Nieuws

 • Aandacht voor opvang en ggz in Tweede Kamer

  Op 21 januari 2015 overlegde de Tweede Kamer met minister Schippers over de stand van zaken in de ggz. De Federatie Opvang zond daarvoor een brief aan de vaste Kamer commissie voor VWS. De Kamerleden hadden veel aandacht voor de gevolgen van de te snelle afbouw van bedden in de ggz.

 • Eerste evaluatie methodiek Veerkracht van start

  In 2012 is de landelijke implementatie van start gegaan van Veerkracht, het methodisch kader voor het werken met kinderen in de vrouwenopvang. De ontwikkeling en implementatie van Veerkracht betekent een belangrijke stap naar structurele aandacht voor kinderen in de vrouwenopvang en het realiseren van adequate zorg voor deze kwetsbare groep. De Federatie Opvang en VanMontfoort vinden het belangrijk het verloop van de implementatie en de ervaringen met Veerkracht te volgen. Daarom hebben zij gezamenlijk het initiatief genomen tot een evaluatieonderzoek. Onderzoekers van VanMontfoort gaan het onderzoek uitvoeren in opdracht van de Federatie Opvang.

 • Directeurendag instellingen vrouwenopvang 13 februari 2015

  Op 13 februari 2015 organiseert Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, in opdracht van Federatie Opvang een deskundigheidsbevorderingsdag voor directeuren van de verschillende vrouwenopvang organisaties in Nederland. Deze dag begint om 9.30 uur en eindigt om ca 16.30 uur. Tijdens de ochtend zal een expertmeeting door Atria worden verzorgd.

 • Koningin Maxima Bij Uitreiking “Kind Centraal” Award

  Hare Majesteit Koningin Máxima is dinsdagmorgen 3 februari aanwezig bij de uitreiking van de ‘Kind Centraal’ award van Stichting Het Vergeten Kind aan Kompaan en De Bocht. De ‘Kind Centraal’ award wordt uitgereikt tijdens de Week van Het Vergeten Kind. In deze Week vraagt de stichting aandacht voor ‘vergeten kinderen’ in opvangcentra. De prijs gaat ieder jaar naar een opvanglocatie, initiatief, groep, persoon of fondsenwervende activiteit die zich inzet voor deze kinderen.

 • Ondersteuningsbijeenkomst Implementatie Veerkracht MO Op 29 Januari 2015

  De Federatie Opvang organiseert samen met VanMontfoort ondersteuning bij de implementatie van Veerkracht MO in de vorm van trainingen en ondersteuningsbijeenkomsten. Inmiddels hebben zich een 20-tal enthousiaste trainers voor de training Train de Trainer opgegeven. De trainingen zijn gestart op 19 en 22 januari 2015.

 • Extra Ondersteuningsbijeenkomst Sportimpuls Op 11 Februari 2015

  Op woensdag 10 en 17 december jl. zijn er twee succesvolle voorlichtingsbijeenkomsten over de Sportimpuls georganiseerd. Ben Moonen (Moonensportenleisure) heeft een presentatie gegeven over wat er gedaan moet worden om subsidie te krijgen waarbij niet alleen de sportactiviteiten, maar ook de personele inzet en de nodige training van het personeel kan worden meegefinancierd. Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet er samengewerkt worden met een sportaanbieder.
  Zoals jullie weten, moeten de aanvragen in het eerste kwartaal van 2015 ingediend worden. De deadline is 5 april 2015.

 • Oudere artikelen
Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.