Nieuws

 • Federatie Opvang positief over Verdrag van de Raad van Europa

  De Federatie Opvang is, zeer te spreken over het feit dat Nederland het Raad van Europa-verdrag inzake geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld zal ratificeren, zowel vanuit nationaal als internationaal perspectief. Het verdrag vormt een instrument dat kan bijdragen aan een effectieve aanpak op niveau van wetgeving, beleid en uitvoering.

 • Raad Financiële Verhoudingen adviseert negatief over verdeelmodel Wmo - Beschermd Wonen

  De Raad voor de Financiële Verhoudingen stelt vast dat het objectief verdeelmodel voor de circa 3.5 miljard euro voor de nieuwe taken die alle gemeenten moeten uitvoeren voor dit moment het best haalbare is, maar onvoldoende robuust voor het opvangen van toekomstige ontwikkelingen. De herverdeeleffecten zijn voldoende objectief verklaarbaar en verdedigbaar. Wel vindt de Raad dat de verdeling na drie jaar, als de nieuwe taken zich hebben kunnen uitkristalliseren, opnieuw moet worden bezien.De Raad adviseert om het voorgestelde verdeelmodel voor centrumgemeenten (beschermd wonen) niet in te voeren, omdat het onvoldoende tegemoet komt aan de kosten van deze gemeenten. Het leidt tot onrechtvaardige herverdeeleffecten waarop gemeenten nauwelijks kunnen inspelen.

 • Informatie over de inloopfunctie GGZ in de Wmo 2015

  Vanwege de vele vragen aan de branches en het Transitiebureau over de inloopfunctie GGZ, heeft het ministerie van VWS een beknopte factsheet opgesteld over dit onderwerp.De inloopfunctie GGZ (op dit moment onderdeel van de AWBZ) is een laagdrempelige voorziening voor mensen met psychische problemen. In 2011 is in opdracht van VWS onderzoek gedaan naar de inloopfunctie GGZ. Informatie over activiteiten, cliënten en spreiding van de inloopfunctie GGZ is daarin verzameld. De factsheet geeft gemeenten, aanbieders en cliëntenorganisaties een handvat bij de gesprekken over het continueren van deze voorziening in de Wmo 2015.

 • Vernieuwd Regelhulp klaar voor veranderingen zorg

  Op 17 oktober is een compleet vernieuwde versie van www.regelhulp.nl gelanceerd, de online wegwijzer van de overheid voor iedereen die zoekt naar zorg en ondersteuning. Wensen van gebruikers én de veranderingen in de zorg hebben er toe geleid om Regelhulp te vernieuwen en verder te vereenvoudigen. Het uiterlijk van de site is veranderd, de gebruiksvriendelijkheid is toegenomen, de technische mogelijkheden zijn uitgebreid en de aansluitmogelijkheden voor gemeenten zijn verbeterd. Het nieuwe Regelhulp is uitgebreid getest door de doelgroep.

 • Samenwerking RTL4 en Stichting Het Vergeten Kind

  Ter ere van het 25-jarige jubileum van RTL in Nederland gaat het multimediabedrijf een grootschalige en intensieve samenwerking aan met de Stichting Het Vergeten Kind, de stichting die zich inzet voor 32.000 kwetsbare kinderen die niet thuis kunnen wonen omdat ze misbruikt, mishandeld, verwaarloosd, verstoten of gevlucht zijn. RTL grijpt het feestelijke moment aan om iets terug te doen voor Nederland en laat dromen van tientallen vergeten kinderen in vervulling gaan tijdens een twee uur durende live-show op maandag 27 oktober vanuit de ‘RTL Late Night’-studio, gepresenteerd door Humberto Tan.

 • Presentatie Veerkracht voor de maatschappelijke opvang op 10 november 2014

  De Federatie Opvang heeft in samenwerking met maatschappelijke opvanginstellingen Veerkracht ontwikkeld, een methodiek waarmee passende opvang en begeleiding aan de kinderen gegeven kan worden. In de methodiek staan de veerkracht en flexibiliteit van het kind en de rol van de ouders/verzorgers centraal. Veerkracht draagt bij aan een goede samenwerking met onderwijs, kinderopvang, gezondheidszorg en jeugdzorg.

  Op maandag 10 november wordt deze methodiek gepresenteerd en kunnen maatschappelijke opvanginstellingen zich laten informeren over de mogelijkheden om met deze methodiek te gaan werken.

 • Oudere artikelen
Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.