Nieuws

 • Canon Vrouwenopvang gepubliceerd

  De Canon Vrouwenopvang biedt in vijfentwintig vensters een overzicht van 175 jaar geschiedenis van Vrouwenopvang in Nederland. De canon is op 14 oktober 2014 in Amsterdam gelanceerd op het symposium ter gelegenheid van Veertig jaar Blijf van m'n lijf 1974-2014. Het symposium werd georganiseerd door de Blijf Groep en Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis.

 • Koopkrachttegemoetkoming 2014 voor mensen met laag inkomen

  In 2014 kunnen mensen met een laag inkomen een eenmalig financieel extraatje krijgen. Te verwachten is dat ook cliënten van instellingen voor maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en beschermd of begeleid wonen daartoe behoren. Of zij in aanmerking komen kunnen zij nagaan op de speciale website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 • Uitkomst Algemeen Overleg Kindermishandeling/GIA 15 oktober 2014

  In het Algemeen Overleg op 15 oktober jl. heeft Kamerlid Vera Bergkamp, ook naar aanleiding van de brief van de Federatie Opvang aan de vaste Kamercommissie, aan staatssecretaris van Rijn gevraagd of de landelijke functie en toegang van de vrouwenopvang in gevaar komt door de invoering van de nieuwe verdeelsleutel voor de financiele middelen voor de vrouwenopvang en aanpak huiselijk geweld.

 • Overzicht van alle websites met informatie over nieuw zorgstelsel

  Deze laatste maanden van het jaar 2014 wordt er door diverse partijen die betrokken zijn bij de decentralisaties (zowel voor hervorming langdurige zorg als jeugd-ggz) hard gewerkt om alle belanghebbenden goed te informeren en te voorzien van handige hulpmiddelen om zich goed voor te bereiden op het jaar 2015. Ook GGZ Nederland, de Federatie Opvang en de RIBW Alliantie zijn hierbij betrokken. Zij maakten een overzicht van alle plaatsen waar antwoorden op vragen te vinden zijn.

 • Hoe zit het met de financiering van de kapitaallasten beschermd wonen vanaf 2015?

  Het Ministerie van VWS heeft op de website www.hervorminglangdurigezorg.nl het volgende gepubliceerd over de kapitaallasten voor beschermd wonen:

  ”Gemeenten krijgen het budget ggz-C 2015. Hierin zit ongeveer 50% van de normatieve huisvestingscomponent (NHC). Dat percentage loopt de komende jaren op, tot 100% vanaf 2018. Het budget voor gemeenten stijgt de komende jaren dus nog. Instellingen die ggz-C leveren, hebben bij de invoering van de NHC-methodiek een garantie gekregen. Namelijk dat de vergoeding voor kapitaallasten op basis van oude regelingen geleidelijk wordt afgebouwd. Deze toezegging geldt tot en met 2017. Dat betekent dat deze verplichting van de rijksoverheid gewoon blijft bestaan. Daarom wordt het budget hiervoor niet overgeheveld naar gemeenten.”

 • Wet- en regelgeving werkt belemmerend voor bieden informele opvang

  In Friesland is een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheid van informele opvang bij dakloosheid. Het gaat om opvang door familie of bekenden. Uit het onderzoek blijkt dat veel meer mensen dan verwacht werd, bereid zijn om directe hulp te bieden. Het onderzoek zet bevorderende en belemmerende factoren voor informele opvang op een rij. Illustratief is de uitspraak van een deelnemer aan het onderzoek: “Mijn buren kunnen mij geen opvang bieden want dan raken ze hun huurtoeslag kwijt”.

 • Oudere artikelen
Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.