Nieuws

 • Wat vinden dakloze mensen van de activeringsaanpak Zwolle Actief?

  Wat vinden dakloze mensen van de activeringsaanpak van Zwolle Actief? Dit was het belangrijkste onderdeel van het evaluatieonderzoek naar Zwolle Actief dat onderzoekers van het Verwey-Jonker instituut in de maanden maart tot en met mei 2017 hebben uitgevoerd. Dit rapport omvat het verslag van drie jaar activerende coaching door Zwolle Actief. Zelfvertrouwen, werkervaring en een betere toekomst springen er uit als resultaten die deelnemers het belangrijkst vinden.

 • Onderzoek naar effectiviteit Streetcornerwork

  In Amsterdam is een driejarig onderzoek van start gegaan naar de bijdrage van de straathoekwerkmethodiek op jongeren en volwassenen in kwetsbare situaties en hun omgeving. De methodiek zal ook volledig worden beschreven. De organisatie Streetcornerwork Amsterdam is de enige organisatie die vanaf de introductie van het straathoekwerk in Nederland (jaren ’60), het straathoekwerk voor jongeren en volwassenen in de oorspronkelijke vorm aanbiedt. Streetcornerwork is gefuseerd met De Volksbond, stichting voor opvang en beschermd wonen.

 • Eerste nieuwsbrief ‘Weer Thuis’ is uit!

  De eerste nieuwsbrief is verschenen van Weer Thuis!, het actieprogramma van VNG, Aedes, Leger des Heils en Federatie Opvang, mede namens de Ribw Alliantie en GGZ Nederland, om mensen uit de maatschappelijke opvang of beschermd wonen te laten doorstromen naar een zelfstandige woning met voldoende begeleiding. Met de regio’s Assen, Den Haag, Eindhoven, Groningen, Haarlem, Hoekse Waard, Nijmegen en Venray is het programma van start gegaan. Deze nieuwsbrief informeert over de voortgang en deelt praktijkkennis.

 • Meedoendag gaat in 2017 niet door

  Helaas gaat Meedoendag dit jaar niet door. Zes jaar achtereen organiseerde Federatie Opvang een Meedoendag op Papendal. Vorig jaar werd de financiering al problematisch door het afnemen van de subsidie van het ministerie van VWS. Dankzij bijdragen van partners als GGZ Nederland, ABN-AMRO, DHL Freight en een samenwerking met Life Goals en Crowdfunding, werd deze dag alsnog mogelijk gemaakt in 2016.

 • Blijvende aandacht voor forensische en intensieve zorg

  Op 22 juni 2017 werd het programma Continuïteit van Zorg afgesloten met een bestuurlijke conferentie in Rotterdam. Het Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond tekende voor de organisatie. Diverse betrokken bestuurders en aanbieders uit de Rotterdamse regio en daarbuiten kwamen bijeen om te bezien wat het programma heeft opgeleverd en welke uitdagingen er liggen voor de toekomst. Op de website van Continuïteit van Zorg staat een online magazine over deze conferentie.

 • Werken sociale diensten en jeugdhulp samen voor 18-18+?

  De Inspectie SZW heeft onderzoek gedaan naar de samenwerking tussen sociale diensten (Dienst Werk en Inkomen), jeugdhulp en gemeentelijke afdelingen voor jongeren die 18 jaar worden en de jeugdhulp verlaten. Twee derde van de gemeenten heeft geen beleidsplannen en werkinstructies om aansluitende hulp te regelen. In een kwart van de gemeenten is er in de praktijk geen samenwerking met andere gemeentelijke afdelingen zoals jeugdhulp, Wmo, onderwijs of schuldhulpverlening.

 • Oudere artikelen
Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.