Nieuws

 • Tweede Kamer behandelt wetsvoorstel Langdurige Zorg

  Op 9 september 2014 is de behandeling van het wetsvoorstel Langdurige Zorg gestart. Deze wet is bedoeld als de opvolger van de AWBZ. Het doel is dat de WLZ op 1 januari 2015 van kracht wordt. In het wetsvoorstel is opgenomen dat mensen met een psychiatrische grondslag onder nog vast te stellen voorwaarden ook toegang tot de WLZ krijgen. GGZ Nederland, de RIBW Alliantie en de Federatie Opvang schreven samen een brief aan de Kamer met aandachtspunten voor deze groep. Lees hier de brief. De behandeling van de WLZ wordt op 23 september voortgezet.

 • Uitnodiging bijeenkomsten Beschermd Wonen voor cliëntenraden

  Het programma Aandacht voor Iedereen (AVI) heeft de opdracht om Wmo-raden, cliëntenraden en lokale/regionale belangenbehartigers te informeren over de veranderingen op het terrein van beschermd wonen. We doordenken met hen samen welke aspecten vanuit cliëntenperspectief de aandacht verdienen bij hun belangenbehartiging/beleidsbeïnvloeding. Om te zorgen dat alle cliëntenraden goed voorbereid worden organiseert het programma AVI samen met het LOC en Platform LPGGZ een viertal identieke bijeenkomsten voor cliëntenraden. De bijeenkomsten zijn kosteloos. Lees hier over aanmelding voor de bijeenkomsten.

 • Opvang blijft in beweging !

  Tijdens onze Sport en beweeg-dag op Papendal 20 augustus werd het startschot gegeven voor samenwerking tussen FO, Life Goals en de Gelderse Sportfederatie voor een pilot in Gelderland. Gesteund door de Provincie zullen in drie jaar zo’n 180 mensen opgeleid kunnen worden tot maatschappelijk sportcoach. Deze coaches worden opgeleid om sport en bewegen voor cliënten in de opvang mogelijk te maken.

 • Uitnodiging voor Dag van de Maatschappelijke Opvang op 28-10-2014

  Dinsdag 28-10-2014 organiseert het ministerie van VWS samen met de VNG de Dag van de Maatschappelijke Opvang in Antropia te Driebergen. Het thema is “de Maatschappelijke Opvang in Transitie”. Het doel van deze dag is om de ontwikkelingen rond de maatschappelijke opvang en de decentralisatie van Beschermd Wonen uit te wisselen met ambtenaren en vertegenwoordigers van instellingen.

 • Rondetafelgesprek Tweede Kamer over Langer Thuis Wonen: ook voor ggz-mo cliënten van belang!

  De Algemene Commissie voor Wonen spreekt op 10 september met een aantal mensen over de gevolgen voor mensen die niet langer terecht kunnen in zorginstellingen. Wat betekent de hervorming van de langdurige zorg voor ouderen en voor ggz en mo clienten die minder vaak in een beschermende woonvorm terecht kunnen? De voorzitter van de RIBW Alliantie, dhr Artie van Tuijn, zal mede namens GGZ Nederland en de Federatie Opvang het woord voeren over deze kwestie. Lees hier de gezamenlijke position paper.

 • Startbijeenkomst project ‘De Nieuwe Toekomst’

  Vandaag was de startbijeenkomst van het project 'De Nieuwe Toekomst'. Dit project richt zich op participatie en economische zelfstandigheid van vrouwen die slachtoffer zijn geweest van huiselijk geweld. Het is een landelijk project van de Federatie Opvang (FO) en Nederlandse Vrouwen Raad (NVR), gefinancierd door het ministerie van OCW.

 • Oudere artikelen
Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.