Nieuws

 • Kwintes lanceert jewoontzelf.nl voor huurders

  Op 18 januari lanceerde stichting Kwintes jewoontzelf.nl tijdens de bijeenkomst ‘Weer thuis’ van Platform 31. Als je gaat verhuizen naar een eigen woning, moet je heel wat zaken regelen. Kwintes ontwikkelde voor iedereen die gaat verhuizen jewoontzelf.nl. Met jewoontzelf.nl kan iedereen gebruik maken van zelftesten, checklisten en informatie over wonen, huren en verhuizen.

 • De succesfactoren van het Actieprogramma Weer Thuis!

  Het actieprogramma Weer Thuis! brengt bestuurders van gemeenten, corporaties en zorgpartijen met elkaar aan tafel waar dat voorheen niet gebeurde. Dat was een van de punten die eruit sprong tijdens de bijeenkomst op 18 januari 2018. Bestuurders van de acht deelnemende regio’s zeggen dit erg te waarderen. Alle regio’s komen dit jaar met een convenant waarin zij structurele afspraken maken over uitstroom uit opvang en beschermd wonen in hun regio. Dat presenteerde Erwin van Leeuwen, projectleider Weer Thuis! tijdens de bijeenkomst die samen met Platform31 werd georganiseerd.

 • Onderzoek naar opvattingen over partnergeweld geeft zorgelijk beeld

  Het onderzoek 'Welk geweld telt? Opvattingen van Nederlanders over partnergeweld' levert voor het eerst inzicht in hoe Nederlanders aankijken tegen geweld tussen (ex-)partners. Ruim 3.000 Nederlanders zijn gevraagd hoe zij denken over omvang en aard van partnergeweld, maatschappelijke spreiding en morele aspecten. Het onderzoek is uitgevoerd door Atria en Blijf Groep in samenwerking met onderzoeksbureau Motivaction.

 • Rekenkamer: Gemeente Den Haag biedt dakloze mensen onvoldoende passende hulp

  De gemeente Den Haag biedt te weinig hulp ten opzichte van het aantal daklozen dat zich in Den Haag hiervoor meldt. Dit rapporteert de Haagse Rekenkamer. Bovendien is de hulp die wordt aangeboden onvoldoende toegespitst op de uiteenlopende vaak complexe problemen van dakloze mensen. Daarnaast heeft de gemeente nauwelijks zicht en grip op de hulp die zorgaanbieders in opdracht van de gemeente uitvoeren. Zo stuurt de gemeente te weinig op het bieden van definitieve oplossingen voor daklozen. Ook heeft de wijze waarop de gemeente de hulp van zorgaanbieders financiert, een negatieve invloed op de doelmatigheid en doeltreffendheid van de hulp.

 • Plannen staatssecretaris Blokhuis voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen

  In de voortgangsrapportage Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen schrijft staatssecretaris Paul Blokhuis welke prioriteiten hij heeft voor de komende vier jaar. Het gaat dan om de uitvoering van het advies van de commissie Dannenberg, het regelen van de toegang tot de Wet Langdurige Zorg voor ggz clienten en structurele monitoring van (het aantal) dakloze mensen en mensen in beschermd wonen. De landelijk toegang tot de opvang moet absoluut verbeterd worden.

 • Online trainingen mensenrechten

  De Raad van Europa heeft een online trainingsprogramma over mensenrechten voor juridische professionals.

 • Oudere artikelen
Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.