Nieuws

 • Tweede NIEUWSBRIEF over 3e Wereldconferentie Vrouwenopvang

  Vandaag is de tweede nieuwsbrief over de 3e Wereldconferentie Vrouwenopvang verstuurd naar meer dan 7000 mailadressen over de hele wereld.

 • Goedkeuring Verdrag Raad van Europa in aanpak van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld

  Het voorstel van rijkswet tot goedkeuring van het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Istanbul verdrag) is in juni aangenomen door de Eerste Kamer. Het verdrag vormt een belangrijke bijdrage in de strijd tegen geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. Goedkeuring van het verdrag is gevraagd voor het gehele Koninkrijk.

 • Kansen voor diplomaloze jongeren in Rotterdam

  Als het diplomaloze jongeren van Rotterdam-Zuid niet zelf lukt om aan een baan te komen, moet die baan naar ze toe komen, dat is het idee achter de nieuwe invulling van het onderwijs in Rotterdam. Ongeschoolde jongeren gaan op het Startcollege van Albeda en Zadkine leren werknemer te zijn bij één van de 12 bedrijven die banen beschikbaar stellen. Volgend jaar is er plek voor tachtig leerlingen, uiteindelijk moeten dat er 300 worden. Deze nieuwe aanpak wordt door het Arbeidsmarklab met onderzoek begeleid.

 • Aan de slag met prestatieafspraken woningcorporaties

  Aedes, branchevereniging van de woningcorporaties, heeft een Handreiking Prestatieafspraken gemaakt. Elke gemeente moet een Woonvisie gaan opstellen en afspraken maken met corporaties en huurdersverenigingen over de opgaven qua volkshuisvesting. Onderdeel daarvan zijn de afspraken voor het huisvesten van bijzondere doelgroepen zoals opvang- en ggz cliënten. Omdat leden van de FO vaak ook huurder zijn van woningen van corporaties, is het belangrijk mee te praten over de invulling van prestatie afspraken.

 • Grote problemen door herverdeling middelen begeleiding maatschappelijke opvang

  Jan Laurier, voorzitter van de Federatie Opvang, heeft vandaag een brief gezonden aan staatssecretaris van Rijn over de aangekondigde herverdeling van middelen voor begeleiding van cliënten met psychiatrische problemen in de maatschappelijke opvang. In 2016 dreigt opnieuw een verschuiving van geld waardoor zorg aan mensen in begeleid-wonen moet worden afgebouwd. De FO vraagt de staatssecretaris om een onderzoek in te stellen naar een beter verdeelmodel, aangepast aan de nieuwe taken in de Wmo. Inmiddels stelde Vera Bergkamp (D'66) Kamervragen.

 • Wie betaalt wat? Stroomschema onverzekerden

  Het komt regelmatig voor, dat cliënten van opvanginstellingen (nog) niet verzekerd zijn voor medische zorg of onder een bijzondere regeling vallen. Het betreft dan bijvoorbeeld ongedocumenteerde mensen of mensen met een onzekere verblijfstitel. GGZ Nederland maakte een schema (en stelt dit ook ter beschikking van opvanginstellingen) dat kan helpen bij de vraag waar de rekening voor geleverde medische zorg hoort te liggen.

 • Oudere artikelen
Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.