Nieuws

 • Tweede Kamer overlegt over gevolgen decentralisatie zorg

  Op 9 september 2015 overlegt de vaste Kamercommissie voor VWS met staatssecretaris van Rijn over de decentralisatie van zorg naar de Wmo. De Federatie Opvang, GGZ Nederland en de RIBW Alliantie zonden een brief aan de Tweede Kamer. Daarin vragen zij oplossingen voor de knelpunten ten aanzien van het budget voor Beschermd Wonen, de belemmeringen bij de toegang, het tekort aan betaalbare woningen voor ambulantisering en de ongekende stijging van administratieve lasten.

 • Brief aan Eerste Kamer over toegang tot zorgverzekering

  Op 8 september 2015 bespreekt de vaste commissie voor VWS in de Eerste Kamer de wet Verbetering Wanbetalers- maatregelen. Deze wet bevat de nieuwe eis dat iemand die een zorgverzekering wil afsluiten, ingeschreven moet staan in de Basisregistratie Personen. De Federatie Opvang schrijft in een brief aan de commissie welke problemen dat veroorzaakt voor de toegang tot zorg.

 • Opleiding tot ervaringsdeskundige in armoede

  De kloof tussen de belevingswereld van mensen in armoede en de systeemwereld van de organisaties met wie zij te maken hebben is groot en moeilijk overbrugbaar. Opgeleide ervaringsdeskundigen in armoede zorgen voor wederzijds begrip. Armoedebestrijding en het bevorderen van de participatie van armen is meer effectief en humaan als opgeleide ervaringsdeskundigen betrokken zijn. Al sinds 1999 is De Link België hier mee bezig. Op 25 september is hierover een (gratis) conferentie in Amsterdam.

 • Erik Lenselink, NOC*NSF: ‘Er is veel te winnen met sport’

  Sportkoepel NOC*NSF is sinds enkele jaren partner van Federatie Opvang. Erik Lenselink, manager sportontwikkeling NOC*NSF, legt uit waarom. Erik Lenselink: “NOC*NSF heeft een duidelijk missie: we winnen veel met sport. Daarbij kun je letterlijk denken aan winnen zoals topsporters doen, maar ook aan economische winst wanneer een land of club goed presteert. Daarnaast valt er sociale winst te behalen. Als individu kan sporten je sociale netwerk vergroten, je leert nieuwe mensen kennen en het vergroot je zelfvertrouwen. Het gaat in Nederland goed met de sport, de sportparticipatie is hoog in vergelijking met andere landen. Maar er zijn ook groepen in de samenleving die relatief weinig sporten. Cliënten in de opvang zijn daar één van. Dat veranderen is een van onze ambities.

 • Meest drukke Meedoen dag op Papendal ooit!!

  Gisteren namen op de lustrum-editie van Papendal meer deelnemers dan ooit deel. Ook de variatie aan activiteiten was groter. En dat beviel heel goed. Want niet alleen sporten brengt mensen in beweging. Er werd gezongen , gedrumd, geschilderd en er werden stillevens gemaakt. En er werd gesport. In de ochtend waren er weer tal van clinics, ‘s middags ook toernooien waar het er soms stevig sportief aan toe ging.

 • Meedoen Dag van start!

  Om 10.30 uur vanochtend is de opening van de sportieve Meedoen-dag. 1000 mensen uit opvanginstellingen en beschermde woonvormen van de Federatie Opvang uit het hele land uit zullen vandaag op Papendal deelnemen aan tal van activiteiten. Onder het motto “Bewegen is Meedoen” worden niet alleen sportieve, maar ook creatieve en muzikale activiteiten aangeboden. Want natuurlijk is meedoen veel meer dan alleen sporten en bewegen!

 • Oudere artikelen
Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.