 • Tweede Kamer debatteert over aanbesteden

  Op 24 mei 2018 debatteert de Tweede kamer over het onderwerp aanbesteden. Veel aanbieders van zorg en ondersteuning hebben te maken met aanbestedingsprocedures. Federatie Opvang heeft daarom, samen met RIBW Alliantie, een brief gestuurd naar de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat.

 • Jaarverantwoording en Wtzi toelatingen

  Het CIBG (agentschap van VWS) heeft op 1 mei een nieuwsbulletin uitgebracht over de jaarverantwoording en de Wtzi toelatingen. Dit bulletin is interessant voor zorgaanbieders die jaarlijks het jaardocument maatschappelijke verantwoording moeten publiceren.

 • AVG-Helpdesk voor Zorg en Welzijn van start

  De AVG-Helpdesk voor Zorg en Welzijn is ontstaan vanuit de samenwerking tussen koepelorganisaties en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming en gaat per 25 mei in.
  De helpdesk is bedoeld voor medewerkers in het sociaal domein die vragen hebben over privacy in het algemeen en de AVG.

 • Nieuwe telefoonlijn Hear my Voice biedt luisterend oor bij huiselijk geweld

  Slachtoffers van huiselijk geweld uit heel Nederland kunnen vanaf vandaag in gesprek met lotgenoten die zelf slachtoffer zijn geweest van huiselijk geweld. Via het gratis telefoonnummer 0800 – 3200032 of 0800 – MYVOICE kunnen zij hun verhaal delen. De telefoonlijn Hear my Voice is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur.

 • Tweede Kamer debatteert over preventiebeleid en verslavingszorg

  Op 17 mei 2018 spreekt de commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede Kamer over preventiebeleid en verslavingszorg. De commissie ontving ter voorbereiding op dit algemene overleg een brief van Federatie Opvang en RIBW Alliantie. Federatie Opvang en RIBW Alliantie sluiten zich graag aan bij de preventie initiatieven van het ministerie.

 • Oudere artikelen
Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.