Nieuws

 • Mensen met verward gedrag verdienen een plan

  Er is veel te doen over mensen met verward gedrag. Het gaat om een diverse groep mensen, van ouderen die langer thuis wonen en te maken krijgen met dementie tot mensen met een beperking of psychische aandoening die niet meer in een instelling, maar in de wijk gaan wonen. Veel van deze mensen doen een beroep op de sociale huurvoorraad. Een genuanceerde discussie en zoektocht naar goede interventies hoe mensen stabiel en veilig in de wijk kunnen wonen is nodig.

 • Raadsleden stellen vragen over rechtpositie clienten vrouwenopvang

  Het rapport van de Nationale Ombudsman over de rechtspositie van cliënten in de vrouwenopvang heeft in meerdere gemeenten geleid tot het stellen van vragen aan de wethouder. In onder meer Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Groningen, Den Bosch, Breda en Haarlem stelden raadsleden van verschillende partijen kritische vragen.

 • Meer aandacht nodig voor veiligheid in opvang en begeleid wonen

  Onderzoek naar de incidentenregistratie bij 19 organisaties die lid zijn van de Federatie Opvang en de RIBW Alliantie heeft laten zien dat er een sterke toename is van het aantal geregistreerde incidenten. De grootste stijging heeft plaats gevonden binnen de maatschappelijke opvang en de ambulante ondersteuning, waar het aantal gemelde incidenten verdubbelde tussen 2012 en 2016.

 • Jaarverslag 2016 Federatie Opvang

  De Algemene Ledenvergadering van de Federatie Opvang stelde eind juni het jaarverslag 2016 vast. Op de voor de leden belangrijkste dossiers, zoals beschermd wonen en de aanpak van huiselijk geweld is veel bereikt. De FO was aan veel overlegtafels aanwezig en heeft goede hoop in 2017 meer resultaten te boeken. Het belang van de forensische zorg voor de sector neemt gestaag toe. Steeds meer leden sluiten zelf of via een collega instelling een contract met Justitie.

 • Amsterdam doet onderzoek naar dak- en thuisloze LHBTI-jongeren

  In opdracht van de gemeente Amsterdam en het Amsterdamse Bestuurlijk Overleg Zwerfjongeren gaat Movisie de problematiek van Nederlandse LHBTI-jongeren die dak- en thuisloos zijn onderzoeken. LHBTI staat voor lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender en intersekse. Uniek aan dit onderzoek is dat een deel van de onderzoekers voorheen zelf dak- en thuisloos was.

 • Visie gemeenten op wonen voor ‘spoedzoekers’ ontbreekt nog

  Het Expertisecentrum Flexwonen deed onderzoek naar de woonvisies van de 100 grootste gemeenten in Nederland en een steekproef van de kleinere. Opvallende conclusie is dat de meeste gemeenten zich in hun woonvisie nog niet bewust lijken van de behoefte aan snel toegankelijke, betaalbare woonruimte. Flexwonen is een begrip dat nog nauwelijks voorkomt. Ook de doelgroepen die behoefte hebben aan die woonvormen zijn nog niet goed in beeld. Toch berekende het expertisecentrum dat er in heel Nederland bij zo’n 1,5 miljoen kleine huishoudens vraag naar is.

 • Oudere artikelen
Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.