Nieuws

 • Geen wachtlijsten bij vrouwenopvang

  De vrouwenopvang heeft vrijwel geen wachtlijsten. Dit blijkt uit de resultaten van de eerste monitor in- door en uitstroom van de vrouwenopvang over 2015. Als vrouwen zich  in een acute of levensbedreigende situatie bevinden wordt direct een oplossing gezocht. In de eigen instelling of bij een collega instelling in een ander deel van het land. De meeste cliënten worden binnen drie dagen tot een week  geholpen. De meeste cliënten worden binnen de eigen regio geholpen. Ongeveer 2000 mensen (dit is inclusief de kinderen) krijgen een opvangplek in een andere stad.  De monitor in- door en uitstroom vrouwenopvang wordt op 8 december gepresenteerd op het congres Veilig Verder te Utrecht.

 • Model-bestuursverklaring voor verantwoording intermediaire verhuur in gebruik

  Minister Blok van Wonen en Rijksdienst heeft eind 2015 aangegeven dat bij toewijzing van woonruimte met een huurprijs onder de liberalisatiegrens (DAEB-woningen) geen inkomenstoets is vereist, als deze door intermediair verhurende (maatschappelijke opvang) instellingen worden gebruikt voor opvang van cliënten. De intermediair verhurende instelling mag het gebruik van deze woningen voor opvang aan corporaties verantwoorden via een bestuursverklaring. Als en zolang sprake is van opvang is ook geen inkomenstoetsing en verantwoording voor de passenheidsnorm voor de huurtoeslag vereist.

 • Reactie Federatie Opvang op onderzoek vrouwenopvang Heemskerk

  De Blijf Groep is sinds eind augustus 2015 geconfronteerd met beschuldigingen van ernstige misstanden door twee bewoonsters en een ex-bewoonster van de locatie IJmond, communicatief bijgestaan door de directeur van Femmes for Freedom.  De beschuldigingen waren aanleiding voor twee onderzoeken. Het eerste onderzoek resulteerde in het rapport Perspektief. Het tweede onderzoek, waarvoor de gemeente Haarlem opdracht gaf aan het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING), is nu ook afgerond.

 • Bijeenkomst 20 december ‘Van Meedoen naar Participatie’, bent u al aangemeld?

  Voor de mini conferentie op 20 december lopen de aanmeldingen snel op! U kunt zich nog inschrijven. Wat is de participatie eigenlijk die we voorstaan? Hoe kijken we naar de toekomst als het gaat om kwetsbare groepen in Nederland? Wat is ervoor nodig om te participeren en welke visies en nieuwe ideeën zijn er om dit verder vorm te geven? In een breed programma willen we directeuren en medewerkers van instellingen inspireren.

 • Aanvragen GGZ-B profiel na drie jaar verblijf in ggz (Zvw)

  Cliënten met een psychische stoornis hebben geen toegang tot de Wlz. Voor één groep geldt een uitzondering: wanneer een cliënt drie jaar in een instelling verblijft in verband met geneeskundige GGZ, betaald vanuit de Zorgverzekeringswet, wordt het verblijf met de behandeling na het derde jaar betaald uit de Wlz (art 3.2.2 Wlz). Vanaf 15 november kunnen aanvragen voor cliënten bij wie de driejaarstermijn voor behandeling gericht op intramurale GGZ in de Zvw is verstreken bij het CIZ worden ingediend. Hiervoor heeft het CIZ een aparte aanvraagprocedure ontwikkeld.

 • Kansen op werk en wonen nodig voor kwetsbare jongeren

  De Tweede Kamer behandelt in de week van 5 december 2016 de begroting van het ministerie van SZW. De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en de Federatie Opvang vragen de Kamer in een brief om kansen voor de kwetsbare groep jongeren met een verstandelijke beperking. Sommigen van hen kunnen nu nog rekenen op steun van ouders, maar andere 18-jarigen staan er alleen voor. Integrale hulp gericht op werk, inkomen en huisvesting is nodig.

 • Oudere artikelen
Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.