Nieuws

 • E-zine congres ‘samenwerken aan sociale inclusie’ beschikbaar

  Op 15 maart 2018, kwamen in Nieuwegein zo’n 800 mensen samen op het congres "Samenwerken aan sociale inclusie". Het was een bijzonder inspirerende dag. Er is kennis uitgewisseld tijdens de 45 workshops, 32 ontmoetingstafels op de ontmoetings- en inspiratieplein en 5 open bouwsessies. Deze waren allemaal georganiseerd rondom de thema’s: Burgerkracht, Meedoen in de samenleving, Samenwerken, Duurzame financiering en Wonen en opvang. Deelnemers aan de bouwsessies werkten een advies uit aan gemeenten. Daarnaast heeft een vijftal expeditieteams (voor ieder thema 1 team), onder leiding van expeditieleiders samen met de bezoekers van het congres gekeken wat de sector nodig heeft om sociale inclusie te bevorderen. Een essay op basis van wat er binnen de thema’s aan kennis en ervaring is uitgewisseld, vindt u terug in de themadossiers in dit e-zine, evenals de opbrengsten van de expeditieteams en de bouwsessies. Laat u inspireren en (her)beleef het congres in dit e-zine.

 • Studiedag Veerkrachtig aan de slag groot succes!

  Vorige week op 16 maart was de Studiedag Veerkrachtig aan de slag. Met deze dag had de Federatie Opvang alle betrokkenen van het project Veerkracht uitgenodigd om de doorontwikkelde methodiek voor kinderen in de opvang te presenteren en hiermee de implementatie van het project in te luiden. Met workshops in de middag konden bezoekers, veelal medewerkers van opvanginstellingen die al met Veerkracht werken of dit gaan doen, meer inspiratie opdoen over hoe ze met deze methodiek aan de slag kunnen gaan. Het was een leuke en productieve bijeenkomst waar ongeveer 130 personen aanwezig waren.

 • Het Zorginstituut publiceert veelgestelde vragen en antwoorden over iWlz 2.0

  Op 1 april wordt de informatiestandaard iWlz 2.0 van kracht. Wanneer uw cliënten Wlz zorg ontvangen, bent u vast al klaar voor deze nieuwe release. Er leven bij u mogelijk toch ook nog vragen over deze standaard. Misschien levert uw organisatie nu nog geen Wlz zorg, maar in de toekomst mogelijk wel.

 • Arme Nederlanders betalen steeds groter deel inkomen aan huisvesting

  Uit het vandaag te verschijnen rapport Third Overview of Housing Exclusion in Europe 2018, blijkt dat Nederlanders die in armoede leven, een steeds groter deel van hun inkomen aan huisvesting moeten uitgeven. Het gemiddelde Nederlandse huishouden dat in armoede leeft, spendeert 48% van haar inkomen aan wonen. Dit is het hoogste percentage na Denemarken.

 • VECOZO: nieuwe aansluitovereenkomst met aanbieders

  VECOZO is een verwerker van persoonsgegevens. Opdrachtgevers zijn o.a. zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten. In verband met de AVG sluit VECOZO dit jaar een nieuwe aansluitovereenkomst af met alle aanbieders van zorg en ondersteuning.

 • Cliënt van de rekening online

  Vanuit het project “Versterking financiële zelfredzaamheid van cliënten in de opvang” van Federatie Opvang is een magazine samengesteld over de grote financiële problemen van met name cliënten in opvang en ook beschermd wonen. De titel Cliënt van de rekening is passend. Het gaat om vaak zeer kwetsbare mensen. Laaggeletterdheid en LVB problematiek komt veel voor en voor vrouwen in de opvang is vaak sprake van trauma’s door geweldervaringen.

 • Oudere artikelen
Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.