Nieuws

 • Nog een aantal plaatsen beschikbaar voor de Startbijeenkomst Actieprogramma Weer Thuis! op 29 juni

  Onder begeleiding van dagvoorzitter Hester van Buren, bestuurder bij Rochdale en bestuurslid van Aedes, praten we over oplossingen rondom de uitstroom uit de maatschappelijke opvang en de locaties van beschermd wonen naar een passende zelfstandige woning met de juiste ondersteuning. Inloop is vanaf 09.30 uur, om 10.00 uur start het programma tot 12.30 uur. We sluiten af met een gezamenlijke lunch.

 • Beschermd wonen en begeleiding voor forensische clienten

  Donderdag 22 juni 2017 spreekt de Tweede Kamer met staatssecretaris Klaas Dijkhoff over de forensische zorg en tbs. Onder meer de continuïteit van zorg is een belangrijk agendapunt op de agenda. De Federatie Opvang schreef met de RIBW Alliantie een brief over de noodzaak om aansluitende ketens te organiseren voor wonen, veiligheid en zorg. Het plan om forensische zorg Europees te gaan aanbesteden vinden we geen goed idee.

 • Betaalbare huizen nu voor betere “communities” morgen

  Van 13 tot 21 juni 2017 vindt in Amsterdam het eerste Internationale Social Housing Festival plaats. Gedurende een week wordt stilgestaan bij de problemen en kansen die de woningmarkt biedt. Hierbij worden vanzelfsprekend ook veel best practices gepresenteerd. FEANTSA en Housing Europe organiseerden een seminar over Housing First, waaraan de Federatie Opvang en Discus van HVOQuerido hebben meegewerkt.

 • Handreiking: Ondersteuning jongeren bij leren en werken

  Op de website van Samenvoordeklant is een handreiking ‘ondersteuning jongeren bij leren en werken’ gepubliceerd. De aanleiding voor het opstellen van deze handreiking was een brief van de ministers Asscher en Bussemaker aan de Tweede Kamer over de Aanpak Jeugdwerkloosheid. Daarin was toegezegd te inventariseren welke beleidsaanpassingen nodig zijn om te komen tot een sluitend vangnet voor jongeren zonder startkwalificatie. Hiertoe zijn knelpunten geïnventariseerd die gemeenten ervaren bij het op weg helpen van deze jongeren naar leren, werken of een combinatie daarvan.

 • Symposium Continuïteit van zorg, tot hier … en nu verder

  De afgelopen periode informeerden we u regelmatig over het programma ‘Continuïteit van zorg’ waar ook de Federatie Opvang bij betrokken is. Het programma loopt per 1 juli aanstaande af, maar alle betrokken partijen zijn het er over eens dat er nog veel werk moet worden verzet om de continuïteit van zorg ook voor alle (ex) forensische cliënten te kunnen bieden. Het slotsymposium op 14 juni 2017 in Zwolle was bedoeld om de bereikte resultaten te presenteren, maar vooral ook om alle betrokkenen enthousiast te maken om verder te gaan met het onderwerp continuïteit van zorg.

 • Tweede Kamer debat over armoede en schuldenbeleid

  Op 21 juni 2017 spreekt de Tweede Kamer met staatssecretaris Klijnsma over armoede en schuldenbeleid. De Federatie Opvang heeft de vaste Kamercommissie in een brief om aandacht gevraagd voor het wetsvoorstel vereenvoudiging beslagvrije voet, armoede van kinderen die met een ouder in een opvanghuis verblijven, dakloze jongeren met schulden, onbedoeld effect van het Beslagregister en het rapport Mensenrechten in Nederland: armoede, sociale uitsluiting en mensenrechten.

 • Oudere artikelen
Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.