Nieuws

 • Masterclass zorgvastgoed: Flexibiliteit in zorgvastgoed

  Hoe kunnen we ons zorgvastgoed toekomstbestendig maken en houden. Niemand kent de toekomst, maar het is wel mogelijk te anticiperen op veranderende wensen, andere doelgroepen, andere functies. Flexibiliteit is een breed begrip: een flexibel gebouw, een vastgoedportefeuille die kan meebewegen met vraagontwikkelingen en veranderingen in financiering en een wendbare vastgoedstrategie. Aan de hand van concrete voorbeelden en met input van deskundigen worden mogelijkheden geschetst.

 • Zorg en ondersteuning in Nederland: vooral informele zorg

  Vanwege gezondheidsproblemen kunnen ontvangers van zorg en ondersteuning dagelijkse handelingen niet zelfstandig uitvoeren. Het Sociaal Cultureel Planbureau onderzocht hoeveel mensen hulp bij het huishouden, hulp bij persoonlijke verzorging, verpleging en/of begeleiding krijgen. Bijna een op de zes volwassen Nederlanders ontvangt hulp.

 • Meerjarige subsidie voor opleidingstrajecten zorg en welzijn

  SectorplanPlus is een meerjarige subsidie van het Ministerie van VWS, speciaal voor werkgevers in zorg en welzijn. Het zwaartepunt van de subsidie komt bij de verpleeghuissector, maar een belangrijk deel is ook voor andere zorg- en welzijnsorganisaties. De eerste tranche is kort en staat open tussen 21 november en 5 december 2017.

 • Werkbezoek CDA aan Neos inspireert!

  Op maandag 13 november ontving Pim Dijkstra (bestuurder Neos) de heren Ronnes (wonen) en Peters (sociale zaken en armoede) van de CDA Tweede Kamer fractie voor een kijkje in de keuken in Eindhoven.

 • Nieuwe trainers De Nieuwe Toekomst

  Op vrijdag 3 november hebben 13 nieuwe trainers voor De Nieuwe Toekomst hun diploma ontvangen. Deze trainers gaan in gemeenten aan de slag om vrouwen, die slachtoffer zijn geweest van huiselijk geweld, trainingen te geven gericht op participatie.

 • Ombudsman aan Tweede Kamer: “Maak van vicieuze cirkel een rechte lijn”

  Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen ging 8 november 2017 in gesprek met de vaste Kamercommissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het rapport 'Vrouwen in de knel'. Dat rapport is de weergave van het onderzoek dat de Ombudsman deed naar de rechtspositie van vrouwen in de vrouwenopvang. Zeven politieke partijen maakten van de gelegenheid gebruik om zich te informeren over de aangetroffen knelpunten.

 • Oudere artikelen
Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.