Nieuws

 • Masterclass Zorgvastgoed: Huisvesting in de nieuwe werkelijkheid

  Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg organiseert samen met brancheorganisaties ActiZ, GGZ-Nederland (mede namens RIBW Alliantie en Federatie Opvang) en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) op maandag 25 september 2017 de eerste masterclass "Huisvesting in de nieuwe werkelijkheid".

 • ‘Regeren is omzien naar kwetsbare burgers’

  Een Prinsjesdag zonder regering is een beetje als een vitrine zonder winkel. Er zijn al wat zaken naar buiten gekomen, maar een echte koersbepaling laat op zich wachten. Nu het economisch beter gaat is het van groot belang dat juist de kwetsbare groepen in ons land daarvan de positieve gevolgen ondervinden. Maar gaat dat ook gebeuren? De Federatie Opvang stelt deze vraag namens al zijn leden. Het tekort aan woningen voor mensen die moeten uitstromen uit de Opvang, Beschermd wonen en GGZ klinieken is nijpend. 10.000 extra woningen zijn nodig - met de noodzakelijke begeleiding en zorg. Slachtoffers van huiselijk geweld dienen de urgentie krijgen waar ze recht op hebben. Voor ggz cliënten moet de toegang tot de Wet Langdurige Zorg geregeld worden.

 • Kandidaten gezocht voor Project ILZe

  Het ministerie van VWS is bezig met het project ILZe (Informatie Langdurige Zorg). Burgers en professionals hebben goede, betrouwbare, begrijpelijke en vindbare informatie nodig over de langdurige zorg. Project ILZe analyseert welke informatie cliënten nodig hebben en brengt samenhang aan tussen bestaande websites over langdurige zorg. Het gaat dan met name om informatie over beleid, wet- en regelgeving.

 • Congres Divosa begrijpt de essentie van armoede

  Onder de titel Eigen Schuld? organiseerde Divosa afgelopen vrijdag 15 september een congres over schulden en armoede. Het congres werd georganiseerd door HOEZO. Daarmee werd de titel compleet …Eigen Schuld? HOEZO! Het congres bestond uit een breed programma met lezingen, een politiek café met Kamerleden en workshops. De complexiteit en ontoegankelijkheid van het systeem en de problemen van burgers, schaamte, schaarste en het idee van eigen schuld, stonden hierbij centraal. Van bestuurders (Erik Dannenberg, voorzitter Divosa) tot onderzoekers (Will Tiemeijer van de WRR) en ervaringsdeskundige (Satcha Maduro-Valies) stelden zich kritisch op ten opzichte van het bestaande systeem. Allen vroegen om meer aandacht voor kwetsbare burgers en overstegen daarmee de opvatting van “eigen schuld”. Zelfredzaamheid blijkt voor grote groepen burgers een idee-fixe in onze “verwarrende“ samenleving. Federatie Opvang verzorgde ook een workshop “De betrekkelijkheid van financiële zelfredzaamheid”.

 • Nieuw landelijk accountantsprotocol en model productieverantwoording Wmo en Jeugdwet beschikbaar

  Voor het boekjaar 2017 is het landelijk Accountantsprotocol en het Model Productieverantwoording Wmo en Jeugdwet beschikbaar. De publicaties zijn geplaatst op de website van het programma i-Sociaal Domein, een samenwerking tussen gemeenten en zorgaanbieders.

 • Belangstelling voor informatiebijeenkomst over de inkoop van forensische zorg 2018 was groot

  Op 7 september 2017 vond in Utrecht een informatiebijeenkomst over de inkoop van forensische zorg plaats. De belangstelling voor deze bijeenkomst van het Ministerie van Veiligheid en Justitie was groot. Ook waren diverse leden van de Federatie Opvang aanwezig.

 • Oudere artikelen
Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.