Nieuws

 • Tweede Kamer overlegt over geweld in afhankelijkheidsrelaties

  Op 9 februari 2016 overlegt de Tweede Kamer met staatssecretaris van Rijn van VWS en minister van der Steur van V&J ov er geweld in afhankelijkheidsrelaties. In een brief aan de vaste Kamercommissie heeft de Federatie Opvang aandacht gevraagd voor de uitvoering van het verdrag van Istanbul, de gevolgen van de bezuinigingen op vrouwenopvang, de te lange verblijfduur in de opvang vanwege gebrek aan woningen en het karakter van de opvang als voorziening in de Wmo.

 • Toekomst beschermd wonen en opvang: bijeenkomsten cliëntenraden

  Hoe zorgen we ervoor dat iedereen die te maken heeft met psychische kwetsbaarheid in de samenleving kan wonen en meedoen? Samen met de VNG en Aandacht voor Iedereen organiseert het Landelijk Platform GGz zes bijeenkomsten in het land voor cliënten- en familieraden uit de ggz en maatschappelijke opvang, cliënten- en familieorganisaties en wmo-raden over dit thema. De aftrap is op donderdag 11 februari in Deventer, afsluiting op dinsdag 8 maart in Middelburg.

 • Website Informatievoorziening Sociaal domein voor Gemeenten en Zorgaanbieder

  Het Programma Informatievoorziening Sociaal Domein voor Gemeenten en Zorgaanbieder heeft nu een eigen website (http://i-sociaaldomein.nl). In dit programma werken zes brancheorganisaties (Actiz, BTN, VGN, GGZ Nederland, Federatie Opvang en Jeugdzorg Nederland) en de VNG samen om administratieve lasten terug te brengen door werkprocessen en administratie bij zorg en ondersteuning te vereenvoudigen.

 • Housing First in Vlaanderen: na één jaar 100% succes

  Uit de tussentijdse evaluatie van Housing First in Vlaanderen blijkt dat één jaar na de start van de Housing First aanpak, 100% van de bewoners (voormalige dakloze mensen met psychische en/of verslavingsproblematiek) nog steeds stabiel woont. Deze doelgroep is dus wel degelijk in staat om een woning te behouden. Ten tweede blijkt Housing First effectiever als antwoord op langdurige dakloosheid, dan bijvoorbeeld nachtopvang. De derde conclusie is dat 33% van de bevraagde dakloze personen een uitkering heeft die gelinkt is aan de mutualiteit of aan een handicap. Dit wil zeggen dat er personen met een fysieke of mentale beperking op straat leven, terwijl ze aangepaste hulp nodig hebben.

 • Kindermishandeling, het heeft invloed op alles

  Het kinderrechtencollectief presenteert vandaag het boek 'het heeft invloed op alles' over de lange termijn gevolgen van een onveilige jeugd.
  Om inzicht te geven in de wereld van 119.000 kinderen die jaarlijks worden mishandeld, delen zeven jongeren hun jeugdervaringen en de langetermijngevolgen die zie hiervan ondervinden.

 • Regionale bijeenkomsten voor financiële afsluiting sociaal domein 2015 (februari en maart)

  Voor de financiële afwikkeling van 2015 voor de Wmo en de Jeugdwet doen zich diverse problemen voor. In vier regiobijeenkomsten worden concrete opties en handelingsperspectieven besproken voor financiële directeuren, controllers, HEADS's van zowel aanbieders als gemeenten. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor financiële directeuren, controllers, HEAD’s van zowel aanbieders als gemeenten.

 • Oudere artikelen
Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.