Nieuws

 • Regelingen loopbaan en scholing; nú beschikbaar!

  Minister Asscher maakte onlangs bekend dat er extra geld wordt uitgetrokken voor de branche Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. Door de toekenning van het Sectorplan WJK van Sociale Partners – waarin maatregelen zijn opgenomen voor 2014/2015 – kunnen werkgevers extra investeren in de loopbaan en kwaliteit van medewerkers en het management in de branche.


 • 5 juni 2014 Prijsuitreiking Hedy d’Ancona-prijs 2014

  Op donderdag 5 juni zal tijdens een feestelijke bijeenkomst de Hedy d'Ancona-prijs voor excellente zorgarchitectuur 2014 worden uitgereikt. In de weken voorafgaand aan deze datum zendt KunstUur de serie Zie Zorg uit. Iedere week ziet u een van de zeven genomineerde projecten in beeld gebracht.

 • Het Kopland organiseert het congres (On)machtige vaders

  Over de macht en onmacht van vaders gaat het op 19 mei 2014 tijdens het congres (On)machtige vaders, vaderschap in situaties van huiselijk geweld waarvoor stichting Het Kopland u van harte uitnodigt.

 • Wetswijziging voorgesteld voor nazorg aan 18+ jongeren

  Het Tweede Kamerlid Vera Bergkamp (D’66) heeft een amendement ingediend voor aanpassing van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) om te zorgen dat jongeren die de jeugdzorg verlaten, betere nazorg krijgen. Het gebrek daaraan leidt nu voor een deel van hen tot grote problemen, zoals bijvoorbeeld dakloosheid, uitbuiting of criminaliteit.

 • 3de Wereldconferentie Vrouwenopvang in Nederland

  De Federatie Opvang heeft het initiatief genomen voor de organisatie van de 3de Wereldconferentie Vrouwenopvang. Met enthousiasme is positief gereageerd op het verzoek van wereldwijde netwerk vrouwenopvang. Natuurlijk is het organiseren van een dergelijk wereldconferentie een grote uitdaging. Op dit moment zijn de plannen ver gevorderd.

 • Eerste Kamer behandelt Wet Forensische Zorg

  Op 1 april 2014 behandelt de Eerste Kamer de Wet Forensische Zorg. Deze wet regelt de invoering van een nieuw stelsel voor forensische zorg. Door de aanpassing van de besturing en financiering van het tbs-stelsel wordt voorkomen dat personen met een psychische stoornis of verstandelijke beperking in een justitiële inrichting terechtkomen terwijl ze daar eigenlijk niet thuis horen.
  Met dit voorstel krijgen de officier van Justitie en de rechter de mogelijkheden om iemand binnen het strafrecht sneller geestelijke zorg te bieden.

 • Oudere artikelen
Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.