Nieuws

 • 4 procent jongeren volgt geen opleiding en werkt niet

  In 2017 was 4 procent van de jongeren van 15 tot 25 jaar niet aan het werk, en volgde ook geen opleiding. Dat komt neer op 84 duizend jongeren. Ruim vier op de tien geven aan ook niet te willen of kunnen werken. Gezondheidsproblemen zijn de meest genoemde reden. Dit blijkt uit recent CBS-onderzoek.

 • Programma i-Sociaal Domein gaat over naar nieuwe governance structuur

  Op de website van het programma i-Sociaal Domein is aangegeven dat het programma per 15 april stopt. De website blijft beschikbaar, evenals een paar implementatieadviseurs.
  Het werk is echter nog niet afgerond, er is nog veel te doen rond het proces 'van contract tot controle'. Vandaar de wens om het programma i-Sociaal Domein vanuit een project setting een permanent karakter te geven.

 • AVG helpdesk voor Zorg en Welzijn in oprichting

  Er is steeds meer informatie beschikbaar over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die met ingang van 25 mei 2018 van kracht is. Zorgaanbieders zijn druk bezig met de nieuwe privacy regelgeving en hebben regelmatig vragen die soms eenvoudig zijn maar vaak ook complex of juridisch van aard. Vandaar het initiatief van VWS om een algemene helpdesk beschikbaar te stellen voor Zorg en Welzijn. Federatie Opvang en Sociaal Werk Nederland werken hier aan mee.

 • Training voor professionals: ‘Eerste Hulp bij Administratie’

  In één dag kunnen professionals bekend raken met een aantal belangrijke zaken die men kan regelen voor een cliënt op financieel terrein. Daarnaast wordt er meer achtergrond en kennis aangeboden over de juiste bejegening en de aanpak “Stress-sensitieve dienstverlening”. In een gecomprimeerd aanbod van een dag kunnen professionals van lidinstellingen van Federatie Opvang gratis deelnemen aan deze training die tweemaal wordt gehouden; op 7 en 19 juni (locatie volgt: in Utrecht of Amersfoort).

 • ‘Weerbarstige werkelijkheid’ voor mensen met verward gedrag

  Uit het tussenbericht van het Schakelteam 'Mensen met verward gedrag' blijkt dat er een groep van circa 13.000 mensen in Nederland is, die verspreid over het hele land en over een langere periode vaker betrokken is bij een incident vanwege verward (overspannen) gedrag en/of een poging tot zelfdoding. Het Schakelteam pleit voor 24/7 meldpunten en voldoende mogelijkheden voor passende opvang en zorg.

 • Bijeenkomsten Platform IPS bij Kenniscentrum Phrenos

  In december vond een bijenkomst plaats voor de maatschappelijke opvang en beschermd wonen over het thema IPS om kennis te maken met deze aanpak en te kijken of instellingen hiermee aan de slag willen. Binnen de RIBW Alliantie en GGZ Nederland is al een aantal instellingen langere of kortere tijd actief en werkt met deze methodiek. In samenwerking met Kenniscentrum Phrenos wordt nu onderzocht of IPS uitgebreid kan worden naar de opvangpopulatie. In Amerika zijn hier reeds zeer goede resultaten van bekend. Instellingen die geïnteresseerd zijn, kunnen zich aansluiten bij het platform IPS van Kenniscentrum Phrenos waarmee Federatie Opvang samenwerking heeft gezocht.

 • Oudere artikelen
Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.