Nieuws

 • Federatie Opvang gaat verhuizen

  Het bureau van de Federatie Opvang verhuist op 4 maart 2015 en zal haar intrek nemen op de kantoorlocatie van GGZ Nederland en de RIBW Alliantie boven het station van Amersfoort Centraal.

 • Uitstel invoering Wet Forensische Zorg

  Vanwege de samenhang met de Wet Verplichte GGZ (WvGGZ) en de Wet Zorg en Dwang (WZD) zal de Wet Forensische Zorg (WFZ) niet op korte termijn in kunnen gaan. De behandeling van de eerstgenoemde wetten moet zijn afgerond in de Tweede Kamer, alvorens de drie wetten in de Eerste Kamer gezamenlijk (verder) zullen worden behandeld. Dit wordt uitgelegd in de brief van de Voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie aan de Eerste Kamer aan de Staatssecretaris d.d. 25-2-2015.

 • Advies experts bij verbouw kantoren tot woonruimte

  De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft een expertteam ingesteld dat transformatie van leegstaande kantoorpanden en bedrijfsgebouwen naar woonoplossingen wil bevorderen. Gemeenten en andere belanghebbenden kunnen een beroep doen op dit expertteam voor advies. Inmiddels is een aantal voorbeelden van verbouw van bedrijfspanden door woningcorporaties, bijvoorbeeld voor jongerenhuisvesting of ggz cliënten, in kaart gebracht. Mogelijk biedt verbouw van leegstaande gebouwen een oplossing voor de uitstroomproblemen van instellingen voor opvang en beschermd wonen.

 • Bijstandsmaatregelen veroorzaken grote problemen in opvang

  Op 26 februari overlegt de Tweede Kamer met staatssecretaris Klijnsma over de Wet Werk en Bijstand. De Federatie Opvang zond een brief om zorgen kenbaar te maken over de situatie van moeders in opvanginstellingen die veel minder kindbudget krijgen. Een proefberekening toont aan dat een moeder met drie kinderen een korting van €440 kan krijgen. Tweede zorg is de invoering van de kostendelersnorm: steeds minder mensen willen een dakloos familielid onderdak bieden als zij daarvoor zelf gekort worden op uitkering of toeslagen.

 • Verslag van de Directeurendag vrouwenopvang 13 februari 2015

  Vrijdag 13 februari kwamen 12 vrouwenopvang instellingen bij elkaar bij Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis. De dag was bedoeld als expertmeeting voor kennisontwikkeling. Prof. dr. Renée Römkens, directeur van Atria, verzorgde een lezing over actuele beleidsontwikkelingen.

 • Houd rekening met veranderingen op de CAK-facturen

  De hervormingen in de langdurige zorg en jeugd zijn inmiddels een feit, maar de financiële impact wordt voor veel mensen de komende weken duidelijk. Vanaf eind februari landen de CAK-facturen voor de eigen bijdragen. Het CAK verwacht veel vragen en heeft maatregelen getroffen om klanten zo goed mogelijk te helpen.

 • Oudere artikelen
Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.