Nieuws

 • Subsidiemogelijkheid voor De Nieuwe Toekomst

  Het ministerie van OCW heeft een nieuwe subsidieregeling voor 2017 die een goede mogelijkheid biedt om een lokaal project van De Nieuwe Toekomst te starten met 50% financiering van OCW. De Nieuwe Toekomst is gericht op participatie en economische zelfstandigheid van vrouwen die huiselijk geweld mee hebben gemaakt. Economische zelfstandigheid is een goede beschermende factor tegen herhaling van geweld en werkt dus preventief in het kader van aanpak van huiselijk geweld.

 • ‘Jongeren buiten beeld: achter de cijfers’

  In Nederland hebben 135.000 jongeren tussen de 15 en 27 jaar geen werk, opleiding of uitkering, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Circa 66.000 van deze jongeren zijn "buiten beeld". Hoe komt dit en wat valt er aan te doen? Uit dezelfde cijfers van het CBS blijkt dat een grote groep jongeren concrete ondersteuning nodig heeft om de draad, met een perspectief op werk en een regulier bestaan, niet kwijt te raken. Dit literatuuronderzoek biedt een overzicht van de redenen waarom jongeren buiten beeld raken en welke oplossingsrichtingen er zijn.

 • Blauwe envelop Belastingdienst blijft voor niet zelfredzame mensen

  De blauwe envelop van de Belastingdienst blijft bestaan voor burgers die zelf niet in staat zijn hun digitale post te bekijken en voor wie iemand anders machtigen om de digitale post te bekijken, ook geen oplossing is. Als een burger voor een papieren kopie van digitale berichten in aanmerking wil komen, kan hij bellen met de Helpdesk Digitale Post (0800 – 2358352). Een maatschappelijk dienstverlener kan een burger ook aanmelden - dit in het geval het zelf bellen naar de Helpdesk voor de burger te lastig is.

 • Overzicht recente onderzoeken in de opvang

  Een overzicht van recent gestarte en lopende onderzoeken op het gebied van oggz en maatschappelijke opvang, vindt u op de website van Impuls Onderzoekscentrum Maatschappelijke Zorg. Onder meer is gestart met het Aanjaagprogramma Housing First, een vervolgmeting in Amsterdam van het Cohortonderzoek onder dakloze mensen (die nu sinds 2011 gevolgd worden) en een project om de uitkomsten van een begeleidingstraject met een cliënt te kunnen monitoren en evalueren.

 • Kamervragen over huiselijk geweld

  Tweede Kamerlid Vera Bergkamp (D'66) stelde voorafgaande aan het Algemeen Overleg GIA (15 september 2016) vragen over de aanpak van huiselijk geweld. In de antwoorden heeft staatssecretaris van Rijn onder meer aandacht voor het toezicht op het werk van Veilig Thuis, de mogelijkheden tot ggz behandeling voor slachtoffers die een trauma hebben opgelopen en de mogelijkheden tot geheimhouding van de verblijfplaats van een slachtoffer.

 • Aanpassen overeenkomst met gemeente tijdens looptijd

  Als uw gemeente een overeenkomst voor Wmo- of Jeugdhulp tijdens de looptijd wil aanpassen, moet u rekening houden met de aanbestedingsregels. De publicatie 'Wijzigen van Europese contracten en subsidies' biedt gemeenten hierover informatie. Een tussentijdse aanpassing kan nodig zijn voor het toepassen van de standaardartikelen voor uitvoeringsvarianten in zorgcontracten Wmo of Jeugdhulp. De nieuwe publicatie beschrijft de mogelijkheden en de beperkingen waar gemeenten bij een tussentijdse wijziging rekening mee moeten houden.

 • Oudere artikelen
Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.