Nieuws

 • Nieuwe acties ingezet om de Wereldconferentie Vrouwenopvang te steunen.

  We willen dat de conferentie toegankelijk is voor alle deelnemers. En dat deelnemers uit de hele wereld kennis en ervaringen kunnen delen. Om te zorgen dat deelnemers bij gebrek aan financiële middelen toch bij deze conferentie aanwezig zijn vragen we je hulp. Je kunt op verschillende manieren een hulpverlener zoals Margarita de kans te geven naar Den Haag te komen. Doneer, adopteer of koop een sieraad! Deze week is de sms-actie uitgezet naar alle VrouwenOpvang-leden van Federatie Opvang.

 • Meedoen met Conferentie “Samen vernieuwen in de Wmo”?

  Op 15 juni 2015 vindt het grote Transformatiecongres 'Samen vernieuwen in de Wmo' plaats, georganiseerd door alle branches. Voor leden van de Federatie Opvang is het mogelijk om zich vóór 30 april aan te melden met een bijdrage aan de Innovatie Carrousel tijdens het congres. Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier. Laat deze kans niet voorbij gaan!

 • Zes aanvragen voor de Sportimpuls ‘Sport en Opvang’

  Donderdag 16 april om 15.00 uur precies, sloot de indieningstermijn voor de subsidie aanvragen van de Sportimpuls-regeling. Na een gedegen voorbereiding vanuit de Federatie Opvang en vervolgens de lokale partners, zijn vandaag uiteindelijk zes grote projecten ingediend bij ZonMW. ZonMW verzorgt de toetsing van de aanvragen namens VWS. De aanvragen zijn zeer uiteenlopend. De doelgroepen variëren van jonge meiden in de Vrouwenopvang tot volwassen, veelal mannelijke, cliënten uit de maatschappelijke opvang. Ook samenwerking met een GGZ instelling is in één van de aanvragen aan de orde.

 • Tweede Kamer debatteert over verbeteren wanbetalersregeling zorgpremie

  Op woensdag 15 april 2015 debatteerde de Tweede Kamer met minister Schippers en staatssecretaris Klijnsma over het wetsvoorstel verbeteren wanbetalersregeling zorgpremie. De Tweede Kamer had gevraagd om maatregelen tegen de mensen die weigeren te betalen, zonder mensen te raken die echt niet kunnen betalen. Maar het blijkt in de praktijk niet uitvoerbaar om dit onderscheid te maken. De SP diende een motie in om de groep die al jaren in de regeling zit en er niet meer uitkomt uiterlijk in 2017 uit te laten stromen. Hanke Bruins Slot van het CDA vroeg aandacht voor de problemen van dakloze mensen en de zorgverzekering.

 • Regio Twente heeft beleidskader Beschermd Wonen voor 2015

  De gemeenten in de regio Twente hebben onlangs het beleidskader Beschermd Wonen voor 2015 ondertekend. Het beleidskader is bedoeld om richting te geven aan de ontwikkeling van nieuw beleid voor beschermd wonen en opvang. De gemeenten gaan werken met een Centrale Toegang die een zorgvuldige, maar ook snelle toegang tot zorg mogelijk maakt. De nota besteedt apart aandacht aan onafhankelijke cliëntondersteuning voor opvang en ggz cliënten. In 2015 betrekt Twente alle partijen bij de verdere ontwikkeling van beleid.

 • Reactie Federatie Opvang op wetsvoorstel modernisering beslagverbod

  Het wetsvoorstel Modernisering Beslagverbod vernieuwt de regeling op grond waarvan op bepaalde roerende zaken, geen beslag mag worden gelegd. De modernisering krijgt vorm door een verduidelijking en uitbreiding van de lijst van beslagvrije zaken. Daarnaast wordt een soepeler regime geïntroduceerd voor personen die deelnemen aan een schuldbemiddelingstraject: in dat geval blijft de inboedel in zijn geheel, mits niet bovenmatig, beslagvrij. De Federatie Opvang leverde, met hulp van Stadsgeldbeheer van Stichting De Tussenvoorziening, een bijdrage aan de internetconsultatie over het wetsvoorstel.

 • Oudere artikelen
Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.