Nieuws

 • Succesvolle Masterclass Nieuwe Wegen

  In het kader van het programma “Nieuwe wegen GGZ en Opvang” is op 14 september de 2e masterclass gehouden. Het was een goed bezochte bijeenkomst met vertegenwoordigers van instellingen, ervaringsdeskundigen, gemeenten, de betrokken branches en andere belangstellenden. Bij het domein overstijgend samenwerken delen de betrokkenen hun inzichten en ervaringen en passen zij methoden en technieken toe die in de praktijk ook werken.

 • “Thuis in de wijk”: onderzoek doorstroom opvang en beschermd wonen

  Recent is verschenen het rapport van Platform 31 over Doorstromers Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. Het onderzoek is in opdracht van VWS verricht. Aanleiding vormden signalen vanuit de Federatie Opvang, RIBW Alliantie en GGZ Nederland over een stokkende doorstroming. Het rapport beschrijft van zeven gemeenten de doorstroom, de relatie met de woningmarkt en relevante randvoorwaarden als begeleiding. Federatie Opvang heeft eerder al aangedrongen op een onderzoek in de lokale/regionale situatie in het gehele land. Gemeenten blijken niet voldoende zicht te hebben op de omvang van het probleem zo wordt gesteld door Platform 31. Er is onvoldoende feitelijke registratie.

 • Zorginstituut Nederland publiceert wachtlijstinformatie op instellingsniveau

  Zorginstituut Nederland publiceert in opdracht van het ministerie van VWS maandelijks wachtlijstinformatie voor de Wet Langdurige Zorg in de vorm van rapportages op landelijk niveau. Die informatie komt binnenkort ook op instellingsniveau beschikbaar.

 • Toezicht in sociaal domein en rol inspecties

  De inspecties Jeugdzorg, Gezondheidszorg, Onderwijs, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Veiligheid en Justitie hebben de afgelopen jaren binnen Samenwerkend Toezicht Jeugd nauw samengewerkt in het toezicht op het jeugddomein. Vanaf 2016 is deze samenwerking geïntensiveerd en verbreed naar het sociaal domein. Hierdoor is Samenwerkend Toezicht Jeugd/Toezicht Sociaal Domein (STJ/TSD) ontstaan en is een nieuw toezichtkader ontwikkeld.

 • Deelname JUMBO-kerstactie 2016; aanmelden vóór 27 september!

  Over drie maanden gaat Nederland weer aan tafel om samen met familie, vrienden en geliefden te genieten van een kerstlunch of kerstdiner. Veel mensen hebben echter weinig te besteden of verkeren in een sociaal isolement. Om deze mensen een hart onder de riem te steken, wil Jumbo Supermarkten hen tijdens de feestdagen een kerstdiner aanbieden. JUMBO slaat hiervoor net als vorig jaar de handen ineen met maatschappelijke organisaties - waaronder Sociaal Werk Nederland, waarvan ook de leden van de Federatie Opvang lid zijn.

 • Opvallende zaken in Miljoenennota

  De Federatie Opvang heeft de punten uit de Miljoenennota, die relevant zijn voor het werk van instellingen voor maatschappelijke en vrouwenopvang en beschermd wonen op een rij gezet. Nieuwe voornemens van de ministeries van VWS, SZW, Financiën, Bzk/Wonen en Veiligheid en Justitie vindt u hier onder.

 • Oudere artikelen
Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.