Nieuws

 • Decentralisaties
  19 sep 2014

  Decentralisaties

  De decentralisaties van de AWBZ zorg naar de WMO, de Wet Langdurige zorg, de Jeugdzorg en de Zorgverzekeringswet zijn onderwerpen waar de FO ook bijzonder bij betrokken is. Vanaf 1-1-2015 is hoogstwaarschijnlijk de AWBZ niet meer van toepassing. Natuurlijk leeft er ook bij leden van de Federatie Opvang de grote zorg of de gemeenten, maar ook de andere betrokken partijen, op tijd klaar zullen zijn.

 • Forensische zorg
  19 sep 2014

  Forensische zorg

  Op het terrein van de forensische zorg heeft het Ministerie van Veiligheid en Justitie een forse bezuinigingstaakstelling. De kosten zullen dalen van € 789 mln. in 2014 naar € 712 mln. in 2018.(onderdeel Masterplan DJI) Dat zal worden gerealiseerd door het sluiten van TBS klinieken en de verschuiving van zwaardere naar lichtere zorg.

 • De Federatie Opvang wil voorkomen dat mensen in een kwetsbare positie de dupe worden van de decentralisaties. Het Rijk moet daarom tijdig ingrijpen om ongelukken te voorkomen.
  De Federatie Opvang signaleert dat rijk en gemeenten er zich op voorbereiden dat tijdens de overheveling van de taken naar de gemeenten ongelukken kunnen voorkomen. De Federatie Opvang vindt dat dit niet het uitgangspunt mag zijn. Het is goed dat het Rijk de overdracht zorgvuldig wil doen.

 • Tweede Kamer behandelt wetsvoorstel Langdurige Zorg

  Op 9 september 2014 is de behandeling van het wetsvoorstel Langdurige Zorg gestart. Deze wet is bedoeld als de opvolger van de AWBZ. Het doel is dat de WLZ op 1 januari 2015 van kracht wordt. In het wetsvoorstel is opgenomen dat mensen met een psychiatrische grondslag onder nog vast te stellen voorwaarden ook toegang tot de WLZ krijgen. GGZ Nederland, de RIBW Alliantie en de Federatie Opvang schreven samen een brief aan de Kamer met aandachtspunten voor deze groep. Lees hier de brief. De behandeling van de WLZ wordt op 23 september voortgezet.

 • Uitnodiging bijeenkomsten Beschermd Wonen voor cliëntenraden

  Het programma Aandacht voor Iedereen (AVI) heeft de opdracht om Wmo-raden, cliëntenraden en lokale/regionale belangenbehartigers te informeren over de veranderingen op het terrein van beschermd wonen. We doordenken met hen samen welke aspecten vanuit cliëntenperspectief de aandacht verdienen bij hun belangenbehartiging/beleidsbeïnvloeding. Om te zorgen dat alle cliëntenraden goed voorbereid worden organiseert het programma AVI samen met het LOC en Platform LPGGZ een viertal identieke bijeenkomsten voor cliëntenraden. De bijeenkomsten zijn kosteloos. Lees hier over aanmelding voor de bijeenkomsten.

 • Opvang blijft in beweging !

  Tijdens onze Sport en beweeg-dag op Papendal 20 augustus werd het startschot gegeven voor samenwerking tussen FO, Life Goals en de Gelderse Sportfederatie voor een pilot in Gelderland. Gesteund door de Provincie zullen in drie jaar zo’n 180 mensen opgeleid kunnen worden tot maatschappelijk sportcoach. Deze coaches worden opgeleid om sport en bewegen voor cliënten in de opvang mogelijk te maken.

 • Oudere artikelen
Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.