Nieuws

 • “Vrouwenopvang overvol”

  Vandaag bericht de Telegraaf over de vrouwenopvangcentra die te maken hebben met een tekort aan plaatsen voor vrouwen en kinderen die moeten vluchten voor huiselijk geweld. Jaarlijks kloppen zo’n 10.000 vrouwen aan bij de opvang. Daar zijn in totaal 475 plaatsen beschikbaar bij 20 organisaties.

 • “Meer aandacht nodig voor vrouwenopvang.”              Werkbezoek Kamerlid Peters bij Moviera

  De vrouwenopvang is vol en er is actie nodig om de door- en uitstroom te verbeteren. Nu verblijven vrouwen en kinderen onnodig lang in de opvang. Maatwerk is vereist, maar om dit te kunnen bieden, moeten alle betrokken instanties beter samenwerken. Moviera en de Federatie Opvang informeren de politiek om aan te sturen op verbetering. Daarom bezocht CDA-kamerlid René Peters op vrijdag 8 december de locatie Oosterbeek.

 • Federatie Opvang wil aanpak ‘systemen met verwarrende gevolgen’

  Op 12 en 14 december 2017 buigt de Tweede Kamer zich over de begroting van het ministerie van VWS. De Federatie Opvang vraagt in een brief om een monitor in te richten voor opvang en beschermd wonen. Daarmee kunnen gemeenteraadsleden het beleid op opvang en beschermd wonen gaan controleren. Daarnaast wil de Federatie Opvang dat mensen die tussen wal en schip vallen door verwarrende systemen van de overheid, concreet geholpen gaan worden.

 • 2018: Evaluatie aanpak Huiselijk Geweld in Nederland

  In 2018 is Nederland aan de beurt voor de evaluatie van de implementatie van het Istanbul verdrag, het verdrag van de Raad van Europa inzake de aanpak van huiselijk geweld en geweld tegen vrouwen. Bij deze evaluatie wordt bekeken of de preventie en aanpak van deze vormen van geweld in Nederland voldoende in lijn zijn met het verdrag.

 • Campagne FEANTSA Youth Network op Dag van de Mensenrechten

  Op 10 december 2017, de Dag van de Rechten van de Mens, werken diverse organisaties vanuit heel Europa samen om bekendheid te genereren voor het stijgend aantal dak- en thuisloze jongeren. Social media kanalen zullen gebruikt worden om met diverse statements duidelijk te maken dat actie noodzakelijk is om het groeiende probleem van jeugddakloosheid te voorkomen, door te zorgen voor een goede overgang in de jeugdzorg van 18- naar 18+ en door passende hulp voor dakloze adolescenten te organiseren.

 • Van ‘Detineren naar Re-integreren’ - rondetafelgesprek Tweede Kamer

  Op 7 december 2017 sprak een aantal deskundigen met leden van de vaste Kamercommissie Justitie en Veiligheid over nazorg van ex-gedetineerden. De Federatie Opvang zond een position paper en Suzanne van Dijk van stichting HVOQuerido presenteerde knelpunten en oplossingen uit de praktijk.

 • Oudere artikelen
Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.