Nieuws

 • Geld en geweld
  16 nov 2018

  Geld en geweld

  Kwetsbare gezinnen en (jong)volwassenen die huiselijk geweld hebben meegemaakt, hebben vaak financiële problemen: chronische armoede, fikse schulden en te maken met een complex financieel systeem. Dit geeft financiële stress, zorgt voor spanningen en werkt averechts op herstel. Toch blijven deze problemen veelal onzichtbaar en hulpverleners weten zich hier vaak geen raad mee. Het boek 'Geld en Geweld' geeft een inkijk in de praktijk en biedt handvatten voor professionals.

 • Nieuw programma: Samen tegen Mensenhandel

  Het programma Samen tegen Mensenhandel is een integrale programma-aanpak van seksuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting en criminele uitbuiting. Afgelopen vrijdag heeft de Ministerraad het programma op voordracht van staatssecretaris Harbers (Justitie en Veiligheid) vastgesteld en het is dinsdagavond naar de Tweede Kamer is verstuurd.

 • Overheid moet meer doen in aanpak van geweld tegen vrouwen

  De overheid moet meer doen om geweld tegen vrouwen te voorkomen en te bestrijden. Dat is een van de belangrijkste boodschappen van het rapport van het College voor de Rechten van de Mens aan GREVIO.

 • Factsheet over financiering van aanpak huiselijk geweld

  Gemeenten hebben voor de Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling nieuwe taken gekregen. Hoe kunnen gemeenten deze nieuwe taken financieren? In de nieuwe factsheet van VNG wordt uitgelegd hoe dat is geregeld vanuit de Algemene Uitkering en de Decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang (DU VO).

 • Debat Tweede Kamer over verdeelmodel Sociaal Domein

  Op 14 november 2018 debatteert de Tweede Kamer met minister Ollongren over de financiering van het sociaal domein. Het gaat specifiek over de verdeelmodellen van middelen voor de Participatiewet (bijstand), Jeugdwet en Wmo2015 over alle gemeenten. In een brief aan de Tweede Kamer vragen de Federatie Opvang, RIBW Alliantie en GGZ Nederland om uitstel van de verdeling van 2 miljard euro voor beschermd wonen en opvang in de Wmo over 380 gemeenten (in plaats van over de 43 centrumgemeenten nu), tot voldoende gegevens bekend zijn om een objectief verdeelmodel te onderbouwen en totdat de gevolgen van de toegang tot de Wet langdurige zorg voor ggz cliënten bekend zijn.

 • Nieuw netwerk bundelt krachten in belang van kwetsbare mensen

  De Federatie Opvang en de RIBW Alliantie willen een maatschappelijke beweging op gang brengen die van betekenis wordt voor psychisch en sociaal kwetsbare mensen. Daarom hebben de twee organisaties het Netwerk Sociale Inclusie en Participatie opgericht. De startbijeenkomst was vandaag bij Stichting Perspektief in Delft. Daar werkten zo’n 100 vertegenwoordigers uit de wereld van opvang, beschermd wonen, GGZ, gemeenten en woningcorporaties samen met ervaringsdeskundigen aan de werkagenda voor de komende jaren.

 • Oudere artikelen
Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.