Nieuws

 • Campagne van Het Vergeten Kind: Teken de petitie

  Het Vergeten Kind voert campagne voor de 7000 kinderen in de maatschappelijke opvang en de vrouwenopvang. Zij willen bereiken dat alle kinderen in de opvang de hulp krijgen die zij nodig hebben en dat de instellingen voldoende financiële middelen ontvangen om die hulp te bieden. Ze roepen iedereen op hiervoor de petitie te tekenen.

 • Subsidieregeling medische kosten onverzekerde mensen

  In het kader van de aanpak van mensen met verward gedrag heeft de Federatie Opvang sterk gelobbyd voor een regeling die het mogelijk maakt dat zorgverleners (artsen, apotheken, ziekenhuizen, verloskundigen, ggz) direct zorg kunnen verlenen aan dakloze mensen die niet verzekerd zijn voor zorg. Mede dankzij de inzet van de straatdokters voor deze regeling, wordt het vanaf 1 maart 2017 mogelijk om zorg te declareren voor deze groep onverzekerden.

 • Handreiking zorg in laatste levensfase van dak- en thuislozen

  Over de zorg in de laatste levensfase, ofwel palliatieve zorg, voor dak- en thuisloze mensen, is weinig praktische literatuur beschikbaar. Het NIVEL heeft daarom in samenwerking met zorg- en opvanginstellingen een handreiking gemaakt. De handreiking bevat casuïstiek en adviezen voor ieder die met deze doelgroep werkt. In de handreiking is te lezen waarom palliatieve zorg voor deze groep  bijzonder is, en wat er nodig is om goede palliatieve zorg te bieden.

 • Invoering verdeelmodel Opvang en Beschermd Wonen in 2020

  Eind 2016 hebben Rijk en gemeenten bestuurlijk overleg gehad over verdere door-decentralisatie van de maatschappelijke opvang en beschermd wonen van de 43 centrumgemeenten naar alle 388 gemeenten in Nederland. Hier is ruim 1.8 miljard euro mee gemoeid. De Tweede Kamer heeft eind november met staatssecretaris van Rijn gesproken over de voortgang in het beleid rond opvang en beschermd wonen.

 • Twitter jaaroverzicht 2016

  In 2016 hebben we op twitter een berichtenbereik gehad van bijna twee en een half miljoen. We hebben twee accounts op twitter: één voor de Federatie Opvang algemeen en één specifiek voor de Vrouwenopvang.

 • Reactie Federatie Opvang op voorstel aansprakelijkheid bij pgb fraude

  Het ministerie van VWS bereidt een wetswijziging voor om ervoor te zorgen dat bij pgb fraude door een zorgverlener, de cliënt niet met schulden blijft zitten. Het wijzigingsvoorstel betreft de Wmo, Wlz en Jeugdwet. De Federatie Opvang, GGZ Nederland en de RIBW Alliantie hebben in hun reactie aangegeven dat in geen geval een cliënt de dupe mag worden van een frauderende zorgverlener.

 • Oudere artikelen
Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.