Nieuws

 • Tweede Kamer overlegt 30 april over decentralisatie

  Op 30 april 2015 overlegt de Tweede Kamer met staatssecretaris Martin van Rijn over de decentralisaties. Zelf schreef hij al een brief aan de Tweede Kamer daarover. De Federatie Opvang, GGZ Nederland en de RIBW Alliantie agenderen zes kernproblemen. Het gaat om de toegang tot (langdurig) beschermd wonen en het hanteren van regiobinding als toegangseis. Kortlopende- en raamcontracten met gemeenten leiden tot onzekerheid. Dagbesteding en inloop-ggz dreigen op veel plekken te verdwijnen. De administratieve lasten voor zorgaanbieders zijn explosief gestegen. De aansluiting tussen domeinen Jeugd, Wmo, Zvw en forensische zorg is onvoldoende en het budget beschermd wonen is nog steeds onzeker.

 • Federatie Opvang wil een ander bed-bad-brood akkoord

  Persbericht - Amersfoort | De daklozenopvang, verenigd in de Federatie Opvang, ziet geen heil in het akkoord over de opvang van ex-asielzoekers. Mensen horen niet over straat te zwerven. Dit akkoord leidt daar wel toe. Bestaande opvanglocaties voor ex-asielzoekers moeten sluiten en hun mensen naar de grote steden sturen. Het is onwaarschijnlijk dat dit gaat lukken. Het is slecht voor de mensen en de overlast op straat neemt toe.

 • Ambassades, ngo’s en overheden slaan handen ineen om geweld tegen vrouwen te stoppen.

  Tijdens de informatiebijeenkomst op 21 april kregen ambassades, NGOs en overheden informatie over de 3rd World Conference of Women’s Shelters. De bijeenkomst werd goed bezocht met meer dan 60 aanwezigen afkomstig uit meer dan 30 landen.

 • Kinderen buiten beeld. De leefsituatie van kinderen zonder papieren in Nederland

  Er zijn kinderen zonder verblijfsstatus (ongedocumenteerde kinderen) die opgroeien in Nederland en niet in beeld zijn bij de overheid. Het betreft uitgeprocedeerde kinderen en kinderen die nooit een asielaanvraag hebben ingediend. In beide gevallen gaat het om kinderen die met hun ouders een bestaan in de illegaliteit en noodopvang opbouwen. Mayke Kromhout, Raymond Kloppenburg en Lia van Doorn schreven een artikel over hen. De data zijn afkomstig uit een studie naar de woon- en leefsituatie van 29 kinderen zonder papieren tussen 6 tot 19 jaar oud.

 • Interviews dakloze mensen 10 jaar later: “Ik heb veel opgebouwd, maar kan het zo weer verliezen”.

  Hoe gaat het met de mensen die begin jaren negentig dakloos waren en in Utrecht aanklopten voor opvang. Waar zijn deze mensen gebleven en hoe wonen zij? Hoe staat het met hun sociale netwerk, hun situatie en gezondheid? Hoe kijken ze terug op hun leven en hoe zien ze de toekomst? Tien ex- dakloze mensen zijn geinterviewd. Hoe houden zij zich staande in een veranderende tijd die wordt gekenmerkt door een wijkgerichte aanpak en eigenkracht-benadering?

 • Mensen zonder vaste woon- en verblijfplaats en de Zorgverzekeringswet

  Hoe zit het met de positie van dak- en thuisloze mensen in de Zorgverzekeringswet? De Zorgverzekeringswet stelt dat iedere inwoner in Nederland verplicht is een zorgverzekering te hebben. Nog steeds raken vele dak- en thuisloze mensen onverzekerd. De financiële problemen zijn niet te overzien als blijkt dat onverzekerde mensen medische zorg nodig hebben.

 • Oudere artikelen
Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.